Consideracions especials

You are here:

Consideracions especials

Consideracions especials

Quan un candidat ha realitzat un examen en circumstàncies adverses per causes alienes al seu control, o s’ha absentat d’una sessió d’examen per raons justificades, el nostre centre pot sol·licitar que s’apliqui una Consideració Especial per al component afectat. Cambridge English considerarà les circumstàncies i podrà, a la seva discreció, augmentar la nota global del component fins a un 5%.

Quan un candidat ha realitzat un examen en circumstàncies adverses per causes alienes al seu control, o s’ha absentat d’una sessió d’examen per raons justificades, el nostre centre pot sol·licitar que s’apliqui una Consideració Especial per al component afectat. Cambridge English considerarà les circumstàncies i podrà, a la seva discreció, augmentar la nota global del component fins a un 5%.

Consideracions especials

Totes les sol·licituds de Consideracions Especials que portin causa de malaltia o accident han d’estar recolzades per un certificat mèdic.

Quan té el candidat dret a una Consideració Especial

Els candidats han d’informar el nostre centre si volen optar a una consideració especial.

Els nostres centres poden sol·licitar Consideracions Especials pels candidats l’acompliment dels quals s’hagi vist afectat per circumstàncies adverses immediatament abans d’un examen o durant la seva realització. Alguns exemples són malaltia, dol o altres circumstàncies que afectin les condicions sota les quals es realitza un examen. Una consideració especial també pot ser apropiada per a aquells candidats que estaven discapacitats temporal o permanentment en el moment de l’examen però que en el moment de la inscripció no reunien les condicions per a la sol·licitud de Necesitats Especials (‘Special Requirements’), o bé cap d’aquests règims era adequat o satisfactori.

 

 

Consideracions especials

Cambridge Assessment English no acceptarà en cap cas les sol·licituds de consideració especial formulades amb posterioritat a l’emissió de resultats.

 

 

 

 

 

Exemples de motius acceptables:
  • Malaltia durant o immediatament abans de l’examen.

  • Angoixa deguda a factors com ara la mort d’un amic pròxim o un familiar, problemes familiars / domèstics aguts, etc., que precedeixen immediatament a l’examen.
  • Impacte emocional (per exemple, a conseqüència d’un accident de trànsit).

Exemples de motius inacceptables:
  • Pertorbacions menors, excepte quan tenen lloc en proves de comprensió auditiva (Listening test). Si durant el desenvolupament d’un dels components es produeix una pertorbació menor, el nostre centre està autoritzat per Cambridge English per a atorgar un període apropiat de temps extra per a compensar el temps perdut. En aquests casos, el nostre centre enviarà a Cambridge Assessment English un informe escrit complet de l’acció o les accions preses.

  • Indisposicions, com ara la febre del fenc, que tenen un efecte variable, excepte quan el candidat es va veure clarament afectat el dia de l’examen.

*Totes les sol·licituds de Consideracions Especials que portin causa de malaltia o accident han d’estar recolzades per un certificat mèdic..

*Cambridge Assessment English no acceptarà en cap cas les sol·licituds de consideració especial formulades amb posterioritat a l’emissió de resultats.

Quin nivell de consideració especial se li donarà?

Cambridge English revisarà l’evidència per a veure si les circumstàncies informades han influït negativament en l’acompliment del candidat: si creu que hi ha hagut un impacte negatiu, ajustarà les qualificacions de manera apropiada d’acord amb les pautes proporcionades per als organismes d’adjudicació. Depenent de les circumstàncies, això s’establirà entre un 0 i un 5% de les marques totals per al component (Paper). Cambridge Assessment English, en línia amb altres organismes d’adjudicació, no entrarà en discussió amb centres, candidats o pares sobre el nivell de consideració especial que cal d’aplicar.