Preparació d'exàmens

B1

Business

Preliminary

Preparació d'exàmens

B1 Business

Preliminary

Preparació d'exàmens

B1 Business

Preliminary

Informació per a candidats

Consells pràctics de preparació, informació sobre què esperar el dia de l’examen i enllaços útils.

Format de l'examen

El B1 Business Preliminary està integrat per tres parts a fi de valorar les teves habilitats en anglès:

1 hora 30 minuts

El B1 Business Preliminary Reading & Writing paper té set parts sobre comprensió lectora i dues parts sobre expressió escrita. Hi ha diferents tipus de textos i preguntes. Aquesta prova suposa un 25 % de la nota final.

Part 1 (Opció múltiple):
 • Cinc textos molt curts (que poden ser rètols, missatges, targetes postals, notes, emails, etiquetes, etc.). Has de llegir-los i triar quin de les tres frases (A, B o C) és correcta.
 • 5 preguntes
 • 1 punt per cada resposta correcta
Part 2 (Aparellar):
 • Cinc descripcions breus, amb freqüència sobre les exigències d’unes persones, i un text que cal llegir. Has d’aparellar cada persona amb una part del text.
 • 5 preguntes
 • 1 punt per cada resposta correcta
Part 3 (Aparellar):
 • Vuit gràfics o quadres (o un o més gràfics amb vuit parts) i cinc preguntes. Has d’aparellar cada pregunta amb un gràfic o part d’un gràfic.
 • 5 preguntes
 • 1 punt per cada resposta correcta
Part 4 (Correcte/Incorrecte/No s’esmenta):
 • Un text i set preguntes. En cada pregunta has de decidir si l’afirmació és A ‘Correcta’ o B ‘Incorrecta, segons el text, o, si aquesta informació no es proporciona en el text, triar C ‘No s’esmenta’.
 • 7 preguntes
 • 1 punt per cada resposta correcta
Part 5 (Opció múltiple):
 • Un text, normalment d’un fullet o d’un article de diari o revista, i sis preguntes d’opció múltiple. Cada pregunta presenta tres opcions.
 • 6 preguntes
 • 1 punt per cada resposta correcta
Part 6 (Espais en blanc amb opció múltiple):
 • Un text (article de diari o revista, avís, fullet, etc.) amb dotze espais en blanc numerats. Cada espai representa una paraula que falta i has de triar la resposta adequada (A, B o C).
 • 12 preguntes
 • 1 punt per cada resposta correcta
Part 7 (Completar nota):
 • Dos texts curts (memoràndums, emails, notificacions, avisos, etc.) i un formulari que cal completar. Has de llegir els textos i després completar els espais buits del formulari amb la informació correcta (una paraula, número o frase).
 • 5 preguntes
 • 1 punt per cada resposta correcta
Part 8 (Expressió escrita Part 1):
 • Una comunicació interna de l’empresa. Les instruccions t’indiquen a qui has de dirigir-te i què has d’escriure (per exemple, una nota, missatge, memoràndum o email).
 • 1 pregunta
 • 30–40 paraules
 • Aquesta pregunta comprèn un total de 10 punts
Part 9 (Expressió escrita Part 2):
 • Un fragment de correspondència comercial (carta o email) o una notificació, avís, etc., que cal llegir. Les instruccions t’indiquen què has d’escriure i a qui has de dirigir-te.
 • 1 pregunta
 • 60–80 paraules
 • Aquesta pregunta comprèn un total de 20 punts

Listening – 40 minuts, inclòs 10 minuts per transferir les respostes

El B1 Business Preliminary Listening paper té quatre parts. En cadascuna de les parts, els candidats han d’escoltar un o diversos textos enregistrats i respondre a diverses preguntes. Cada part de l’enregistrament s’escolta dues vegades. Aquesta prova suposa un 25 % de la nota final.

