Preparació d'exàmens

B1

Business

Preliminary

Preparació d'exàmens

B1 Business

Preliminary

Preparació d'exàmens

B1 Business

Preliminary

Business English Certificates (BEC) retirats
Amb motiu d’una revisió del ‘Cambridge English Qualifications portfolio’, els Business English Certificates (BEC) deixaran d’estar disponibles des de finals de 2023. Els nostres centres ja s’estan preparant per a aquest canvi i hem estat en contacte amb molts de vosaltres. Els certificats recomanats per a reemplaçar BEC són: Linguaskill, B1 Preliminary, B2 First o C1 Advanced. Aquests exàmens proporcionen una avaluació més completa i actualitzada de les destreses del candidat en l’ús de l’anglès i són més accessibles i fàcils d’usar que els seus predecessors. Si tens més preguntes sobre els exàmens BEC, si us plau contacta amb nosaltres. Si ets un Centre Preparador estarem encantats d’organitzar reunions individuals on podrem discutir quina alternativa seria la més adequada per al teu centre i els teus alumnes.

Informació per a candidats

Consells pràctics de preparació, informació sobre què esperar el dia de l’examen i enllaços útils.

Format de l'examen

El B1 Business Preliminary està integrat per tres parts a fi de valorar les teves habilitats en anglès:

1 hora 30 minuts

El B1 Business Preliminary Reading & Writing paper té set parts sobre comprensió lectora i dues parts sobre expressió escrita. Hi ha diferents tipus de textos i preguntes. Aquesta prova suposa un 25 % de la nota final.

Part 1 (Opció múltiple):
 • Cinc textos molt curts (que poden ser rètols, missatges, targetes postals, notes, emails, etiquetes, etc.). Has de llegir-los i triar quin de les tres frases (A, B o C) és correcta.
 • 5 preguntes
 • 1 punt per cada resposta correcta
Part 2 (Aparellar):
 • Cinc descripcions breus, amb freqüència sobre les exigències d’unes persones, i un text que cal llegir. Has d’aparellar cada persona amb una part del text.
 • 5 preguntes
 • 1 punt per cada resposta correcta
Part 3 (Aparellar):
 • Vuit gràfics o quadres (o un o més gràfics amb vuit parts) i cinc preguntes. Has d’aparellar cada pregunta amb un gràfic o part d’un gràfic.
 • 5 preguntes
 • 1 punt per cada resposta correcta
Part 4 (Correcte/Incorrecte/No s’esmenta):
 • Un text i set preguntes. En cada pregunta has de decidir si l’afirmació és A ‘Correcta’ o B ‘Incorrecta, segons el text, o, si aquesta informació no es proporciona en el text, triar C ‘No s’esmenta’.
 • 7 preguntes
 • 1 punt per cada resposta correcta
Part 5 (Opció múltiple):
 • Un text, normalment d’un fullet o d’un article de diari o revista, i sis preguntes d’opció múltiple. Cada pregunta presenta tres opcions.
 • 6 preguntes
 • 1 punt per cada resposta correcta
Part 6 (Espais en blanc amb opció múltiple):
 • Un text (article de diari o revista, avís, fullet, etc.) amb dotze espais en blanc numerats. Cada espai representa una paraula que falta i has de triar la resposta adequada (A, B o C).
 • 12 preguntes
 • 1 punt per cada resposta correcta
Part 7 (Completar nota):
 • Dos texts curts (memoràndums, emails, notificacions, avisos, etc.) i un formulari que cal completar. Has de llegir els textos i després completar els espais buits del formulari amb la informació correcta (una paraula, número o frase).
 • 5 preguntes
 • 1 punt per cada resposta correcta
Part 8 (Expressió escrita Part 1):
 • Una comunicació interna de l’empresa. Les instruccions t’indiquen a qui has de dirigir-te i què has d’escriure (per exemple, una nota, missatge, memoràndum o email).
 • 1 pregunta
 • 30–40 paraules
 • Aquesta pregunta comprèn un total de 10 punts
Part 9 (Expressió escrita Part 2):
 • Un fragment de correspondència comercial (carta o email) o una notificació, avís, etc., que cal llegir. Les instruccions t’indiquen què has d’escriure i a qui has de dirigir-te.
 • 1 pregunta
 • 60–80 paraules
 • Aquesta pregunta comprèn un total de 20 punts

Listening – 40 minuts, inclòs 10 minuts per transferir les respostes

El B1 Business Preliminary Listening paper té quatre parts. En cadascuna de les parts, els candidats han d’escoltar un o diversos textos enregistrats i respondre a diverses preguntes. Cada part de l’enregistrament s’escolta dues vegades. Aquesta prova suposa un 25 % de la nota final.

