ASSESSMENT AND CERTIFICATION SERVICES, S.L.,amb domicili en Carrer Freixa núm. 5-9, 08021 de Barcelona, telèfon 934 111 333 i correu electrònic [email protected], posa en coneixement dels usuaris del lloc web www.exams-owl.com, la seva política de protecció de dades de caràcter personal, amb la finalitat d’informar a qui utilitza aquest lloc web, que ho fa sota la seva responsabilitat.

L’usuari d’aquesta pàgina web, mitjançant el seu accés a la mateixa, s’obliga a utilitzar-la de conformitat amb les lleis i els usos del tràfic i respondrà de qualssevol danys i perjudicis que poguessin causar-se com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.

En compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals (Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, d’ara endavant LOPD), EXAMS CATALUNYA li informa que les dades de caràcter personal recaptats en els formularis continguts en aquest lloc, així com aquelles dades als quals EXAMS CATALUNYA accedeixi com a conseqüència de la seva navegació, consulta, sol·licitud o contractació, o de qualsevol transacció o operació realitzada des d’aquest lloc web, seran recollits en fitxers el responsable dels quals és ASSESSMENT AND CERTIFICATION SERVICES, S.L.

Així mateix, els informem que aquestes dades de caràcter personal poden ser comunicats a Cambridge Assesment English per al compliment de les finalitats directament relacionades amb la nostra activitat. ASSESSMENT AND CERTIFICATION SERVICES, S.L. es reserva la facultat de modificar aquesta Política de Privacitat per mantenir-la adaptada a la legislació vigent en matèria de protecció de dades. En tal cas ASSESSMENT AND CERTIFICATION SERVICES, S.L. comunicarà en aquest lloc web les modificacions introduïdes amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.

 

Responsable del tractament de les dades personals

 • Identidad del Responsable: ASSESSMENT AND CERTIFICATION SERVICES, S.L.
 • CIF: B-58036633
 • Adreça: Carrer Freixa número 5-9, 08021, (Barcelona)
 • Telèfon: 934 111 3 33.
 • Correu electrònic: [email protected]
 • Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona Tom 26218, Foli 78, Full núm. B 100005
 • Actividad: Centre d’Exàmens de Cambridge Assessment English

De conformitat amb el contingut legal del Reglament General de Protecció de Dades anteriorment citat, les dades personals que ens enviï a través dels formularis de la web o a través de correus electrònics, rebran el tractament de dades de “Usuaris Web”. Per al tractament de dades dels usuaris, la responsable del tractament aplica totes les mesures tècniques i organitzatives de seguretat establertes en la legislació vigent.

 

Privacitat i drets que té com a usuari

A la present web es respecten les dades personals dels usuaris que accedeixen a ella. Els principis que s’apliquen respecte a la privacitat de l’usuari són:

 • Mai es comparteix informació personal dels usuaris que accedeixen a la web amb ningú, excepte quan ho exigeixi el compliment de la Llei o en cas que tingui la seva autorització expressa.
 • S’aplica el principi de minimització de dades, en conseqüència, únicament es demanen les dades que són necessaris per poder prestar-li el servei que es requereix o donar resposta a la consulta que es proposa per l’usuari.
 • En cap cas s’utilitzen els seus de caràcter personal amb una finalitat diferent a l’explicada en aquesta política de privacitat.

La Política de Privacitat d’aquesta web, podrà variar depenent de les exigències legislatives, per la qual cosa s’aconsella als usuaris que la visitin de forma periòdica. ASSESSMENT AND CERTIFICATION SERVICES, S.L. ha adequat la present web a les exigències del nou Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com amb la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE O LSSI) i a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

L’ús continuat del lloc després de la notificació de canvis en les polítiques implicarà que accepta i consenteix aquests canvis. Li animem a visitar i revisar aquesta pàgina amb regularitat. La seva privacitat és important per a nosaltres. A la nostra web es descriuen les pràctiques que seguim en la responsable dels tractaments, amb l’objecte de respectar la privacitat de les dades recollides per la nostra entitat o enviada a nosaltres, inclosos les dades personals recopilades o enviades a través del nostre lloc web i a través de les nostres pàgines oficials de xarxes socials que controlem, així com a través de missatges de correu electrònic amb format HTML que enviem.