Part 1 (Opció múltiple):
 • Vuit breus converses o monòlegs (parla una persona). Per cada enregistrament hi ha una pregunta d’opció múltiple, que pot ser en forma de paraules o d’imatges. Has d’escoltar els enregistraments i triar la resposta correcta (A, B o C).
 • 8 preguntes
 • 1 punt per cada resposta correcta.
Part 2 (Completar nota):
 • Una breu conversa o monòleg que conté informació objectiva i un formulari, taula, quadre o conjunt de notes amb espais en blanc. Has d’escoltar l’enregistrament i escriure la informació correcta (dates, preus, percentatges, xifres, etc.) en els espais en blanc.
 • 7 preguntes
 • 1 punt per cada resposta correcta
Part 3 (Completar nota):
 • Un monòleg més llarg i una pàgina de notes o un formulari amb espais en blanc. Has d’escoltar l’enregistrament i completar els espais en blanc amb la informació que falta (una o dues paraules).
 • 7 preguntes
 • 1 punt per cada resposta correcta.
Part 4 (Opció múltiple):
 • Un enregistrament més llarg (prop de 3 minuts) que pot ser una entrevista o una discussió entre dos o més interlocutors sobre algun assumpte relacionat amb l’empresa. Has d’escoltar l’enregistrament i triar la resposta adequada (A, B o C) per a cadascuna de les vuit preguntes d’opció múltiple.
 • 8 preguntes
 • 1 punt per cada resposta correcta

12 minuts per cada parella de candidats

El B1 Business Preliminary Speaking Test té tres parts i es desenvolupa cara a cara amb un o, excepcionalment, dos candidats més. Hi ha dos examinadors: un d’ells parla amb el candidat i l’altre només escolta. Tots dos examinadors decideixen la qualificació. L’Speaking test suposa un 25 % de la nota final

Part 1 (Entrevista):
 • Conversa amb l’examinador. L’examinador formula preguntes i tu li proporciones informació personal i li trasllades les teves opinions sobre assumptes relacionats amb l’empresa.
 • Al voltant de 2 minuts
Part 2 (Long turn):
 • Una mini presentació sobre algun tema relacionat amb l’empresa. L’examinador et permet triar entre dos temes i tens 1 minut per a preparar-te i donar una petita xerrada que duri aproximadament 1 minut. Escolta atentament quan el teu company parli perquè l’examinador et preguntarà quin punt consideres que és més important.
 • Al voltant de 5 minuts, incloent un ‘torn llarg’ d’1 minut per a cada candidat.
Part 3 (Tasca col·laborativa):
 • Una conversa amb l’altre candidat sobre un assumpte relacionat amb l’empresa. L’examinador et descriu una situació i et mostra algunes imatges en blanc i negre o un text escrit per a ajudar-te. Has de parlar amb l’altre candidat durant aproximadament 2 minuts sobre la situació i finalment decidir el que fer.
 • Al voltant de 5 minuts.

Triar la teva parella per a l’Speaking Test

Si vols realitzar l’Speaking Test amb un amic o company de classe, pots sol·licitar-ho en el moment de realitzar la teva inscripció per a l’examen. De totes maneres, cal tenir en compte que les investigacions realitzades sobre l’experiència de milers d’exàmens han demostrat que existeixen tant avantatges com desavantatges a l’hora de realitzar la prova amb algú que coneixes i que al final aquest factor no influeix en l’acompliment del candidat. És important entendre que el que es valora són les teves pròpies habilitats lingüístiques.

Preguntes freqüents i consells per al dia de l'examen

Informació per a candidats:
El fullet ‘Information for Candidates’ està replet d’informació sobre l’examen, consells per a la preparació i preguntes freqüents. Una excel·lent manera d’ajudar els alumnes a sentir-se completament preparats per al seu examen.

BECp_candidates

Proves d'examen

Ordinador

Aquests exàmens de prova únicament funcionen amb Firefox. Pots descarregar Firefox gratuïtament aquí.

Per a familiaritzar-te amb el format d’examen mira aquest tutorial abans de començar.

Claus de resposta

No hi ha claus de resposta per al Writing, però hi ha respostes d’exemple i comentaris d’examinadors en les pàgines rellevants del Business handbook.

Llista de vocabulari

Aquesta llista és una guia per a docents del vocabulari necessari per preparar els seus estudiants per a les proves B1 Business Preliminary.

Full d’exercicis per a la prova d’expressió oral (Speaking)

Una mostra dels fullas d’exercicis per als alumnes amb el paquet de preparació per a la prova d’expressió oral (Speaking) de B1 Business Preliminary.