Part 1 (Opció múltiple):
 • Vuit breus converses o monòlegs (parla una persona). Per cada enregistrament hi ha una pregunta d’opció múltiple, que pot ser en forma de paraules o d’imatges. Has d’escoltar els enregistraments i triar la resposta correcta (A, B o C).
 • 8 preguntes
 • 1 punt per cada resposta correcta.
Part 2 (Completar nota):
 • Una breu conversa o monòleg que conté informació objectiva i un formulari, taula, quadre o conjunt de notes amb espais en blanc. Has d’escoltar l’enregistrament i escriure la informació correcta (dates, preus, percentatges, xifres, etc.) en els espais en blanc.
 • 7 preguntes
 • 1 punt per cada resposta correcta
Part 3 (Completar nota):
 • Un monòleg més llarg i una pàgina de notes o un formulari amb espais en blanc. Has d’escoltar l’enregistrament i completar els espais en blanc amb la informació que falta (una o dues paraules).
 • 7 preguntes
 • 1 punt per cada resposta correcta.
Part 4 (Opció múltiple):
 • Un enregistrament més llarg (prop de 3 minuts) que pot ser una entrevista o una discussió entre dos o més interlocutors sobre algun assumpte relacionat amb l’empresa. Has d’escoltar l’enregistrament i triar la resposta adequada (A, B o C) per a cadascuna de les vuit preguntes d’opció múltiple.
 • 8 preguntes
 • 1 punt per cada resposta correcta

12 minuts per cada parella de candidats

El B1 Business Preliminary Speaking Test té tres parts i es desenvolupa cara a cara amb un o, excepcionalment, dos candidats més. Hi ha dos examinadors: un d’ells parla amb el candidat i l’altre només escolta. Tots dos examinadors decideixen la qualificació. L’Speaking test suposa un 25 % de la nota final

Part 1 (Entrevista):
 • Conversa amb l’examinador. L’examinador formula preguntes i tu li proporciones informació personal i li trasllades les teves opinions sobre assumptes relacionats amb l’empresa.
 • Al voltant de 2 minuts
Part 2 (Long turn):
 • Una mini presentació sobre algun tema relacionat amb l’empresa. L’examinador et permet triar entre dos temes i tens 1 minut per a preparar-te i donar una petita xerrada que duri aproximadament 1 minut. Escolta atentament quan el teu company parli perquè l’examinador et preguntarà quin punt consideres que és més important.
 • Al voltant de 5 minuts, incloent un ‘torn llarg’ d’1 minut per a cada candidat.
Part 3 (Tasca col·laborativa):
 • Una conversa amb l’altre candidat sobre un assumpte relacionat amb l’empresa. L’examinador et descriu una situació i et mostra algunes imatges en blanc i negre o un text escrit per a ajudar-te. Has de parlar amb l’altre candidat durant aproximadament 2 minuts sobre la situació i finalment decidir el que fer.
 • Al voltant de 5 minuts.

Triar la teva parella per a l’Speaking Test

Si vols realitzar l’Speaking Test amb un amic o company de classe, pots sol·licitar-ho en el moment de realitzar la teva inscripció per a l’examen. De totes maneres, cal tenir en compte que les investigacions realitzades sobre l’experiència de milers d’exàmens han demostrat que existeixen tant avantatges com desavantatges a l’hora de realitzar la prova amb algú que coneixes i que al final aquest factor no influeix en l’acompliment del candidat. És important entendre que el que es valora són les teves pròpies habilitats lingüístiques.

Preguntes freqüents i consells per al dia de l'examen

Informació per a candidats:
El fullet ‘Information for Candidates’ està replet d’informació sobre l’examen, consells per a la preparació i preguntes freqüents. Una excel·lent manera d’ajudar els alumnes a sentir-se completament preparats per al seu examen.

BECp_candidates

Proves d'examen

Ordinador

Aquests exàmens de prova únicament funcionen amb Firefox. Pots descarregar Firefox gratuïtament aquí.

Per a familiaritzar-te amb el format d’examen mira aquest tutorial abans de començar.