 

Advertiment a menors de edat

És de vital importància que si ets menor de 14 (Espanya), o 16 (resta de la UE i del Món), requereixis als teus pares o tutors el seu consentiment abans de facilitar la teva informació de caràcter personal a aquest lloc web. Si disposem de raons per creure que algú no compleix l’edat requerida i hem recopilat la seva informació personal sense el degut consentiment, procedirem a eliminar aquesta informació al més aviat possible i podrem inhabilitar l’accés d’aquesta persona al nostre lloc web.

Dret d’informació

DD’acord amb l’article 5 LOPD 15/1999 de 13 de desembre, pel qual es regula el dret d’informació en la recollida de dades, s’informa als usuaris que les dades recaptades a través d’aquest lloc web es realitza amb la finalitat de dur a terme la prestació de serveis que ASSESSMENT AND CERTIFICATION SERVICES, S.L. ofereix a través d’aquesta pàgina, així com per facilitar-li informació sobre les activitats i notícies pròpies d’ASSESSMENT AND CERTIFICATION SERVICES, S.L. que poguessin resultar del seu interès.

La finalitat d’aquests fitxers és poder prestar l’activitat pròpia del Centre d’Exàmens, en concret l’organització, administració i promoció dels exàmens Cambridge Assessment English a Catalunya i Balears. Així mateix també s’utilitzen per portar una correcta gestió comptable, fiscal i administrativa. ASSESSMENT AND CERTIFICATION SERVICES, S.L. no utilitzarà les dades personals per a finalitats addicionals a les marcades en cada lloc on se sol·licitin dades.

L’usuari que enviï les seves dades tindrà dret a accedir a la informació per ell facilitada que hagi estat recopilada en els nostres fitxers, sol·licitar la seva rectificació o cancel·lació, així com oposar-se al seu tractament. Per a això haurà de posar-se en contacte amb el responsable, mitjançant un escrit signat dirigit a ASSESSMENT AND CERTIFICATION SERVICES, S.L. al següent domicili: Calli Freixa núm. 5-9, 08021, Barcelona, afegint en qualsevol cas fotocopia del D.N.I de la persona interessada. Així mateix l’usuari que faciliti les seves dades haurà de mantenir-los actualitzats i comunicar al responsable del fitxer qualsevol modificació en les seves dades.

En conseqüència, els usuaris que facilitin voluntàriament dades de caràcter personal en aquest lloc web consenten de forma inequívoca la incorporació dels mateixos als fitxers dels quals és responsable ASSESSMENT AND CERTIFICATION SERVICES, S.L. per a les finalitats específicament determinades anteriorment.

 

Principis aplicables a la informació personal dels usuaris

El nou Reglament europeu de protecció de dades estableix que s’hauran d’aplicar els següents principis:

 • Principi de licitud, lleialtat i transparència: En tot moment requerirém el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals per a un o diverses finalitats específiques dels quals li informaré prèviament amb total transparència.
 • Principi de limitació del termini de conservació: les dades seran mantingudes durant no més temps del necessari per a les finalitats del tractament, en funció de la finalitat.
 • Principi de minimització: Només li sol·licitaré les dades estrictament necessàries en relació amb les finalitats pels quals els requereixo.
 • Principi de integritat i confidencialitat: Les seves dades seran tractades de tal manera que es garanteixi una seguretat adequada i es garanteixi la confidencialitat dels mateixos.

 

Mesures de seguretat

Què fem per a garantir la privacitat de les seves dades? La nostra entitat o grup corporatiu adopta les mesures organitzatives i tècniques necessàries per a garantir la seguretat i la privacitat de les seves dades, evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, depenent de l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos al fet que estan exposats.

