Preparació d’exàmens

TKT

Teaching Knowledge Test

Preparació d’exàmens

TKT

Teaching Knowledge Test

Preparació d’exàmens

TKT

Teaching Knowledge Test

Informació per a candidats

Exam format

Bases de l’ensenyament de l’idioma
1 hora i 20 minuts

Aquest mòdul comprova el teu coneixement dels termes i conceptes necessaris per a l’ensenyament de la llengua anglesa. Se centra en els factors que sustenten l’aprenentatge de l’anglès.

El TKT: Mòdul 1 consta d’una prova.
Dura 1 hora i 20 minuts i conté 80 preguntes.

El test està dividit en tres parts:

 • Descripció del llenguatge i les habilitats lingüístiques
  (40 preguntes)
 • Bases per a l’aprenentatge de llengües
  (15 preguntes)
 • Bases per a l’ensenyament de llengües
  (25 preguntes)

Planificació de classes i utilització de recursos en l’ensenyament de llengües
1 hora i 20 minuts

Aquest mòdul se centra en els coneixements i habilitats necessàries per planificar una lliçó o sèrie de lliçons. També posa èmfasi en els recursos lingüístics i metodològics que poden guiar-te en la planificació.

TKT: Mòdul 2 consta d’una prova.
Dura 1 hora i 20 minuts i conté 80 preguntes.

El test està dividit en dues parts:

 • Planificació i preparació de lliçons o seqüència de lliçons
  (40 preguntes)
 • Selecció i ús de recursos i materials
  (40 preguntes)

Gestió de la classe i del procés d’aprenentatge
1 hora i 20 minuts

Aquest mòdul avalua el coneixement del què succeeix a l’aula durant la classe, el paper del professor en el control de la classe i els mètodes utilitzats per dirigir i generar la màxima interacció a l’aula.

TKT: Mòdul 3 consta d’una prova.
Dura 1 hora i 20 minuts i conté 80 preguntes.

El test està dividit en dues parts:

 • El llenguatge del professor i l’estudiant a l’aula
  (40 preguntes)
 • Maneig de la classe
  (40 preguntes)

Content and Language Integrated Learning 
1 hora y 20 minutos

TKT: CLIL avalua el coneixement dels objectius i la lògica d’un enfocament CLIL. Cobreix la planificació, l’ensenyament i l’avaluació de CLIL. També se centra en la consciència dels docents sobre les demandes d’aprenentatge i les estratègies de suport per als alumnes en els programes CLIL.

TKT: CLIL consta d’una prova.
Dura 1 hora i 20 minuts i conté 80 preguntes.

El test està dividit en quatre parts:

 • Coneixement dels principis de CLIL
 • Preparació de lliçons en el context CLIL
 • Desenvolupament de la classe
 • Avaluació

Young Learners – 1 hora i 20 minutos

TKT: Young Learners és un examen per a professors i assistents de classe que desitgen ensenyar l’anglès a estudiants joves. Posa a prova el coneixement dels conceptes relacionats amb l’aprenentatge i el desenvolupament d’aquesta mena d’alumnes i els seus coneixements des d’una perspectiva docent, inclosa la planificació, l’ensenyament i l’avaluació del treball dels joves estudiants.

TKT: Young Learners consta d’una prova.
Dura 1 hora i 20 minuts i conté 80 preguntes.

El test està dividit en quatre parts:

 • Aprenentatge i desenvolupament
 • Planificació de classes
 • Estratègies docents
 • Avaluació del comportament dins l’aula
Consells per al dia de l'examen

TKT Handbooks for Teachers

Descarrega els “Handbooks for Teachers” de TKT, que et serviran de guia per als continguts dels exàmens, amb els procediments d’avaluació, les mostres d’exàmens i les guies de respostes.

tkt_candidates_1

Proves d’examen

Glosario de TKT

El glossari TKT és una llista de paraules, conceptes i terminologia amb la qual hauràs d’estar familiaritzat per a tots els mòduls TKT. Hi ha un glossari addicional per a la prova TKT: CLIL.