Claus de resposta

No hi ha claus de resposta per al Writing, però hi ha respostes d’exemple i comentaris d’examinadors en les pàgines rellevants del Business handbook.

Llista de vocabulari

Aquesta llista és una guia per a docents del vocabulari necessari per preparar els seus estudiants per a les proves B1 Business Preliminary.

Full d’exercicis per a la prova d’expressió oral (Speaking)

Una mostra dels fullas d’exercicis per als alumnes amb el paquet de preparació per a la prova d’expressió oral (Speaking) de B1 Business Preliminary.

També pots veures una prova completa del B1 Business Preliminary speaking test.

Informació per a candidats

Una guia d’examen amb consells pràctics de preparació, informació sobre què esperar el dia de l’examen i enllaços útils.

Format de l'examen

El B1 Business Preliminary està integrat per tres parts a fi de valorar les teves habilitats en anglès:

1 hora 30 minuts

El B1 Business Preliminary Reading & Writing paper té set parts sobre comprensió lectora i dues parts sobre expressió escrita. Hi ha diferents tipus de textos i preguntes. Aquesta prova suposa un 25 % de la nota final.

1 (Opció múltiple)
 • Cinc textos molt curts (que poden ser rètols, missatges, targetes postals, notes, emails, etiquetes, etc.). Has de llegir-los i triar quin de les tres frases (A, B o C) és correcta.
 • 5 preguntes
 • 1 punt per cada resposta correcta
2 (Aparellar)
 • Cinc descripcions breus, amb freqüència sobre les exigències d’unes persones, i un text que cal llegir. Has d’aparellar cada persona amb una part del text.
 • 5 preguntes
 • 1 punt per cada resposta correcta
3 (Aparellar)
 • Vuit gràfics o quadres (o un o més gràfics amb vuit parts) i cinc preguntes. Has d’aparellar cada pregunta amb un gràfic o part d’un gràfic.
 • 5 preguntes
 • 1 punt per cada resposta correcta
4 (Correcte/Incorrecte/)
 • Un text i set preguntes. En cada pregunta has de decidir si l’afirmació és A ‘Correcta’ o B ‘Incorrecta, segons el text, o, si aquesta informació no es proporciona en el text, triar C ‘No s’esmenta’.
 • 7 preguntes
 • 1 punt per cada resposta correcta
5 (Opció múltiple)
 • Un text, normalment d’un fullet o d’un article de diari o revista, i sis preguntes d’opció múltiple. Cada pregunta presenta tres opcions.
 • 6 preguntes
 • 1 punt per cada resposta correcta
6 (Espais en blanc)
 • Un text (article de diari o revista, avís, fullet, etc.) amb dotze espais en blanc numerats. Cada espai representa una paraula que falta i has de triar la resposta adequada (A, B o C).
 • 12 preguntes
 • 1 punt per cada resposta correcta
7 (Completar nota)
 • Dos texts curts (memoràndums, emails, notificacions, avisos, etc.) i un formulari que cal completar. Has de llegir els textos i després completar els espais buits del formulari amb la informació correcta (una paraula, número o frase).
 • 5 preguntes
 • 1 punt per cada resposta correcta
8 (Expressió escrita Part 1)
 • Una comunicació interna de l’empresa. Les instruccions t’indiquen a qui has de dirigir-te i què has d’escriure (per exemple, una nota, missatge, memoràndum o email).
 • 1 pregunta
 • 30–40 paraules
 • Aquesta pregunta comprèn un total de 10 punts
9 (Expressió escrita Part 2)
 • Un fragment de correspondència comercial (carta o email) o una notificació, avís, etc., que cal llegir. Les instruccions t’indiquen què has d’escriure i a qui has de dirigir-te.
 • 1 pregunta
 • 60–80 paraules
 • Aquesta pregunta comprèn un total de 20 punts

Listening – 40 minuts, inclòs 10 minuts per transferir les respostes

El B1 Business Preliminary Listening paper té quatre parts. En cadascuna de les parts, els candidats han d’escoltar un o diversos textos enregistrats i respondre a diverses preguntes. Cada part de l’enregistrament s’escolta dues vegades. Aquesta prova suposa un 25 % de la nota final.

