Preparació d'exàmens

Pre A1

Starters

Preparació d'exàmens

Pre A1 Starters

Preparació d'exàmens

Pre A1 Starters

Format de l'examen

El Pre A1 Starters és el començament de l’aprenentatge de l’anglès per als més petits. Es compon de tres proves desenvolupades per a animar i motivar als nens.

Aproximadament 20 minuts

La prova de comprensió auditiva (Listening) per a l’examen Pre A1 Starters té quatre parts. Cada part comença amb un o dos exemples. Els nens escoltaran l’enregistrament dues vegades. Els nens poden obtenir un màxim de 5 escuts.

Part 1:
 • Una imatge gran que mostra a persones fent diferents coses. Damunt i sota la imatge hi ha alguns noms. Els nens han d’escoltar atentament una conversa entre un adult i un nen i a continuació dibuixar una línia des de cada nom fins a la persona correcta en la imatge gran.
 • 5 preguntes
Part 2:
 • Una conversa breu entre un nen i un adult, i unes preguntes. Els nens escolten l’enregistrament i escriuen la resposta correcta (un nom o un número) després de cada pregunta.
 • 5 preguntes
Part 3:
 • Cinc converses breus entre diferents parelles de persones. Per cada conversa hi ha una pregunta i tres imatges. Els nens han d’escoltar atentament cada conversa i triar la resposta correcta (A, B o C).
 • 5 preguntes
Part 4:
 • Una imatge gran que alberga set exemples del mateix objecte (per exemple, set pilotes o set llibres). Els nens han d’escoltar atentament una conversa entre un adult i un nen i després acolorir cada objecte utilitzant el color esmentat en la conversa.
 • 5 preguntes

20 minuts

Les proves de comprensió de lectura i expressió escrita (Reading & Writing) per a l’examen Pre A1 Starters té cinc parts. Cada part comença amb un o dos exemples. Els nens han d’escriure correctament les seves respostes a totes les parts que componen la prova de comprensió de lectura i expressió escrita. Els nens poden obtenir un màxim de 5 escuts.

Part 1:
 • Cinc imatges d’objectes. Sota cada imatge hi ha una frase que comença amb “This is a…” o “These are…”. Si la frase és correcta, els nens hauran de posar una marca d’aprovació (√) després de la imatge. Si la frase no és correcta, hauran d’escriure una creu (x).
 • 5 preguntes
Part 2:
 • Una imatge gran i algunes frases sobre ella. Si la frase és correcta, els nens han d’escriure “yes”; si la frase no és correcta, han d’escriure “no”.
 • 5 preguntes
Part 3:
 • 5 imatges d’objectes. Els nens han de trobar la paraula correcta en anglès per a cada objecte. Després de cada imatge hi ha uns guions (- – -) que mostren el nombre de lletres de la paraula correcta i algunes lletres desordenades. Els nens han de posar les lletres desordenades en l’ordre correcte per a formar la paraula.
 • 5 preguntes
Part 4:
 • Un text basat parcialment en dades en el qual falten algunes paraules (espais en blanc). Sota el text hi ha un requadre amb algunes imatges i paraules. Els nens han de triar la paraula correcta del requadre i copiar-la en cada espai en blanc.
 • 5 preguntes
Part 5:
 • Tres imatges que expliquen una història. Cada imatge inclou una o dues preguntes. Els nens han de mirar les imatges i escriure la resposta a cada pregunta. Solament han d’escriure una paraula per cada resposta.
 • 5 preguntes

3 – 5 minuts

La prova d’expressió oral (Speaking) per a l’examen Pre A1 Starters té quatre parts. Els nens es presenten a la prova només amb l’examinador, però algun conegut que parli la seva llengua (per exemple, el seu professor) els presentarà a l’examinador i els explicarà el que han de fer en la seva pròpia llengua. Els nens poden obtenir un màxim de 5 escuts.

