Preparació d’exàmens

A2

Key

for Schools

Preparació d’exàmens

A2 Key

for Schools

Preparació d’exàmens

A2 Key

for Schools

Informació per a candidats

Consells pràctics de preparació, informació sobre què esperar el dia de l’examen i enllaços útils.

Format de l'examen

A2 Key for Schools està integrat per tres parts per tal de valorar les teves habilitats en anglès:

1 hour 

A2 Key for Schools Reading & Writing paper té set parts amb diferents tipus de textos i preguntes. Les parts 1-5 són relatives a la comprensió lectora i les parts 6 i 7 se centren en l’expressió escrita. Aquesta prova suposa un 50 % de la nota final.

Part 1 (Texts curts amb opció múltiple):
 • Llegir sis textos breus de situacions reals per esbrinar el missatge principal.
 • 6 preguntes
 • 1 punt per cada resposta correcta
Part 2 (Aparellar):
 • Llegir set preguntes i tres textos breus sobre la mateixa matèria i després aparellar les preguntes amb els textos.
 • 7 preguntes
 • 1 punt per cada resposta correcta
Part 3 (Text llarg amb opció múltiple):
 • Llegir un text llarg per comprendre’l en detall i esbrinar les idees principals.
 • 5 preguntes
 • 1 punt per cada resposta correcta
Part 4 (Espais en blanc amb opció múltiple):
 • Llegir un text objectiu i escollir els elements de vocabulari adequats per completar els espais en blanc.
 • 6 preguntes
 • 1 punt per cada resposta correcta
Part 5 (Llegir un text i escriure paraules en els espais en blanc):
 • Completar els espais en blanc dins d’un correu electrònic (i de vegades també en la resposta) amb una paraula.
 • 6 preguntes
 • 1 punt per cada resposta correcta
Part 6 (Escriure un missatge curt):
 • Escriure un correu electrònic o nota breu de com a mínim 25 paraules.
 • 1 pregunta
 • La pregunta puntua un màxim de 15 punts
Part 7 (Escriure una història breu):
 • Escriure una història breu, de com a mínim 35 paraules, basada en tres imatges.
 • 1 pregunta
 • La pregunta puntua un màxim de 15 punts

30 minuts, més 6 minuts per transferir les respostes

A2 Key for Schools Listening paper té cinc parts. En cadascuna de les parts, els candidats han d’escoltar un o diversos textos enregistrats i respondre a diverses preguntes. Cada part de l’enregistrament s’escolta dues vegades. Aquesta prova suposa un 25 % de la nota final.

Part 1 (Texts curts amb opció múltiple):
 • Identificar la informació principal en cinc diàlegs curts i escollir la imatge adequada.
 • 5 preguntes
 • 1 punt per cada resposta correcta
Part 2 (Emplenar espais en blanc):
 • Escoltar un monòleg i completar els espais en blanc dins d’una pàgina de notes.
 • 5 preguntes
 • 1 punt per cada resposta correcta
Part 3 (Text llarg amb opció múltiple):
 • Escoltar un diàleg per esbrinar la informació principal i respondre cinc preguntes amb 3 opcions.
 • 5 preguntes
 • 1 punt per cada resposta correcta
Part 4 (Opció múltiple):
 • Identificar la idea, el missatge, la clau o el tema principal en cinc monòlegs o diàlegs curts i respondre cinc preguntes amb 3 opcions.
 • 5 preguntes
 • 1 punt per cada resposta correcta
Part 5 (Aparellar):
 • Escoltar un diàleg per esbrinar la informació principal i aparellar cinc elements.
 • 5 preguntes
 • 1 punt per cada resposta correcta

8–10 minuts per cada parella de candidats

A2 Key for Schools Speaking Test té dues parts i es desenvolupa cara a cara amb un candidat més. Hi ha dos examinadors: un d’ells parla amb el candidat i l’altre només escolta. Tots dos examinadors decideixen la qualificació. L’Speaking Test suposa un 25 % de la nota final.

Part 1 (Entrevista):
 • Respondre preguntes facilitant informació objectiva o personal.
 • 3 – 4 minuts
Part 2 (Torn llarg):
 • Els candidats discuteixen les seves preferències i aporten arguments.
 • 5 – 6 minuts

Triar la teva parella per a l’Speaking Test

Si vols realitzar l’Speaking Test amb un amic o company de classe, pots sol·licitar-ho en el moment de realitzar la teva inscripció per a l’examen. De totes maneres, cal tenir en compte que les investigacions realitzades sobre l’experiència de milers d’exàmens han demostrat que existeixen tant avantatges com desavantatges a l’hora de realitzar la prova amb algú que coneixes i que al final aquest factor no influeix en l’acompliment del candidat. És important entendre que el que es valora són les teves pròpies habilitats lingüístiques.