Descarrega el glossari de TKT

Informació per a candidats

Exam format

Bases de l’ensenyament de l’idioma
1 hora i 20 minuts

Aquest mòdul comprova el teu coneixement dels termes i conceptes necessaris per a l’ensenyament de la llengua anglesa. Se centra en els factors que sustenten l’aprenentatge de l’anglès.

El TKT: Mòdul 1 consta d’una prova.
Dura 1 hora i 20 minuts i conté 80 preguntes.

El test està dividit en tres parts:

 • Descripció del llenguatge i les habilitats lingüístiques
  (40 preguntes)
 • Bases per a l’aprenentatge de llengües
  (15 preguntes)
 • Bases per a l’ensenyament de llengües
  (25 preguntes)

Planificació de classes i utilització de recursos en l’ensenyament de llengües
1 hora i 20 minuts

Aquest mòdul se centra en els coneixements i habilitats necessàries per planificar una lliçó o sèrie de lliçons. També posa èmfasi en els recursos lingüístics i metodològics que poden guiar-te en la planificació.

TKT: Mòdul 2 consta d’una prova.
Dura 1 hora i 20 minuts i conté 80 preguntes.

El test està dividit en dues parts:

 • Planificació i preparació de lliçons o seqüència de lliçons
  (40 preguntes)
 • Selecció i ús de recursos i materials
  (40 preguntes)

Gestió de la classe i del procés d’aprenentatge
1 hora i 20 minuts

Aquest mòdul avalua el coneixement del què succeeix a l’aula durant la classe, el paper del professor en el control de la classe i els mètodes utilitzats per dirigir i generar la màxima interacció a l’aula.

TKT: Mòdul 3 consta d’una prova.
Dura 1 hora i 20 minuts i conté 80 preguntes.

El test està dividit en dues parts:

 • El llenguatge del professor i l’estudiant a l’aula
  (40 preguntes)
 • Maneig de la classe
  (40 preguntes)

Content and Language Integrated Learning 
1 hora y 20 minutos

TKT: CLIL avalua el coneixement dels objectius i la lògica d’un enfocament CLIL. Cobreix la planificació, l’ensenyament i l’avaluació de CLIL. També se centra en la consciència dels docents sobre les demandes d’aprenentatge i les estratègies de suport per als alumnes en els programes CLIL.

TKT: CLIL consta d’una prova.
Dura 1 hora i 20 minuts i conté 80 preguntes.

El test està dividit en quatre parts:

 • Coneixement dels principis de CLIL
 • Preparació de lliçons en el context CLIL
 • Desenvolupament de la classe
 • Avaluació

Young Learners – 1 hora i 20 minutos

TKT: Young Learners és un examen per a professors i assistents de classe que desitgen ensenyar l’anglès a estudiants joves. Posa a prova el coneixement dels conceptes relacionats amb l’aprenentatge i el desenvolupament d’aquesta mena d’alumnes i els seus coneixements des d’una perspectiva docent, inclosa la planificació, l’ensenyament i l’avaluació del treball dels joves estudiants.

TKT: Young Learners consta d’una prova.
Dura 1 hora i 20 minuts i conté 80 preguntes.

El test està dividit en quatre parts:

 • Aprenentatge i desenvolupament
 • Planificació de classes
 • Estratègies docents
 • Avaluació del comportament dins l’aula
Consells per al dia de l'examen

TKT Handbooks for Teachers

Descarrega els “Handbooks for Teachers” de TKT, que et serviran de guia per als continguts dels exàmens, amb els procediments d’avaluació, les mostres d’exàmens i les guies de respostes.

tkt_candidates_1

Proves d’examen

Glosario de TKT

El glossari TKT és una llista de paraules, conceptes i terminologia amb la qual hauràs d’estar familiaritzat per a tots els mòduls TKT. Hi ha un glossari addicional per a la prova TKT: CLIL.

Descarrega el glossari de TKT