També pots veures una prova completa del B1 Business Preliminary speaking test.

Informació per a candidats

Una guia d’examen amb consells pràctics de preparació, informació sobre què esperar el dia de l’examen i enllaços útils.

Format de l'examen

El B1 Business Preliminary està integrat per tres parts a fi de valorar les teves habilitats en anglès:

1 hora 30 minuts

El B1 Business Preliminary Reading & Writing paper té set parts sobre comprensió lectora i dues parts sobre expressió escrita. Hi ha diferents tipus de textos i preguntes. Aquesta prova suposa un 25 % de la nota final.

1 (Opció múltiple)
 • Cinc textos molt curts (que poden ser rètols, missatges, targetes postals, notes, emails, etiquetes, etc.). Has de llegir-los i triar quin de les tres frases (A, B o C) és correcta.
 • 5 preguntes
 • 1 punt per cada resposta correcta
2 (Aparellar)
 • Cinc descripcions breus, amb freqüència sobre les exigències d’unes persones, i un text que cal llegir. Has d’aparellar cada persona amb una part del text.
 • 5 preguntes
 • 1 punt per cada resposta correcta
3 (Aparellar)
 • Vuit gràfics o quadres (o un o més gràfics amb vuit parts) i cinc preguntes. Has d’aparellar cada pregunta amb un gràfic o part d’un gràfic.
 • 5 preguntes
 • 1 punt per cada resposta correcta
4 (Correcte/Incorrecte/)
 • Un text i set preguntes. En cada pregunta has de decidir si l’afirmació és A ‘Correcta’ o B ‘Incorrecta, segons el text, o, si aquesta informació no es proporciona en el text, triar C ‘No s’esmenta’.
 • 7 preguntes
 • 1 punt per cada resposta correcta
5 (Opció múltiple)
 • Un text, normalment d’un fullet o d’un article de diari o revista, i sis preguntes d’opció múltiple. Cada pregunta presenta tres opcions.
 • 6 preguntes
 • 1 punt per cada resposta correcta
6 (Espais en blanc)
 • Un text (article de diari o revista, avís, fullet, etc.) amb dotze espais en blanc numerats. Cada espai representa una paraula que falta i has de triar la resposta adequada (A, B o C).
 • 12 preguntes
 • 1 punt per cada resposta correcta
7 (Completar nota)
 • Dos texts curts (memoràndums, emails, notificacions, avisos, etc.) i un formulari que cal completar. Has de llegir els textos i després completar els espais buits del formulari amb la informació correcta (una paraula, número o frase).
 • 5 preguntes
 • 1 punt per cada resposta correcta
8 (Expressió escrita Part 1)
 • Una comunicació interna de l’empresa. Les instruccions t’indiquen a qui has de dirigir-te i què has d’escriure (per exemple, una nota, missatge, memoràndum o email).
 • 1 pregunta
 • 30–40 paraules
 • Aquesta pregunta comprèn un total de 10 punts
9 (Expressió escrita Part 2)
 • Un fragment de correspondència comercial (carta o email) o una notificació, avís, etc., que cal llegir. Les instruccions t’indiquen què has d’escriure i a qui has de dirigir-te.
 • 1 pregunta
 • 60–80 paraules
 • Aquesta pregunta comprèn un total de 20 punts

Listening – 40 minuts, inclòs 10 minuts per transferir les respostes

El B1 Business Preliminary Listening paper té quatre parts. En cadascuna de les parts, els candidats han d’escoltar un o diversos textos enregistrats i respondre a diverses preguntes. Cada part de l’enregistrament s’escolta dues vegades. Aquesta prova suposa un 25 % de la nota final.