Entre altres, destaquen les següents mesures:

 • Garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament.
 • Restaurar la disponibilitat i l’accés a les dades personals de manera ràpida, en cas d’incident físic o tècnic.
 • Verificar, avaluar i valorar, de manera regular, l’eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives implementades per a garantir la seguretat del tractament.
 • Seudonimizar i xifrar les dades personals, en cas que es tracti de dades sensible.

 

Quina informació recopilem i com obtenim les seves dades

Les dades de caràcter personal que s’obtenen en aquesta web procedeixen de la informació personal (o dades personals), és informació que pot identificar-te personalment com, per exemple:

 • Nom i cognoms
 • Imatge (fotografia)
 • Data de naixement
 • Adreça postal (incloses les adreces de facturació i d’enviament)
 • Número de telèfon (inclosos els números del telèfon del domicili i del telèfon mòbil)
 • Adreça de correu electrònic
 • País de residència
 • Adreça IP
 • Navegador i informació del dispositiu
 • Informació de l’arxiu de registre del servidor
 • Informació recopilada mitjançant cookies, etiquetes de píxels i altres tecnologies
 • Informació demogràfica i altra informació proporcionada per l’interessat
 • Informació sobre la ubicació
 • Captures de pantalla, fotos de la càmera web o transmissions de vídeo, inclòs l’àudio (exam Linguaskill amb vigilància a distància)

La nostra empresa i els nostres proveïdors de serveis podem recopilar informació personal de diverses maneres:

 1. Dades que ens proporciona vostè mateix/a: informació com el seu nom i cognoms, data de naixement, sexe i codi postal, així com una altra informació, pot ser recopilada quan voluntàriament proporciones aquesta informació.
 2. A través del lloc web: podem recopilar informació personal a través del lloc, per exemple, quan vosté es subscriu a un butlletí informatiu o realitzes una compra.
 3. A través del seu navegador o dispositiu: certa informació és recol·lectada per la majoria dels navegadors o automàticament a través del seu dispositiu. Utilitzem aquesta informació per a finalitats estadístiques i per garantir que el lloc web funcioni correctament.
 4. A través dels arxius de registre del servidor: la seva “Adreça IP” és un nombre que s’assigna automàticament a l’ordinador o dispositiu que està utilitzant pel seu proveïdor de serveis d’Internet (ISP). Una adreça IP s’identifica i registra automàticament en els nostres arxius de registre del servidor cada vegada que un usuari visita els llocs web, juntament amb el moment de la visita i la(s) pàgina(s) que ha visitat.
 5. Ús de cookies: les cookies permeten que un servidor web transfereixi dades a un ordinador o dispositiu per al manteniment de registres i altres finalitats. Si no desitja que es recopili informació mitjançant l’ús de cookies, existeix un procediment simple en la majoria dels navegadors que et permet rebutjar l’ús de cookies (Política de Cookies).
 6. Ubicació física: podem recopilar la ubicació física del seu dispositiu.
 7. Sense connexió: podem recopilar la seva informació personal sense connexió, com quan contacta amb el servei al client per telèfon.
 8. D’altres fonts: podem rebre la seva informació personal d’altres fonts, com a bases de dades públiques, socis de comercialització conjunta, plataformes de xarxes socials, així com d’altres tercers. Per exemple, si tria connectar el seu compte de xarxes socials al seu compte de lloc web, es compartirà amb nosaltres certa informació personal del seu compte de xarxes socials.
 9. En alguns casos, podem usar un servei de pagament extern per processar compres a través del lloc web (com Paypal). En aquests casos, la seva informació personal pot ser recopilada per aquest tercer i no per nosaltres i estarà subjecta a la política de privacitat de tercers, en lloc d’aquesta Política de Privacitat. No tenim control i no som responsables de l’ús o divulgació de la seva informació personal per part d’aquest tercer.

Durant quant de temps conservem les seves dades?

Les seves dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per a complir amb la finalitat per a la qual han estat recaptats i mentre persisteixi el seu consentiment i no hagi estat revocat expressament.