Part 1:
 • L’examinador saludarà al nen i li preguntarà el seu nom. Llavors l’examinador li demanarà que assenyali algunes coses dins una imatge gran. L’examinador mostra algunes imatges petites d’objectes. L’examinador nomena tres objectes i li demana al nen que els assenyali. Llavors l’examinador li demana que col·loqui cada objecte contingut en una targeta en determinat lloc de la imatge gran de la Part 1 (per exemple, “Put the shell under the tree”).
Part 2:
 • L’examinador formula al nen algunes preguntes sobre la imatge gran de la Part 1 (per exemple, “What is this”, “What colour is it?”). L’examinador també li demanarà al nen que li parli (“Tell me about…”) sobre un dels objectes continguts en la imatge gran.
Part 3:
 • L’examinador formula al nen algunes preguntes sobre les imatges petites d’objectes de la Part 2 (per exemple,”What is this?”, “Have you got a…?”).
Part 4:
 • L’examinador formula al nen algunes preguntes personals (per exemple, edat, família, amics).
Resum del Pre A1 Starters
Activitats per a la familia

Descarrega el llibre d’activitats per a Young Learners de Cambridge English.

Especificacions “pot fer”

Vinculat al MCER, les especificacions “pot fer” demostren el que un alumne pot fer a cada nivell.

Monkey_300

Mostres d'examen

Pots descarregar les mostres de la part de comprensió auditiva (Listening) en la introducció de totes dues mostres.

Llista de paraules i llibre il·lustrat
 • L’acolorit llibre il·lustrat de paraules del Pre A1 Starters inclou moltes de les paraules que els nens han d’aprendre per a l’examen.
  Llibre il·lustrat de paraules
 • Pots utilitzar la llista de paraules del Pre A1 Starters per a ajudar als nens a millorar el seu anglès i a aprendre noves paraules.
  Llista de paraules 
 • El llibre d’activitats de classe del Pre A1 Starters ajudarà als nens a millorar el seu anglès i a aprendre noves paraules.
  Llibre d’activitats de classe
 • La cartilla de progressos del Pre A1 Starters per a estudiants i professors ajudaran a motivar els nens.
  Cartilla de progressos
Exemples de la prova de l’Speaking

Aquests vídeos ajuden a entendre com és la prova de l’Speaking en un examen de Cambridge English. Pots descarregar també els comentaris dels examinadors (en anglès).

Format de l'examen

El Pre A1 Starters és el començament de l’aprenentatge de l’anglès per als més petits. Es compon de tres proves desenvolupades per a animar i motivar als nens.

Aproximadament 20 minuts

La prova de comprensió auditiva (Listening) per a l’examen Pre A1 Starters té quatre parts. Cada part comença amb un o dos exemples. Els nens escoltaran l’enregistrament dues vegades. Els nens poden obtenir un màxim de 5 escuts.

Part 1:
 • Una imatge gran que mostra a persones fent diferents coses. Damunt i sota la imatge hi ha alguns noms. Els nens han d’escoltar atentament una conversa entre un adult i un nen i a continuació dibuixar una línia des de cada nom fins a la persona correcta en la imatge gran.
 • 5 preguntes
Part 2:
 • Una conversa breu entre un nen i un adult, i unes preguntes. Els nens escolten l’enregistrament i escriuen la resposta correcta (un nom o un número) després de cada pregunta.
 • 5 preguntes
Part 3:
 • Cinc converses breus entre diferents parelles de persones. Per cada conversa hi ha una pregunta i tres imatges. Els nens han d’escoltar atentament cada conversa i triar la resposta correcta (A, B o C).
 • 5 preguntes
Part 4:
 • Una imatge gran que alberga set exemples del mateix objecte (per exemple, set pilotes o set llibres). Els nens han d’escoltar atentament una conversa entre un adult i un nen i després acolorir cada objecte utilitzant el color esmentat en la conversa.
 • 5 preguntes

20 minuts

Les proves de comprensió de lectura i expressió escrita (Reading & Writing) per a l’examen Pre A1 Starters té cinc parts. Cada part comença amb un o dos exemples. Els nens han d’escriure correctament les seves respostes a totes les parts que componen la prova de comprensió de lectura i expressió escrita. Els nens poden obtenir un màxim de 5 escuts.

