Preparació d’exàmens

C2

Proficiency

Preparació d’exàmens

C2 Proficiency

Preparació d’exàmens

C2 Proficiency

Informació per a candidats

Una guia de l’examen amb consells pràctics de preparació, informació sobre què esperar el dia de l’examen i enllaços útils.

Format de l'examen

El C2 Proficiency correspon al nivell més alt que pots assolir, i demostra que domines l’anglès de manera excepcional. L’examen consta de quatre proves desenvolupades per a avaluar les teves destreses lingüístiques en anglès.

1 hora 30 minuts

La prova de comprensió de lectura i ús de la llengua del C2 Proficiency consta de diferents tipus de text i preguntes. En una part serà necessari que llegeixis un text llarg o bé tres o més textos curts i relacionats entre si. Aquesta prova suposa un 40 % de la nota final.

Part 1 (Espais en blanc amb opció múltiple):
 • Un text únic amb vuit espais en blanc. Els candidats han d’escollir una paraula o frase d’un grup de quatre per completar cada espai en blanc.
 • 8 preguntes
 • 1 punt per cada resposta correcta
Part 2 (Espais en blanc amb resposta oberta):
 • Una prova d’espais en blanc modificada, que inclou un text amb vuit espais en blanc. Els candidats han de pensar en la paraula més adequada per cada espai en blanc.
 • 8 preguntes
 • 1 punt per cada resposta correcta
Part 3 (Formació de paraules)
 • Un text que conté vuit espais en blanc. Cada espai en blanc representa una paraula. Al final de cada línia hi ha una paraula ‘guia’ que has de canviar d’alguna forma per a completar la frase correctament.
 • 8 preguntes
 • 1 punt per cada resposta correcta
Part 4 (Transformacions amb paraules clau)
 • Sis elements diferents amb una frase que els introdueix i una resposta amb espais en blanca que cal completar amb 3-8 paraules, utilitzant una paraula clau.
 • 6 preguntes
 • Fins a 2 punts per cada resposta correcta
Part 5: (Opció múltiple)
 • Un text amb algunes preguntes d’opció múltiple. Per a cada pregunta hi ha quatre opcions i has de triar A, B, C o D
 • 6 preguntes
 • 2 punts per cada resposta correcta
Part 6 (Text amb espais en blanc)
 • Un text del qual s’han suprimit alguns paràgrafs que s’han col·locat de manera aleatòria després del text. Els candidats han de decidir a quina part del text s’han suprimit aquests paràgrafs.
 • 7 preguntes
 • 2 punts per cada resposta correcta
Part 7 (Aparellament múltiple)
 • Una sèrie de preguntes d’aparellament múltiple seguides d’un text o diversos texts curts. Has d’aparellar cada pregunta amb elements del text.
 • 10 preguntes
 • 1 punt per cada resposta correcta

1 hora 30 minuts

En les dues parts de la prova d’expressió escrita de C2 Proficiency has de demostrar que pots escriure diversos tipus de text en anglès. Aquesta prova suposa un 20 % de la nota final.

Textos prefixats per a C2 Proficiency

de gener de 2022 – desembre de 2023:

Jane Austen: Northanger Abbey (qualsevol edició)
Els professors poden preparar als candidats per a les preguntes sobre aquest text prefixat estudiant la pel·lícula dirigida per Jon Jones (2007), la novel·la, o ambdues.

David Nicholls: Us (qualsevol edició)
Els professors poden preparar els candidats per les preguntes sobre aquest text prefixat estudiant la mini sèrie de la BBC per a la televisió dirigida per Geoffrey Sax (2020), la novel·la, o ambdues.

Els alumnes no han d’abordar la pregunta opcional sobre el text prefixat de la part 2 a menys que entenguin el text sobre el qual han de respondre les preguntes.

Els professors són els que millor poden jutjar si el text i/o versió cinematogràfica són apropiats i estimulants en el context docent.

Part 1 (Pregunta obligatòria)
 • Has de llegir dos textos d’aproximadament 100 paraules cadascun. Se’t demanarà que escriguis un assaig utilitzant la informació continguda a aquests textos.
 • 1 pregunta obligatòria
 • L’escrit ha de tenir 240–280 paraules
Part 2
 • Una pregunta a escollir entre quatre (2-5). A les preguntes 2-4, hauràs d’escriure un article, carta, informe o ressenya. Si has llegit un dels llibres prefixats i vols escriure sobre ell, pots abordar la pregunta 5. Podràs escollir entre dues tasques, 5(a) o 5(b) a aquesta pregunta. Hauràs d’escriure un article, assaig, carta, informe o ressenya.
 • Una tasca a triar d’entre quatre
 • L’escrit ha de tenir 280–320 paraules

Prop de 40 minuts

La prova de comprensió auditiva del C2 Proficiency consta de quatre parts. En cada part has d’escoltar un o més texts enregistrats i respondre algunes preguntes. Els enregistraments es reprodueixen dues vegades. Aquesta prova suposa un 20 % de la nota final.

