Preparació d’exàmens

Preparació d’exàmens

Preparació d’exàmens

Informació per a candidats

Format de l'examen

OET (Occupational English Test) està integrat per quatre proves que han estat desenvolupades per a ajudar els professionals de la salut a demostrar que disposen del nivell adequat d’anglès per a treballar o estudiar, al mateix temps que aprenen el tipus d’idioma que necessitaran en el treball diari. OET cobreix les quatre habilitats lingüístiques, amb èmfasis en la comunicació en un entorn sanitari.

Aproximadament 50 minuts

(incloent pauses per a escriure les respostes)

L’OET Listening Sub-test consta de tres parts i un total de 42 preguntes. Els temes són d’interès general en el camp de la salut i accessibles per a candidats de totes les professions. La duració total de l’àudio és d’uns 40 minuts, incloent-hi pauses en l’àudio perquè els candidats puguin escriure les seves respostes. Els candidats escoltaran cada enregistrament una vegada i han d’escriure les seves respostes mentre escolten.

L’estructura del Listening Sub-test

Part A - Extractes de consulta
 • La Part A avalua la teva capacitat per a identificar informació específica durant una consulta. Escoltaràs dues consultes enregistrades de professionals de la salut i de pacients, i completaràs les notes del professional de la salut utilitzant la informació que escoltis.Nota: els professionals de salut poden ser qualsevol de les 12 professions que es poden examinar d’OET
Part B - Extractes curts del lloc de treball
 • La Part B avalua la teva capacitat per a identificar els detalls, l’essència, l’opinió o el propòsit d’extractes breus del lloc de treball d’atenció mèdica. Escoltaràs sis extractes gravats (per exemple, sessions informatives de l’equip, traspassos o diàlegs entre professionals de la salut i pacients) i respondràs una pregunta d’opció múltiple per a cada extracte.
Part C - Extractes de presentacions
 • La Part C avalua la teva capacitat per a seguir una presentació enregistrada o una entrevista sobre una varietat de temes d’atenció accessibles. Escoltaràs dos extractes diferents i respondràs sis preguntes d’opció múltiple per a cada extracte.

1 hora

L’OET Reading Sub-test consta de tres parts i un total de 42 preguntes. Els temes són d’interès genèric en salut i accessibles per a candidats de totes les professions.

L’estructura del Reading Sub-test

Part A
 • La Part A avalua la teva capacitat per a localitzar informació específica de quatre texts curts de manera ràpida i eficient. Els quatre textos curts es relacionen amb un sol tema de salut, s’ha de respondre 20 preguntes en el temps designat. Les 20 preguntes consisteixen a aparellar, completar oracions i preguntes de resposta curta.
Part B i Part C
 • La Part B avalua la teva capacitat per a identificar el detall, l’essència o el punt principal de sis textos curts provinents del lloc de treball d’atenció mèdica (100-150 paraules cadascun). Els textos poden consistir en extractes de documents de normativa, pautes hospitalàries, manuals o comunicacions internes, com correus electrònics o notes. Per a cada text, hi ha una pregunta de tres opcions d’opció múltiple.
 • La Part C avalua la teva capacitat per a identificar el significat i l’opinió en dos texts sobre temes d’interès per als professionals de la salut (800 paraules cadascun). Per a cada text, s’han de respondre vuit preguntes d’opció múltiple d’entre quatre opcions.

45 minuts

L’OET Writing Sub-test és específic per a cada professió. Hi ha un conjunt de tasques basades en una situació laboral típica i en les demandes de la professió.

L’estructura del Writing Sub-test

 • La tasca és escriure una carta, generalment de referència. Alguns tipus de cartes alternatives són una carta de transferència i una carta d’alta. De vegades s’usa una carta per a aconsellar o informar un pacient, cuidador o grup en Farmàcia, Ciències Veterinàries i ocasionalment per a Patologia de la Parla i Teràpia Ocupacional. Una altra variació de la tasca, amb un enfocament diferent, és una resposta per escrit a una queixa (per a Radiografia).
 • Juntament amb les instruccions de la tasca, rebràs material de suport (notes de cas o una altra documentació relacionada) que inclou informació per a utilitzar en la teva resposta.