1 (Opció múltiple)
 • Vuit breus converses o monòlegs (parla una persona). Per cada enregistrament hi ha una pregunta d’opció múltiple, que pot ser en forma de paraules o d’imatges. Has d’escoltar els enregistraments i triar la resposta correcta (A, B o C).
 • 8 preguntes
 • 1 punt per cada resposta correcta.
2 (Completar nota)
 • Una breu conversa o monòleg que conté informació objectiva i un formulari, taula, quadre o conjunt de notes amb espais en blanc. Has d’escoltar l’enregistrament i escriure la informació correcta (dates, preus, percentatges, xifres, etc.) en els espais en blanc.
 • 7 preguntes
 • 1 punt per cada resposta correcta
3 (Completar nota)
 • Un monòleg més llarg i una pàgina de notes o un formulari amb espais en blanc. Has d’escoltar l’enregistrament i completar els espais en blanc amb la informació que falta (una o dues paraules).
 • 7 preguntes
 • 1 punt per cada resposta correcta.
4 (Opció múltiple)
 • Un enregistrament més llarg (prop de 3 minuts) que pot ser una entrevista o una discussió entre dos o més interlocutors sobre algun assumpte relacionat amb l’empresa. Has d’escoltar l’enregistrament i triar la resposta adequada (A, B o C) per a cadascuna de les vuit preguntes d’opció múltiple.
 • 8 preguntes
 • 1 punt per cada resposta correcta

12 minuts per cada parella de candidats

El B1 Business Preliminary Speaking Test té tres parts i es desenvolupa cara a cara amb un o, excepcionalment, dos candidats més. Hi ha dos examinadors: un d’ells parla amb el candidat i l’altre només escolta. Tots dos examinadors decideixen la qualificació. L’Speaking test suposa un 25 % de la nota final

1 (Entrevista)
 • Conversa amb l’examinador. L’examinador formula preguntes i tu li proporciones informació personal i li trasllades les teves opinions sobre assumptes relacionats amb l’empresa.
 • Al voltant de 2 minuts
2 (Long turn)
 • Una mini presentació sobre algun tema relacionat amb l’empresa. L’examinador et permet triar entre dos temes i tens 1 minut per a preparar-te i donar una petita xerrada que duri aproximadament 1 minut. Escolta atentament quan el teu company parli perquè l’examinador et preguntarà quin punt consideres que és més important.
 • Al voltant de 5 minuts, incloent un ‘torn llarg’ d’1 minut per a cada candidat.
3 (Tasca col·laborativa)
 • Una conversa amb l’altre candidat sobre un assumpte relacionat amb l’empresa. L’examinador et descriu una situació i et mostra algunes imatges en blanc i negre o un text escrit per a ajudar-te. Has de parlar amb l’altre candidat durant aproximadament 2 minuts sobre la situació i finalment decidir el que fer.
 • Al voltant de 5 minuts.

Triar la teva parella per a l’Speaking Test

Si vols realitzar l’Speaking Test amb un amic o company de classe, pots sol·licitar-ho en el moment de realitzar la teva inscripció per a l’examen. De totes maneres, cal tenir en compte que les investigacions realitzades sobre l’experiència de milers d’exàmens han demostrat que existeixen tant avantatges com desavantatges a l’hora de realitzar la prova amb algú que coneixes i que al final aquest factor no influeix en l’acompliment del candidat. És important entendre que el que es valora són les teves pròpies habilitats lingüístiques.

Preguntes freqüents i consells per al dia de l'examen

Informació per a candidats:
El fullet ‘Information for Candidates’ està replet d’informació sobre l’examen, consells per a la preparació i preguntes freqüents. Una excel·lent manera d’ajudar els alumnes a sentir-se completament preparats per al seu examen.

BECp_candidates

Proves d'examen

Ordinador

Aquests exàmens de prova únicament funcionen amb Firefox. Pots descarregar Firefox gratuïtament aquí.

Per a familiaritzar-te amb el format d’examen mira aquest tutorial abans de començar.

Claus de resposta

No hi ha claus de resposta per a les parts 2 i 3 del Reading i Writing, però hi ha respostes d’exemple i comentaris d’examinadors en les pàgines rellevants del Business handbook.

Llista de vocabulari

Aquesta llista és una guia per a docents del vocabulari necessari per preparar els seus estudiants per a les proves B1 Business Preliminary.

Full d’exercicis per a la prova d’expressió oral (Speaking)

Una mostra dels fullas d’exercicis per als alumnes amb el paquet de preparació per a la prova d’expressió oral (Speaking) de B1 Business Preliminary.

També pots veures una prova completa del B1 Business Preliminary speaking test.