 

Drets que te com a usuari de la web quan ens facilita les seves dades

Quins són els drets que li emparen? La normativa vigent de protecció de dades li empara en una sèrie de drets en relació a l’ús que li donem a les seves dades. Tots i cadascun dels seus drets són unipersonals i intransferibles, és a dir, que únicament poden ser realitzats pel titular de les dades, prèvia comprovació de la seva identitat.

A continuació, li indiquem quals són els drets que li assisteixen:

 • Sol·licitar l’accés a les dades personals relatives a l’interessat
 • Sol·licitar la seva rectificació o supressió
 • Sol·licitar la limitació del seu tractament
 • Oposar-se al tractament
 • Sol·licitar la portabilitat de les dades
 • Retirar el seu consentiment en qualsevol moment
 • Presentar una reclamació en matèria de protecció de dades davant l’Autoritat de Control: Agéncia Espanyola de Protecció de Dades

Com pot exercir els seus drets en relació a les seves dades? Per exercir tals drets pot posar-se en contacte amb el responsable de la web enviant un correu electrònic a [email protected].

Li agrairem que ens indiqui a quin dels centres de ASSESSMENT AND CERTIFICATION SERVICES, S.L. pertany per agilitar la seva petició.

Finalitats en el tractament de les dades

Quan un usuari es connecta amb aquesta web per manar un correu al titular, realitzar alguna consulta, realitzar algun comentari, està facilitant informació de caràcter personal de la qual és responsable ASSESSMENT AND CERTIFICATION SERVICES, S.L.

Tractem la informació que ens facilita amb la finalitat de prestar-li el servei que ens sol·licita, poder prestar la nostra activitat pròpia de Centre d’Exàmens, en concret l’organització, administració i promoció dels exàmens de CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH, realitzar la facturació dels serveis quan sigui pertinent, gestionar l’enviament d’informació i facilitar-li informació i ofertes i altres serveis vinculats que creiem que podrien ser del seu interès.

Així mateix, tractem les seves dades personals per permetre-li participar en fòrums, xat, pàgines de perfil i blogs i altres serveis en els quals pot publicar informació i materials (incloses les nostres pàgines de xarxes socials).

ASSESSMENT AND CERTIFICATION SERVICES, S.L prendrà totes les mesures necessàries per garantir que els tercers involucrats en el tractament de les seves dades compleixin un nivell adequat de protecció en matèria de protecció de dades.

ASSESSMENT AND CERTIFICATION SERVICES, S.L. no ven, lloga ni cedeix dades de caràcter personal que puguin identificar a l’usuari, ni ho farà en el futur, a tercers sense el consentiment previ. No obstant això, en alguns casos es poden realitzar col·laboracions, subcontractacions amb altres professionals, en aquests casos, es requerirà consentiment als usuaris informant sobre la identitat del col·laborador i la finalitat de la col·laboració. Sempre es realitzarà amb els més estrictes estàndards de seguretat.

Així mateix, tractem les teves dades personals per a permetre’t participar en fòrums, xat, pàgines de perfil i blogs i altres serveis en els quals pots publicar informació i materials (incloses les nostres pàgines de xarxes socials).

 

Quina és la legitimació per al tractament de les dades?

La base per la qual se sustenta el tractament de les dades de caràcter personal per part de la RESPONSABLE es troba emparada en:

 • La mera sol·licitud per part de l’interessat de qualsevol mena d’informació.
 • La possible subscripció per a rebre comunicacions comercials mitjançant consentiment exprés.
 • La formalització de relació comercial, fruit de l’adquisició de productes i / o serveis.
 • L’existència d’una relació contractual amb l’interessat mitjançant contracte o precontracte.
 • El consentiment explícit de l’interessat.

 

A qui es comunicaran les dades?