Aproximadament 20 minuts

L’Speaking Sub-test es realitza individualment. Aquesta part d’OET utilitza materials dissenyats específicament per a cada professió. En cada joc de rol, el candidat pren el seu rol professional (per exemple, com a infermer o farmacèutica) mentre l’interlocutor interpreta a un pacient, un client o un parent/cuidador del pacient. Per a la disciplina veterinària, l’interlocutor és l’amo o cuidador de l’animal.

L’estructura de l’Speaking Sub-test

En cada Speaking test, l’interlocutor verifica la identitat i la professió del candidat i hi ha una breu conversa d’inici sobre els seus antecedents professionals. Després, els jocs de rol es presenten d’un en un i tens tres minuts per a preparar-te per a cadascun. Les dramatitzacions duren uns cinc minuts cadascuna.

Jocs de rol:

 • Reps informació per a cada paper a representar en una carta que guardes mentre ho realitzes. La targeta explica la situació i el que has de fer. Pots escriure notes en la targeta si ho desitges. Si tens alguna pregunta sobre el contingut del joc de rol o sobre el seu funcionament, pots preguntar durant el temps de preparació.
 • Els jocs de rol estan basats en situacions típiques del lloc de treball i reflecteixen les demandes fetes a un professional de la salut en aquestes situacions. L’interlocutor segueix un guió perquè l’estructura de la prova d’expressió oral sigui similar per a cada candidat. L’interlocutor també té informació detallada per a usar en cada joc de rol. S’utilitzen diferents jocs de rol per a diferents candidats en la mateixa administració de prova.

Exàmens de prova

Paquet 'Start for Success'

El paquet Start for Success proporciona materials útils de preparació i és perfecte per a practicar el teu examen OET. Creat per E2Language, el paquet inclou accés a vídeos, lliçons, exemples de respostes, guies, etc., tot dissenyat per a ajudar-te a superar la prova.

Masterclass

Les Masterclass d’OET et permeten preparar-te en el moment i lloc que més s’adapti a les teves necessitats. Hi ha una Masterclass OET per a cadascuna de les subproves, perquè puguis practicar la comprensió i expressió oral, escrita i auditiva des de qualsevol lloc.

Informació per a candidats

Format de l'examen

L’OET Listening Sub-test consta de tres parts i un total de 42 preguntes. Els temes són d’interès general en el camp de la salut i accessibles per a candidats de totes les professions. La duració total de l’àudio és d’uns 40 minuts, incloent-hi pauses en l’àudio perquè els candidats puguin escriure les seves respostes. Els candidats escoltaran cada enregistrament una vegada i han d’escriure les seves respostes mentre escolten.

Aproximadament 50 minuts

(incloent pauses per a escriure les respostes)

L’OET Listening Sub-test consta de tres parts i un total de 42 preguntes. Els temes són d’interès general en el camp de la salut i accessibles per a candidats de totes les professions. La duració total de l’àudio és d’uns 40 minuts, incloent-hi pauses en l’àudio perquè els candidats puguin escriure les seves respostes. Els candidats escoltaran cada enregistrament una vegada i han d’escriure les seves respostes mentre escolten.

L’estructura del Listening Sub-test

Part A
 • La Part A avalua la teva capacitat per a identificar informació específica durant una consulta. Escoltaràs dues consultes enregistrades de professionals de la salut i de pacients, i completaràs les notes del professional de la salut utilitzant la informació que escoltis.
 • Nota: els professionals de salut poden ser qualsevol de les 12 professions que es poden examinar d’OET
Part B
 • La Part B avalua la teva capacitat per a identificar els detalls, l’essència, l’opinió o el propòsit d’extractes breus del lloc de treball d’atenció mèdica. Escoltaràs sis extractes gravats (per exemple, sessions informatives de l’equip, traspassos o diàlegs entre professionals de la salut i pacients) i respondràs una pregunta d’opció múltiple per a cada extracte.
Part C
 • La Part C avalua la teva capacitat per a seguir una presentació enregistrada o una entrevista sobre una varietat de temes d’atenció accessibles. Escoltaràs dos extractes diferents i respondràs sis preguntes d’opció múltiple per a cada extracte.