1 (Opció múltiple)
 • Vuit breus converses o monòlegs (parla una persona). Per cada enregistrament hi ha una pregunta d’opció múltiple, que pot ser en forma de paraules o d’imatges. Has d’escoltar els enregistraments i triar la resposta correcta (A, B o C).
 • 8 preguntes
 • 1 punt per cada resposta correcta.
2 (Completar nota)
 • Una breu conversa o monòleg que conté informació objectiva i un formulari, taula, quadre o conjunt de notes amb espais en blanc. Has d’escoltar l’enregistrament i escriure la informació correcta (dates, preus, percentatges, xifres, etc.) en els espais en blanc.
 • 7 preguntes
 • 1 punt per cada resposta correcta
3 (Completar nota)
 • Un monòleg més llarg i una pàgina de notes o un formulari amb espais en blanc. Has d’escoltar l’enregistrament i completar els espais en blanc amb la informació que falta (una o dues paraules).
 • 7 preguntes
 • 1 punt per cada resposta correcta.
4 (Opció múltiple)
 • Un enregistrament més llarg (prop de 3 minuts) que pot ser una entrevista o una discussió entre dos o més interlocutors sobre algun assumpte relacionat amb l’empresa. Has d’escoltar l’enregistrament i triar la resposta adequada (A, B o C) per a cadascuna de les vuit preguntes d’opció múltiple.
 • 8 preguntes
 • 1 punt per cada resposta correcta

12 minuts per cada parella de candidats

El B1 Business Preliminary Speaking Test té tres parts i es desenvolupa cara a cara amb un o, excepcionalment, dos candidats més. Hi ha dos examinadors: un d’ells parla amb el candidat i l’altre només escolta. Tots dos examinadors decideixen la qualificació. L’Speaking test suposa un 25 % de la nota final

1 (Entrevista)
 • Conversa amb l’examinador. L’examinador formula preguntes i tu li proporciones informació personal i li trasllades les teves opinions sobre assumptes relacionats amb l’empresa.
 • Al voltant de 2 minuts
2 (Long turn)
 • Una mini presentació sobre algun tema relacionat amb l’empresa. L’examinador et permet triar entre dos temes i tens 1 minut per a preparar-te i donar una petita xerrada que duri aproximadament 1 minut. Escolta atentament quan el teu company parli perquè l’examinador et preguntarà quin punt consideres que és més important.
 • Al voltant de 5 minuts, incloent un ‘torn llarg’ d’1 minut per a cada candidat.
3 (Tasca col·laborativa)
 • Una conversa amb l’altre candidat sobre un assumpte relacionat amb l’empresa. L’examinador et descriu una situació i et mostra algunes imatges en blanc i negre o un text escrit per a ajudar-te. Has de parlar amb l’altre candidat durant aproximadament 2 minuts sobre la situació i finalment decidir el que fer.
 • Al voltant de 5 minuts.

Triar la teva parella per a l’Speaking Test

Si vols realitzar l’Speaking Test amb un amic o company de classe, pots sol·licitar-ho en el moment de realitzar la teva inscripció per a l’examen. De totes maneres, cal tenir en compte que les investigacions realitzades sobre l’experiència de milers d’exàmens han demostrat que existeixen tant avantatges com desavantatges a l’hora de realitzar la prova amb algú que coneixes i que al final aquest factor no influeix en l’acompliment del candidat. És important entendre que el que es valora són les teves pròpies habilitats lingüístiques.

Preguntes freqüents i consells per al dia de l'examen

Informació per a candidats:
El fullet ‘Information for Candidates’ està replet d’informació sobre l’examen, consells per a la preparació i preguntes freqüents. Una excel·lent manera d’ajudar els alumnes a sentir-se completament preparats per al seu examen.

BECp_candidates

Proves d'examen

Ordinador

Aquests exàmens de prova únicament funcionen amb Firefox. Pots descarregar Firefox gratuïtament aquí.

Per a familiaritzar-te amb el format d’examen mira aquest tutorial abans de començar.

Claus de resposta

No hi ha claus de resposta per a les parts 2 i 3 del Reading i Writing, però hi ha respostes d’exemple i comentaris d’examinadors en les pàgines rellevants del Business handbook.

Llista de vocabulari

Aquesta llista és una guia per a docents del vocabulari necessari per preparar els seus estudiants per a les proves B1 Business Preliminary.

Full d’exercicis per a la prova d’expressió oral (Speaking)

Una mostra dels fullas d’exercicis per als alumnes amb el paquet de preparació per a la prova d’expressió oral (Speaking) de B1 Business Preliminary.

També pots veures una prova completa del B1 Business Preliminary speaking test.