Preparació d’exàmens

A1

Movers

Preparació d’exàmens

A1 Movers

Preparació d’exàmens

A1 Movers

Format de l'examen

L’A1 Movers és el començament de l’aprenentatge de l’anglès per als més petits. Es compon de tres proves desenvolupades per a animar i motivar als nens.

Aproximadament 25 minuts

La prova de comprensió auditiva (Listening) per a l’examen A1 Movers té cinc parts. Cada part comença amb un o dos exemples. Els nens escoltaran l’enregistrament dues vegades. Els nens poden obtenir un màxim de 5 escuts.

Part 1:
 • Una imatge gran que mostra a persones fent diferents coses. Damunt i sota la imatge hi ha alguns noms. Els nens han d’escoltar atentament una conversa entre un adult i un nen i a continuació dibuixar una línia des de cada nom fins a la persona correcta en la imatge gran.
 • 5 preguntes
Part 2:
 • Una conversa breu entre dues persones. Hi ha un formulari o una pàgina d’un quadern en la qual falten algunes paraules (espais en blanc). Els nens han d’escoltar l’enregistrament i escriure la paraula o el número que falta en cada espai en blanc.
 • 5 preguntes
Part 3:
 • Dos jocs d’imatges. A l’esquerra hi ha algunes imatges de persones amb els seus corresponents noms, o bé llocs o objectes amb nom. A la dreta hi ha un joc d’imatges amb lletres però no paraules. Els nens han d’escoltar una conversa entre dues persones i aparellar cada imatge de la dreta amb una de les imatges amb nom de l’esquerra.
 • 5 preguntes
Part 4:
 • Cinc converses breus. Hi ha una pregunta i tres imatges per cada conversa. Els nens han de decidir quina imatge mostra la resposta correcta a la pregunta i posar una marca d’aprovació (☑) en la casella que està sota.
 • 5 preguntes
Part 5:
 • Una imatge gran. Els nens han d’escoltar atentament una conversa entre un adult i un nen. L’adult li demana al nen que acoloreixi els diferents objectes en la imatge i que escrigui una paraula senzilla. Els nens han de seguir les instruccions.
 • 5 preguntes

30 minuts

Les proves de comprensió de lectura i expressió escrita (Reading & Writing) per a l’examen A1 Movers té sis parts. Cada part comença amb un o dos exemples. Els nens han d’escriure correctament les seves respostes a totes les parts que componen la prova de comprensió de lectura i expressió escrita. Els nens poden obtenir un màxim de 5 escuts.

Part 1:
 • A l’esquerra hi ha vuit imatges de coses amb la paraula anglesa sota. A la dreta hi ha cinc definicions (frases que descriuen o expliquen cinc de les vuit coses que hi ha a l’esquerra). Els nens han de triar quina imatge es correspon amb cada definició i copiar la paraula correcta sota ella.
 • 5 preguntes
Part 2:
 • Una conversa breu entre dues persones. Els nens han de decidir què diu el segon interlocutor en cada ocasió (A, B o C).
 • 6 preguntes
Part 3:
 • Un text en el qual falten algunes paraules (espais en blanc). Després del text hi ha algunes imatges petites acompanyades de paraules. Els nens han de decidir quina paraula va en cada espai en blanc i copiar-la. En l’última pregunta han de triar el títol més apropiat per al text d’entre tres títols possibles.
 • 6 preguntes
Part 4:
 • Un text amb algunes paraules que falten (espais en blanc). Després del número de línia on manca cada paraula hi ha tres possibles respostes. Els nens han de decidir quina resposta és la correcta i copiar-la en l’espai en blanc.
 • 5 preguntes
Part 5:
 • Una història en tres parts. Cada part de la història té associada una imatge. Després de cada part de la història, els nens han de completar les frases sobre la història utilitzant una, dues o tres paraules.
 • 7 preguntes
Part 5:
 • Una imatge amb indicadors de frases. Els nens han de completar les frases, respondre a les preguntes i escriure frases completes sobre la imatge.
 • 6 preguntes

5 – 7 minuts

La prova d’expressió oral (Speaking) per a l’examen A1 Movers té quatre parts. Els nens es presenten a la prova sols amb l’examinador, però algun conegut que parli la seva llengua (per exemple, el seu professor) els presentarà a l’examinador i els explicarà el que han de fer en la seva pròpia llengua. Els nens poden obtenir un màxim de 5 escuts.

Part 1:
 • L’examinador saludarà al nen i li preguntarà el seu nom i edat. Llavors ha d’observar dues imatges. Les imatges són similars però tenen algunes diferències. L’examinador li demana al nen que descrigui quatre diferències en les imatges.
Part 2:
 • L’examinador mostra quatre imatges que conten una història i li parla al nen sobre la primera imatge. El nen ha de continuar la història i descriure les tres imatges restants. Es proporcionen el títol de la història i els noms dels personatges principals.
Part 3:
 • L’examinador mostra al nen quatre jocs de quatre imatges cadascun. En cada joc d’imatges, una imatge és diferent de les altres. El nen ha de dir quina imatge és diferent i explicar per què.
Part 4:
 • L’examinador formula al nen algunes preguntes personals (per exemple, col·legi, caps de setmana, amics i aficions).
Resum de l’A1 Movers
Especificacions “pot fer”

Vinculat al MCER, les especificacions “pot fer” demostren el que un alumne pot fer en cada nivell.

Monkey_300

Mostres d'examen

Mostres de l’examen A1 Movers

Pots descarregar les mostres de la part de comprensió auditiva (Listening) en la introducció de totes dues mostres.

Llista de paraules i llibre il·lustrat
Exemples de la prova de l’Speaking

Aquests vídeos ajuden a entendre com és la prova de l’Speaking en un examen de Cambridge English. Pots descarregar també els comentaris dels examinadors (en anglès).