1 hora

L’OET Reading Sub-test consta de tres parts i un total de 42 preguntes. Els temes són d’interès genèric en salut i accessibles per a candidats de totes les professions.

L’estructura del Reading Sub-test

Part A
 • La Part A avalua la teva capacitat per a localitzar informació específica de quatre texts curts de manera ràpida i eficient. Els quatre textos curts es relacionen amb un sol tema de salut, s’ha de respondre 20 preguntes en el temps designat. Les 20 preguntes consisteixen a aparellar, completar oracions i preguntes de resposta curta.
Part B i Part C
 • La Part B avalua la teva capacitat per a identificar el detall, l’essència o el punt principal de sis textos curts provinents del lloc de treball d’atenció mèdica (100-150 paraules cadascun). Els textos poden consistir en extractes de documents de normativa, pautes hospitalàries, manuals o comunicacions internes, com correus electrònics o notes. Per a cada text, hi ha una pregunta de tres opcions d’opció múltiple.
 • La Part C avalua la teva capacitat per a identificar el significat i l’opinió en dos texts sobre temes d’interès per als professionals de la salut (800 paraules cadascun). Per a cada text, s’han de respondre vuit preguntes d’opció múltiple d’entre quatre opcions.

45 minuts

L’OET Writing Sub-test és específic per a cada professió. Hi ha un conjunt de tasques basades en una situació laboral típica i en les demandes de la professió.

L’estructura del Writing Sub-test

 • La tasca és escriure una carta, generalment de referència. Alguns tipus de cartes alternatives són una carta de transferència i una carta d’alta. De vegades s’usa una carta per a aconsellar o informar un pacient, cuidador o grup en Farmàcia, Ciències Veterinàries i ocasionalment per a Patologia de la Parla i Teràpia Ocupacional. Una altra variació de la tasca, amb un enfocament diferent, és una resposta per escrit a una queixa (per a Radiografia).
 • Juntament amb les instruccions de la tasca, rebràs material de suport (notes de cas o una altra documentació relacionada) que inclou informació per a utilitzar en la teva resposta.

Aproximadament 20 minuts

L’Speaking Sub-test es realitza individualment. Aquesta part d’OET utilitza materials dissenyats específicament per a cada professió. En cada joc de rol, el candidat pren el seu rol professional (per exemple, com a infermer o farmacèutica) mentre l’interlocutor interpreta a un pacient, un client o un parent/cuidador del pacient. Per a la disciplina veterinària, l’interlocutor és l’amo o cuidador de l’animal.

L’estructura de l’Speaking Sub-test

En cada Speaking test, l’interlocutor verifica la identitat i la professió del candidat i hi ha una breu conversa d’inici sobre els seus antecedents professionals. Després, els jocs de rol es presenten d’un en un i tens tres minuts per a preparar-te per a cadascun. Les dramatitzacions duren uns cinc minuts cadascuna.

Jocs de rol:

 • Reps informació per a cada paper a representar en una carta que guardes mentre ho realitzes. La targeta explica la situació i el que has de fer. Pots escriure notes en la targeta si ho desitges. Si tens alguna pregunta sobre el contingut del joc de rol o sobre el seu funcionament, pots preguntar durant el temps de preparació.
 • Els jocs de rol estan basats en situacions típiques del lloc de treball i reflecteixen les demandes fetes a un professional de la salut en aquestes situacions. L’interlocutor segueix un guió perquè l’estructura de la prova d’expressió oral sigui similar per a cada candidat. L’interlocutor també té informació detallada per a usar en cada joc de rol. S’utilitzen diferents jocs de rol per a diferents candidats en la mateixa administració de prova.

Exàmens de prova

Paquet 'Start for Success'

El paquet Start for Success proporciona materials útils de preparació i és perfecte per a practicar el teu examen OET. Creat per E2Language, el paquet inclou accés a vídeos, lliçons, exemples de respostes, guies, etc., tot dissenyat per a ajudar-te a superar la prova.

Masterclass

Les Masterclass d’OET et permeten preparar-te en el moment i lloc que més s’adapti a les teves necessitats. Hi ha una Masterclass OET per a cadascuna de les subproves, perquè puguis practicar la comprensió i expressió oral, escrita i auditiva des de qualsevol lloc.