Grups de tres candidats

Gairebé tots els A2 Key for Schools Speaking Tests es realitzen en grups de dos candidats. No obstant això, en les sessions amb un nombre imparell de candidats hi haurà un test amb un grup de tres candidats, normalment al final del dia o just abans d’un descans llarg. El format del test és exactament el mateix, però té una durada lleugerament superior. Si us plau, tingueu en compte que no pot sol·licitar-se realitzar el test en un grup de tres candidats

Preguntes freqüents i consells per al dia de l'examen

Informació per a candidats:
El fullet ‘Information for Candidates’ està replet d’informació sobre l’examen, consells per a la preparació i preguntes freqüents. Una excel·lent manera d’ajudar els alumnes a sentir-se completament preparats per al seu examen.

KETs_candidates
Ajuda i informació per a pares

Els nens poden divertir-se aprenent anglès amb els jocs i activitats gratuïtes de Cambridge English accedint a la plataforma Cambridge per a tu.

Pots veure informació i consells per a estimular als teus fills perquè aprenguin anglès al mateix temps que es diverteixen.

Proves d’examen

Ordinador

Aquests exàmens de prova únicament funcionen amb Firefox. Pots descarregar Firefox gratuïtament aquí

Per a familiaritzar-te amb el format d’examen, mira aquest tutorial abans de començar.

Claus de resposta:

No hi ha claus de resposta per a la part 9 del Reading i Writing, però hi ha respostes d’exemple i comentaris d’examinadors en les pàgines rellevants de l’A2 Key for Schools handbook.

Llista de vocabulari

Aquesta llista és una guia per a docents del vocabulari necessari per preparar els seus estudiants per a les proves A2 Key i A2 Key for Schools.

Activitats d'autoaprenentatge
Exemple de la prova de Speaking

Aquest vídeo ajuda a entendre com és una prova de Speaking de l’examen A2 Key for Schools de Cambridge English.

Informació per a candidats

Una guia d’examen amb consells pràctics de preparació, informació sobre què esperar el dia de l’examen i enllaços útils.

Format de l'examen

A2 Key for Schools està integrat per tres parts per tal de valorar les teves habilitats en anglès:

1 hour 

A2 Key for Schools Reading & Writing paper té set parts amb diferents tipus de textos i preguntes. Les parts 1-5 són relatives a la comprensió lectora i les parts 6 i 7 se centren en l’expressió escrita. Aquesta prova suposa un 50 % de la nota final.

Part 1 (Texts curts amb opció múltiple):
 • Llegir sis textos breus de situacions reals per esbrinar el missatge principal.
 • 6 preguntes
 • 1 punt per cada resposta correcta
Part 2 (Aparellar):
 • Llegir set preguntes i tres textos breus sobre la mateixa matèria i després aparellar les preguntes amb els textos.
 • 7 preguntes
 • 1 punt per cada resposta correcta
Part 3 (Text llarg amb opció múltiple):
 • Llegir un text llarg per comprendre’l en detall i esbrinar les idees principals.
 • 5 preguntes
 • 1 punt per cada resposta correcta
Part 4 (Espais en blanc amb opció múltiple):
 • Llegir un text objectiu i escollir els elements de vocabulari adequats per completar els espais en blanc.
 • 6 preguntes
 • 1 punt per cada resposta correcta
Part 5 (Llegir un text i escriure paraules en els espais en blanc):
 • Completar els espais en blanc dins d’un correu electrònic (i de vegades també en la resposta) amb una paraula.
 • 6 preguntes
 • 1 punt per cada resposta correcta
Part 6 (Escriure un missatge curt):
 • Escriure un correu electrònic o nota breu de com a mínim 25 paraules.
 • 1 pregunta
 • La pregunta puntua un màxim de 15 punts
Part 7 (Escriure una història breu):
 • Escriure una història breu, de com a mínim 35 paraules, basada en tres imatges.
 • 1 pregunta
 • La pregunta puntua un màxim de 15 punts

30 minuts, més 6 minuts per transferir les respostes

A2 Key for Schools Listening paper té cinc parts. En cadascuna de les parts, els candidats han d’escoltar un o diversos textos enregistrats i respondre a diverses preguntes. Cada part de l’enregistrament s’escolta dues vegades. Aquesta prova suposa un 25 % de la nota final.