Part 1:
 • Cinc imatges d’objectes. Sota cada imatge hi ha una frase que comença amb “This is a…” o “These are…”. Si la frase és correcta, els nens hauran de posar una marca d’aprovació (√) després de la imatge. Si la frase no és correcta, hauran d’escriure una creu (x).
 • 5 preguntes
Part 2:
 • Una imatge gran i algunes frases sobre ella. Si la frase és correcta, els nens han d’escriure “yes”; si la frase no és correcta, han d’escriure “no”.
 • 5 preguntes
Part 3:
 • 5 imatges d’objectes. Els nens han de trobar la paraula correcta en anglès per a cada objecte. Després de cada imatge hi ha uns guions (- – -) que mostren el nombre de lletres de la paraula correcta i algunes lletres desordenades. Els nens han de posar les lletres desordenades en l’ordre correcte per a formar la paraula.
 • 5 preguntes
Part 4:
 • Un text basat parcialment en dades en el qual falten algunes paraules (espais en blanc). Sota el text hi ha un requadre amb algunes imatges i paraules. Els nens han de triar la paraula correcta del requadre i copiar-la en cada espai en blanc.
 • 5 preguntes
Part 5:
 • Tres imatges que expliquen una història. Cada imatge inclou una o dues preguntes. Els nens han de mirar les imatges i escriure la resposta a cada pregunta. Solament han d’escriure una paraula per cada resposta.
 • 5 preguntes

3 – 5 minuts

La prova d’expressió oral (Speaking) per a l’examen Pre A1 Starters té quatre parts. Els nens es presenten a la prova només amb l’examinador, però algun conegut que parli la seva llengua (per exemple, el seu professor) els presentarà a l’examinador i els explicarà el que han de fer en la seva pròpia llengua. Els nens poden obtenir un màxim de 5 escuts.

Part 1:
 • L’examinador saludarà al nen i li preguntarà el seu nom. Llavors l’examinador li demanarà que assenyali algunes coses dins una imatge gran. L’examinador mostra algunes imatges petites d’objectes. L’examinador nomena tres objectes i li demana al nen que els assenyali. Llavors l’examinador li demana que col·loqui cada objecte contingut en una targeta en determinat lloc de la imatge gran de la Part 1 (per exemple, “Put the shell under the tree”).
Part 2:
 • L’examinador formula al nen algunes preguntes sobre la imatge gran de la Part 1 (per exemple, “What is this”, “What colour is it?”). L’examinador també li demanarà al nen que li parli (“Tell me about…”) sobre un dels objectes continguts en la imatge gran.
Part 3:
 • L’examinador formula al nen algunes preguntes sobre les imatges petites d’objectes de la Part 2 (per exemple,”What is this?”, “Have you got a…?”).
Part 4:
 • L’examinador formula al nen algunes preguntes personals (per exemple, edat, família, amics).
Resum del Pre A1 Starters
Activitats per a la familia

Descarrega el llibre d’activitats per a Young Learners de Cambridge Assessment English.

Especificacions “pot fer”

Vinculat al MCER, les especificacions “pot fer” demostren el que un alumne pot fer a cada nivell.

Monkey_300

Mostres d'examen

Pots descarregar les mostres de la part de comprensió auditiva (Listening) en la introducció de totes dues mostres.

Llista de paraules i llibre il·lustrat
 • L’acolorit llibre il·lustrat de paraules del Pre A1 Starters inclou moltes de les paraules que els nens han d’aprendre per a l’examen.
  Llibre il·lustrat de paraules
 • Pots utilitzar la llista de paraules del Pre A1 Starters per a ajudar als nens a millorar el seu anglès i a aprendre noves paraules.
  Llista de paraules 
 • El llibre d’activitats de classe del Pre A1 Starters ajudarà als nens a millorar el seu anglès i a aprendre noves paraules.
  Llibre d’activitats de classe
 • La cartilla de progressos del Pre A1 Starters per a estudiants i professors ajudaran a motivar els nens.
  Cartilla de progressos
Exemples de la prova de l’Speaking

Aquests vídeos ajuden a entendre com és la prova de l’Speaking en un examen de Cambridge Assessment English. Pots descarregar també els comentaris dels examinadors (en anglès).