Format de l'examen

L’A1 Movers és el començament de l’aprenentatge de l’anglès per als més petits. Es compon de tres proves desenvolupades per a animar i motivar als nens.

Aproximadament 25 minuts

La prova de comprensió auditiva (Listening) per a l’examen A1 Movers té cinc parts. Cada part comença amb un o dos exemples. Els nens escoltaran l’enregistrament dues vegades. Els nens poden obtenir un màxim de 5 escuts.

Part 1:
 • Una imatge gran que mostra a persones fent diferents coses. Damunt i sota la imatge hi ha alguns noms. Els nens han d’escoltar atentament una conversa entre un adult i un nen i a continuació dibuixar una línia des de cada nom fins a la persona correcta en la imatge gran.
 • 5 preguntes
Part 2:
 • Una conversa breu entre dues persones. Hi ha un formulari o una pàgina d’un quadern en la qual falten algunes paraules (espais en blanc). Els nens han d’escoltar l’enregistrament i escriure la paraula o el número que falta en cada espai en blanc.
 • 5 preguntes
Part 3:
 • Dos jocs d’imatges. A l’esquerra hi ha algunes imatges de persones amb els seus corresponents noms, o bé llocs o objectes amb nom. A la dreta hi ha un joc d’imatges amb lletres però no paraules. Els nens han d’escoltar una conversa entre dues persones i aparellar cada imatge de la dreta amb una de les imatges amb nom de l’esquerra.
 • 5 preguntes
Part 4:
 • Cinc converses breus. Hi ha una pregunta i tres imatges per cada conversa. Els nens han de decidir quina imatge mostra la resposta correcta a la pregunta i posar una marca d’aprovació (☑) en la casella que està sota.
 • 5 preguntes
Part 5:
 • Una imatge gran. Els nens han d’escoltar atentament una conversa entre un adult i un nen. L’adult li demana al nen que acoloreixi els diferents objectes en la imatge i que escrigui una paraula senzilla. Els nens han de seguir les instruccions.
 • 5 preguntes

30 minuts

Les proves de comprensió de lectura i expressió escrita (Reading & Writing) per a l’examen A1 Movers té sis parts. Cada part comença amb un o dos exemples. Els nens han d’escriure correctament les seves respostes a totes les parts que componen la prova de comprensió de lectura i expressió escrita. Els nens poden obtenir un màxim de 5 escuts.

Part 1:
 • A l’esquerra hi ha vuit imatges de coses amb la paraula anglesa sota. A la dreta hi ha cinc definicions (frases que descriuen o expliquen cinc de les vuit coses que hi ha a l’esquerra). Els nens han de triar quina imatge es correspon amb cada definició i copiar la paraula correcta sota ella.
 • 5 preguntes
Part 2:
 • Una conversa breu entre dues persones. Els nens han de decidir què diu el segon interlocutor en cada ocasió (A, B o C).
 • 6 preguntes
Part 3:
 • Un text en el qual falten algunes paraules (espais en blanc). Després del text hi ha algunes imatges petites acompanyades de paraules. Els nens han de decidir quina paraula va en cada espai en blanc i copiar-la. En l’última pregunta han de triar el títol més apropiat per al text d’entre tres títols possibles.
 • 6 preguntes
Part 4:
 • Un text amb algunes paraules que falten (espais en blanc). Després del número de línia on manca cada paraula hi ha tres possibles respostes. Els nens han de decidir quina resposta és la correcta i copiar-la en l’espai en blanc.
 • 5 preguntes
Part 5:
 • Una història en tres parts. Cada part de la història té associada una imatge. Després de cada part de la història, els nens han de completar les frases sobre la història utilitzant una, dues o tres paraules.
 • 7 preguntes
Part 5:
 • Una imatge amb indicadors de frases. Els nens han de completar les frases, respondre a les preguntes i escriure frases completes sobre la imatge.
 • 6 preguntes

5 – 7 minuts

La prova d’expressió oral (Speaking) per a l’examen A1 Movers té quatre parts. Els nens es presenten a la prova sols amb l’examinador, però algun conegut que parli la seva llengua (per exemple, el seu professor) els presentarà a l’examinador i els explicarà el que han de fer en la seva pròpia llengua. Els nens poden obtenir un màxim de 5 escuts.

Part 1:
 • L’examinador saludarà al nen i li preguntarà el seu nom i edat. Llavors ha d’observar dues imatges. Les imatges són similars però tenen algunes diferències. L’examinador li demana al nen que descrigui quatre diferències en les imatges.
Part 2:
 • L’examinador mostra quatre imatges que conten una història i li parla al nen sobre la primera imatge. El nen ha de continuar la història i descriure les tres imatges restants. Es proporcionen el títol de la història i els noms dels personatges principals.
Part 3:
 • L’examinador mostra al nen quatre jocs de quatre imatges cadascun. En cada joc d’imatges, una imatge és diferent de les altres. El nen ha de dir quina imatge és diferent i explicar per què.
Part 4:
 • L’examinador formula al nen algunes preguntes personals (per exemple, col·legi, caps de setmana, amics i aficions).
Resum de l’A1 Movers
Especificacions “pot fer”

Vinculat al MCER, les especificacions “pot fer” demostren el que un alumne pot fer en cada nivell.

Monkey_300

Mostres d'examen

Mostres de l’examen A1 Movers

Pots descarregar les mostres de la part de comprensió auditiva (Listening) en la introducció de totes dues mostres.

Llista de paraules i llibre il·lustrat
Exemples de la prova de l’Speaking

Aquests vídeos ajuden a entendre com és la prova de l’Speaking en un examen de Cambridge English. Pots descarregar també els comentaris dels examinadors (en anglès).