Part 1 (Texts curts amb opció múltiple):
 • Identificar la informació principal en cinc diàlegs curts i escollir la imatge adequada.
 • 5 preguntes
 • 1 punt per cada resposta correcta
Part 2 (Emplenar espais en blanc):
 • Escoltar un monòleg i completar els espais en blanc dins d’una pàgina de notes.
 • 5 preguntes
 • 1 punt per cada resposta correcta
Part 3 (Text llarg amb opció múltiple):
 • Escoltar un diàleg per esbrinar la informació principal i respondre cinc preguntes amb 3 opcions.
 • 5 preguntes
 • 1 punt per cada resposta correcta
Part 4 (Opció múltiple):
 • Identificar la idea, el missatge, la clau o el tema principal en cinc monòlegs o diàlegs curts i respondre cinc preguntes amb 3 opcions.
 • 5 preguntes
 • 1 punt per cada resposta correcta
Part 5 (Aparellar):
 • Escoltar un diàleg per esbrinar la informació principal i aparellar cinc elements.
 • 5 preguntes
 • 1 punt per cada resposta correcta

8–10 minuts per cada parella de candidats

A2 Key for Schools Speaking Test té dues parts i es desenvolupa cara a cara amb un candidat més. Hi ha dos examinadors: un d’ells parla amb el candidat i l’altre només escolta. Tots dos examinadors decideixen la qualificació. L’Speaking Test suposa un 25 % de la nota final.

Part 1 (Entrevista):
 • Respondre preguntes facilitant informació objectiva o personal.
 • 3 – 4 minuts
Part 2 (Torn llarg):
 • Els candidats discuteixen les seves preferències i aporten arguments.
 • 5 – 6 minuts

Triar la teva parella per a l’Speaking Test

Si vols realitzar l’Speaking Test amb un amic o company de classe, pots sol·licitar-ho en el moment de realitzar la teva inscripció per a l’examen. De totes maneres, cal tenir en compte que les investigacions realitzades sobre l’experiència de milers d’exàmens han demostrat que existeixen tant avantatges com desavantatges a l’hora de realitzar la prova amb algú que coneixes i que al final aquest factor no influeix en l’acompliment del candidat. És important entendre que el que es valora són les teves pròpies habilitats lingüístiques.

Grups de tres candidats

Gairebé tots els A2 Key for Schools Speaking Tests es realitzen en grups de dos candidats. No obstant això, en les sessions amb un nombre imparell de candidats hi haurà un test amb un grup de tres candidats, normalment al final del dia o just abans d’un descans llarg. El format del test és exactament el mateix, però té una durada lleugerament superior. Si us plau, tingueu en compte que no pot sol·licitar-se realitzar el test en un grup de tres candidats

Preguntes freqüents i consells per al dia de l'examen

FAQs A2 Key for Schools

Consells per al dia de l’examen:

Informació per a candidats:
El fullet ‘Information for Candidates’ està replet d’informació sobre l’examen, consells per a la preparació i preguntes freqüents. Una excel·lent manera d’ajudar els alumnes a sentir-se completament preparats per al seu examen.

KETs_candidates
Ajuda i informació per a pares

Els nens poden divertir-se aprenent anglès amb els jocs i activitats gratuïtes de Cambridge Assessment English accedint a la plataforma Cambridge per a tu.

Pots veure informació i consells per a estimular als teus fills perquè aprenguin anglès al mateix temps que es diverteixen.

Proves d’examen

Ordinador

Aquests exàmens de prova únicament funcionen amb Firefox. Pots descarregar Firefox gratuïtament aquí

Per a familiaritzar-te amb el format d’examen, mira aquest tutorial abans de començar.

Claus de resposta:

No hi ha claus de resposta per a la part 9 del Reading i Writing, però hi ha respostes d’exemple i comentaris d’examinadors en les pàgines rellevants de l’A2 Key for Schools handbook.

Llista de vocabulari

Aquesta llista és una guia per a docents del vocabulari necessari per preparar els seus estudiants per a les proves A2 Key i A2 Key for Schools.

Activitats d'autoaprenentatge
Exemple de la prova de Speaking

Aquest vídeo ajuda a entendre com és una prova de Speaking de l’examen A2 Key for Schools de Cambridge Assessment English.