Les seves dades no es comunicaran ni seran cedides a tercers, tret que existeixi alguna obligació legal o aquells prestadors vinculats al Responsable que actuen com a encarregats del tractament, amb els quals es formalitzarà degudament el preceptiu contracte d’encarregat.
Els nostres servidors estan situats a la Unió Europea, i amb caràcter general, contractem prestadors de serveis situats també dins de l’Espai Econòmic Europeu o en països que han estat declarats amb un nivell adequat de protecció.
Si necessitem utilitzar proveïdors de serveis externs que requereixin la transmissió de dades personals anés de la Unió Europea o en països que no han estat declarats amb un nivell adequat de protecció, ens assegurarem de garantir la seguretat i legitimitat del tractament de les seves dades mitjançant decisions d’adequació, clàusules tipus, normes corporatives vinculants, excepcions o qualsevol altre instrument aprovat per l’autoritat de control que ofereixi les garanties adequades per a la realització de la transferència internacional de dades.

Les seves dades seran comunicades a Cambridge Assessment English, que serà l’encarregada de realitzar les certificacions de les proves de nivell realitzades.
En aquest cas existeix una transferència internacional de dades que suposa un flux de dades personals des del territori espanyol a destinataris establerts en països fora de l’Espai Econòmic Europeu (els països de la Unió Europea més Liechtenstein, Islàndia i Noruega).
Assessment and Certifications Services, S.L, en la seva qualitat de responsable i encarregada dels tractaments, podrà realitzar transferències internacionals de dades sense necessitat d’una autorització de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, sempre que el tractament de dades observi el que es disposa en el RGPD.
Les dades de caràcter personal se cediran a Cambridge Assessment English, que està situada al Regne Unit. Aquest país, és un destinatari declarat de nivell adequat per la Comissió Europea ( Decisió de 28 de juny de 2021).
En conseqüència, aquesta transferència internacional de dades és informada als titulars de les dades de caràcter personal que es recullen i compleix amb la normativa vigent.

Navegació

En navegar per la web es poden recollir dades no identificables, que poden incloure adreces IP, ubicació geogràfica (aproximadament), un registre de com s’utilitzen els serveis i llocs i altres dades que no poden ser utilitzats per identificar a l’usuari.

 

Secret i seguretat de les dades

ASSESSMENT AND CERTIFICATION SERVICES, S.L es compromet en l’ús i tractament de les dades incloses personals dels usuaris, respectant la seva confidencialitat i a utilitzar-los d’acord amb la finalitat del mateix, així com a donar compliment a la seva obligació de guardar-los i adaptar totes les mesures per evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, de conformitat amb l’establert en la normativa vigent de protecció de dades.

Aquesta web inclou un certificat SSL. Es tracta d’un protocol de seguretat que fa que les teves dades viatgin de manera íntegra i segura, és a dir, la transmissió de les dades entre un servidor i usuari web, i en retroalimentació, és totalment xifrada o encriptada.

ASSESSMENT AND CERTIFICATION SERVICES, S.L no pot garantir l’absoluta inexpugnabilidad de la xarxa Internet i per tant la violació de les dades mitjançant accessos fraudulents a ells per part de tercers.

Pel que fa a la confidencialitat del processament, ASSESSMENT AND CERTIFICATION SERVICES, S.L. s’assegurarà que qualsevol persona que estigui autoritzada per la mateixa per processar les dades del client/usuari (inclòs el seu personal, col·laboradors i prestadors), estarà sota l’obligació apropiada de confidencialitat (ja sigui un deure contractual o legal).

Quan es presenti algun incident de seguretat, en adonar-se la responsable del tractament haurà de notificar al Client sense demores indegudes i haurà de proporcionar informació oportuna relacionada amb l’Incident de Seguretat tal com es conegui o quan el Client ho sol·liciti raonablement.

 

Veracitat de les dades i exactitut de les mateixes

L’usuari de la web serà l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que remeti a la web www.exams-catalunya.com , exonerant a ASSESSMENT AND CERTIFICATION SERVICES, S.L. de qualsevol responsabilitat sobre aquest tema. L’usuari accepta facilitar informació completa i correcta a traves dels formularis existents a la web i/o a través dels correus electrònics que enviï. L’usuari garanteix i respon, en qualsevol cas, de l’exactitud, autenticitat i vigència de les dades proporcionades.

