Resultats dels exàmens

You are here:

Resultats dels exàmens

Resultats dels exàmens

Si superes el teu examen Cambridge English rebràs dos documents: l’Informe de Qualificació (Statement of Results) i un certificat. Universitats, empreses i altres organitzacions on aspiris a ingressar poden sol·licitar-te aquests documents com a prova de les teves competències en anglès.
En aquesta pàgina trobaràs informació sobre com interpretar els teus resultat. També pots acreditar-los per terceres parts en cas que necessitin comprovar la seva validesa.

 

Comprovant els teus resultats

Registrant-te en la Results Online website podràs veure els teus resultats tan aviat com estiguin disponibles.

 

The Cambridge English Scale

La forma en què Cambridge Assessment English proporciona els resultats dels seus exàmens ofereix al candidat una informació més detallada sobre el seu acompliment en la prova, la Cambridge English Scale.

La Cambridge English Scale és una sèrie de puntuacions que estableixen els resultats dels exàmens Cambridge English. Està basada en el sistema de resultats actualment existent i en anys de recerca, i ha estat dissenyada per complementar el Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCER).

La Cambridge English Scale permet una valoració més directa dels resultats dels exàmens i s’adapta millor a les necessitats dels usuaris, incloent candidats, professors, universitats i departaments d’immigració.

Fes clic aquí per a consultar una guia sobre com convertir els resultats dels exàmens de prova a l’Escala de Cambridge

Establint les teves necessitats

Establir les teves necessitats en l’ús de l’anglès és senzill mitjançant la Cambridge English Scale.

És important tenir en compte tant el nivell d’anglès necessari per al teu curs com l’examen més adequat a les teves necessitats. Això dependrà d’una banda del nivell dels estudis i d’una altra dels continguts que s’estudiïn.

Cadascun dels exàmens se centra en un nivell diferent del MCER, la qual cosa significa que avalua al candidat en un ampli rang de destreses i coneixements a aquest nivell. El context de les preguntes és també apropiat al nivell avaluat, amb un major enfocament acadèmic conforme més alt és el nivell.

A manera de guía, es recomanen els següents exàmens per als diferents nivells d’estudi:

Foundation/pre-sessional
Cambridge English: First
– Referenciat al Nivell B2 del MCER
– Puntuació en la Cambridge English Scale entre 122 i 190

Undergraduate & postgraduate
Cambridge English: Advanced
– Referenciat al Nivell C1 del MCER
– Puntuació en la Cambridge English Scale entre 142 i 210

Postgraduate
Cambridge English: Proficiency
– Referenciat al Nivell C2 del MCER
– Puntuació en la Cambridge English Scale entre 162 i 230

La Cambridge English Scale facilita:

  • especificar la puntuació global que necessites
  • especificar les puntuacions mínimes per a cadascuna de les destreses de forma individual.

Pots usar la següent taula per assegurar-te que la puntuació de la Cambridge English Scale que sol·licites està al mateix nivell que els requeriments del MCER.

Informe de Qualificació ('Statement of results')

Conté quatre blocs d’informació:

  1. La teva puntuació conforme a la Cambridge English Scale per a cadascuna de les quatre habilitats (reading, writing, listening i speaking) i Use of English
  2. La teva puntuació conforme a la Cambridge English Scale per al conjunt de l’examen
  3. El teu grau. El grau de l’examen dependrà de la puntució obtinguda.
  4. El teu nivell del MCER per al conjunt de l’examen. Depenent de la universitat, col•legi o organització on sol•licitis l’ingrés, poden requerir-te un puntuació o grau específic, en el conjunt de l’examen o en una destresa particular.
Exemple de l’escala de puntuació per al Cambridge English: First

 

 

 

Verificant els teus resultats

L’Informe de Qualificació pot verificar-se fàcilment i de forma segura per les organitzacions des del portal del Results Verification Service.

 

 

 

 

 

Cambridge English Qualifications: explicant els resultats des de A2 Key fins a C2 Proficiency
Aquest vídeo explica i ajuda a comprendre els resultats per als candidats que s’han preparat per als exàmens Cambridge Assessment English, des de A2 Key fins a C2 Proficiency.
En ell s’explica el sistema de puntuació, que es troba alineat amb el Marc europeu comú de referència (MECR) i amb la ‘Cambridge English Scale’