Certificats perduts

You are here:

Certificats perduts

Certificats perduts

Després de l'examen

Si es perd algun certificat entre un dels nostres centres d’examen i el candidat o el Centre de preparació, podem sol·licitar duplicats del certificat de Cambridge Assessment English una vegada transcorregut un període de 6 mesos des de la data del seu examen.

Després de l'examen

Si es perd algun certificat entre un dels nostres centres d’examen i el candidat o el Centre de preparació, podem sol·licitar duplicats del certificat de Cambridge Assessment English una vegada transcorregut un període de 6 mesos des de la data del seu examen.

Reemplaçament de certificats

Cambridge Assessment English només pot reemplaçar un certificat dins dels 12 mesos posteriors a la data de realització de l’examen. Transcorregut aquest temps, el candidat ha de sol·licitar una declaració de certificació.

Si aquest és el cas, cal que:

 • Es posi en contacte amb nosaltres per escrit per a confirmar que no ha rebut el seu certificat, perquè puguem rastrejar-lo a través del sistema postal o de missatgeria utilitzat. Això ha de fer-se, a tot tardar, dins dels 9 mesos posteriors a la data del seu examen.

 • Si confirmem que el seu certificat es va perdre en el sistema postal o de missatgeria, ha de respondre per escrit i demanar-nos que sol·licitem un certificat duplicat, a tot tardar, dins dels 11 mesos posteriors a la data del seu examen.

Termini per sol·licitar el reemplaçament del certificat

Cambridge Assessment English només pot reemplaçar un certificat dins dels 12 mesos posteriors a la data de realització de l’examen. Transcorregut aquest temps, el candidat ha de sol·licitar una declaració de certificació.

Els certificats de reemplaçament i les declaracions de certificació sol es poden emetre a nom del candidat en el moment de l’obtenció.

Una declaració de certificació (Certifying Statement) és un document que és acceptat per universitats i altres institucions com a prova del resultat del seu examen. Totes les declaracions de certificació han de sol·licitar-se i pagar-se directament a Cambridge Assessment English a través del formulari de sol·licitud online de la seva pàgina web.

Per a sol·licitar-ho, ha de saber:

 • L’any i el mes en què va realitzar l’examen
 • El nom de l’examen
 • El nom i l’adreça del centre on va realitzar l’examen

Si és possible, també ha de proporcionar:

 • El seu número de candidat
 • El número del centre

Centres preparadors: Podem tramitar les sol·licituds de declaracions de certificació per als nostres Centres de preparació registrats. Cambridge English cobra una tarifa per aquest servei. Si els seus candidats van realitzar el seu examen a través d’un dels nostres centres, estarem encantats d’atendre-li.
Aquests són els números, adreces i dades de contacte dels nostres centres:

Exams Catalunya

Centre number Catalunya: ES439
Centre number Andorra: AD439

Freixa, 5-9

08021 Barcelona

Tel.: 934 111 333

Email: [email protected]

Exams Madrid

Centre number: ES459

Calle de Asura, 40, 2ª planta

28043 Madrid

Tel.: 911 041 761

Email: [email protected]

Exams Balears

Centre number: ES449

Freixa, 5-9

08021 Barcelona

Tel.: 934 111 333

Email: [email protected]

Si algun certificat es danya en trànsit cap a un candidat o un Centre de preparació, podem sol·licitar certificats duplicats de Cambridge Assessment English. Si aquest és el cas, ha de:

 • Retornar-nos el certificat original (recomanem l’enviament certificat amb justificant de recepció).
 • Pagar la tarifa corresponent. Si la sol·licitud es realitza dins dels 5 mesos posteriors a l’emissió del certificat per Cambridge Assessment English, aquest servei és gratuït.

Cambridge Assessment English emetrà certificats duplicats fins a 5 anys després de l’emissió del certificat original. Transcorregut aquest temps, només podrà sol·licitar una declaració de certificació.

Si no té el seu certificat i necessita presentar una prova del resultat del seu examen a una institució educativa, ocupador, oficina d’immigració, agència governamental, etc., pot utilitzar el Servei de Verificació de Resultats de Cambridge Assessment English.

Aquest servei és gratuït i pot registrar-se aquí: Servei de Verificació de Resultats.

Un cop s’hagi registrat, podrà atorgar accés de manera fàcil i segura a qualsevol organització que necessiti una verificació oficial del resultat del seu examen. Per a fer això, necessitarà aquestes dues dades que pot trobar en el seu document Confirmation of Entry:

 1. El seu ID Number (una seqüència de nou lletres i números)
 2. El seu Secret Number (un número de quatre dígits).

El document Confirmation of Entry s’envia als candidats quan s’inscriuen per al seu examen. Si no té la seva confirmació d’ingrés, contacti amb nosaltres.