 

Consentiment

L’usuari de la web declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament dels mateixos per part de ASSESSMENT AND CERTIFICATION SERVICES, S.L en la forma i per a les finalitats indicades en aquesta política de privacitat.

 

Correus comercials

D’acord amb la LSSICE, ASSESSMENT AND CERTIFICATION SERVICES, S.L, no realitza pràctiques de SPAM, per la qual cosa no envia correus comercials per via electrònica que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l’usuari. En conseqüència, en cadascun dels formularis habidos a la web, l’usuari té la possibilitat de donar el seu consentiment exprés per rebre la informació comercial puntualment sol·licitada. De conformitat amb el que es disposa en la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, exams-catalunya.com, es compromet a no enviar comunicacions de caràcter comercial sense identificar-les degudament.

 

Canvis en la política de privacitat

ASSESSMENT AND CERTIFICATION SERVICES, S.L es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria. En dites suposades, el Prestador anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.

 

Consultes o dubtes sobre els seus drets o sobre la política de privacitat

Si té cap comentari o dubte sobre aquesta política o sobre la forma en què s’ha pogut gestionar alguna informació sobre les seves dades de caràcter personal que hagi proporcionat, pot contactar per correu postal en l’adreça Carrer Freixa, núm. 5-9, 08021 Barcelona o per correu electrònic a: [email protected].

 

Autoritat de control

Si vostè requereix més informació i / o ajuda, a part de la qual nosaltres podem i desitgem proporcionar-li, en matèria de Protecció de Dades, ha de saber que, l’autoritat de control a Espanya que vela pel compliment de la normativa sobre protecció de dades, que garanteix i tutela el dret fonamental a la protecció de dades personals és:

Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD)
C / Jorge Juan Nº 6
28001 Madrid
901.100.099-912663517
www.aepd.es

L’AEPD, informa i ajuda al ciutadà a exercitar els seus drets, així com a les empreses a complir amb les obligacions que estableix la Llei. Com a titular de les seves pròpies dades, l’AEPD tutela l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació, limitació, portabilitat i oposició, quan no han estat adequadament atesos. I garanteix el dret a la protecció de dades, enfront d’actuacions que puguin ser contràries a la llei.

 

Qualitat de les dades

Les dades de caràcter personal proporcionats pels usuaris seran exactes i llocs al dia de manera que responguin amb veracitat a la situació actual de l’afectat. Per això, l’usuari haurà de respondre de la veracitat i certesa de les dades de caràcter personal subministrats i comunicar qualsevol modificació dels mateixos que es produís en el futur.
ASSESSMENT AND CERTIFICATION SERVICES, S.L. procedirà si escau a la cancel·lació de les dades de caràcter personal recollits quan no siguin necessaris o pertinents per a la finalitat pels quals haguessin estat registrats.
La cancel·lació donarà lloc al bloqueig de les dades, conservant-se únicament a la disposició de les Administracions Públiques, Jutges i Tribunals, per a l’atenció de les possibles responsabilitats nascudes del tractament, durant el termini de prescripció d’aquestes. Complert el citat termini es procedirà a la supressió de les seves dades personals.

 

Pagament online segur

Es pot realitzar el pagament amb targeta de crèdit amb total seguretat. ASSESSMENT AND CERTIFICATION SERVICES, S.L. no guarda la informació de la targeta de crèdits facilitada durant el procés de pagament. Aquestes dades personals s’envien directament als bancs amb els quals treballem, sense que el nostre centre tingui cap tipus d’accés als mateixos.
La transmissió al banc al moment del pagament de les dades personals sol·licitades en una transacció, com el nom, l’adreça o el nombre de targeta de crèdit es realitza a través d’una pàgina segura mitjançant connexió xifrada.

 

Conflictes

Per a qualsevol controvèrsia o conflicte suscitat en relació amb aquesta pàgina Web, serà aplicable la legislació espanyola, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb ella, els Jutjats i Tribunals de Barcelona. L’accés a les pàgines web d’aquest lloc, implica l’acceptació de totes les condicions expressades en aquesta informació legal.