Part 1 (Opció múltiple)
 • Quatre gravacions breus i no relacionades entre si d’aproximadament 1 minut cadascuna. Has d’escoltar les gravacions i respondre dues preguntes d’opció múltiple per cada gravació. Cada pregunta té tres opcions (A, B o C).
 • 6 preguntes
 • 1 punt per cada resposta correcta
Part 2 (Completar frases)
 • Un monòleg o un monòleg guiat d’aproximadament 3-4 minuts. Les preguntes són una sèrie de frases incompletes. Has d’escoltar la gravació i identificar la informació que necessites (d’una a tres paraules) per completar cada espai en blanc.
 • 9 preguntes
 • 1 punt per cada resposta correcta
Part 3 (Opció múltiple)
 • Una conversa entre dos o més interlocutors d’aproximadament 4 minuts. Has de respondre algunes preguntes d’opció múltiple triant la resposta correcta d’entre quatre opcions possibles (A, B, C o D).
 • 6 preguntes
 • 1 punt per cada resposta correcta
Part 4 (Aparellament múltiple):
 • Una sèrie de cinc monòlegs breus sobre un tema en particular amb una durada d’aproximadament 35 segons cadascun. Hi ha dues tasques d’aparellament múltiple. En el full de preguntes hi ha dues tasques i en ambdues has d’aparellar cadascun dels cinc interlocutors amb una de les vuit possibles respostes.
 • 10 preguntes
 • 1 punt per cada resposta correcta

16 minuts per cada parella de candidats

La prova d’expressió oral del C2 Proficiency consta de tres parts a les quals et presentaràs juntament amb un altre candidat. Hi ha dos examinadors: un dels examinadors (l’interlocutor) dirigeix la prova, i l’altre (l’avaluador) escolta el que dius i pren notes. Tots dos examinadors decideixen la qualificació. L’Speaking Test suposa un 20 % de la nota final.

Part 1 (Entrevista)
 • Conversa de l’interlocutor amb cada candidat. L’examinador us formula una sèrie de preguntes, dirigint-se a cada un de vosaltres de manera successiva, per donar-vos l’oportunitat de parlar sobre vosaltres mateixos.
 • 2 minuts
Part 2 (Tasca col·laborativa)
 • L’examinador et proporciona algunes instruccions per escrit i una o més fotografies que has d’observar. En primer lloc, has de respondre una pregunta que se centra en la teva reacció a les característiques d’una o més fotografies (1 minut). La segona part és una tasca de prendre decisions que hauràs de dur a terme amb l’altre candidat.
 • 4 minuts
Part 3 (Torn llarg i debat)
 • L’interlocutor t’entrega una targeta amb una pregunta i diverses idees sobre aquesta; has de parlar tu sol durant dos minuts. Quan acabis, el teu company ha de fer comentaris al respecte i aleshores l’interlocutor us formularà als dos una pregunta sobre el mateix tema. L’interlocutor seguirà el mateix procediment amb el teu company i aleshores dirigirà un debat amb els dos alumnes.
 • 10 minuts (torn llarg de 2 minuts per candidat i després prop de 6 minuts pel debat)

Triar la teva parella per l’Speaking Test

Si vols realitzar l’Speaking Test amb un amic o company de classe, pots sol·licitar-ho en el moment de realitzar la teva inscripció per a l’examen. De totes maneres, cal tenir en compte que les investigacions realitzades sobre l’experiència de milers d’exàmens han demostrat que existeixen tant avantatges com desavantatges a l’hora de realitzar la prova amb algú que coneixes i que al final aquest factor no influeix en l’acompliment del candidat. És important entendre que el que es valora són les teves pròpies habilitats lingüístiques.

Grups de tres candidats

Gairebé tots els C2 Proficiency Speaking Tests es realitzen en grups de dos candidats. No obstant això, en les sessions amb un nombre imparell de candidats hi haurà un test amb un grup de tres candidats, normalment al final del dia o just abans d’un descans llarg. El format del test és exactament el mateix però té una durada lleugerament superior. Si us plau, tingueu en compte que no pot sol·licitar-se realitzar el test en un grup de tres candidats.

Preguntes freqüents i consells per al dia de l'examen

FAQs C2 Proficiency

Consells per al dia de l’examen:

Informació per a candidats:
El fullet ‘Information for Candidates’ està replet d’informació sobre l’examen, consells per a la preparació i preguntes freqüents. Una excel·lent manera d’ajudar els alumnes a sentir-se completament preparats per al seu examen.

CPE_candidates21

Exàmens de prova

Ordinador

El navegador òptim per realitzar aquests tests és Mozilla Firefox. Descarrega Firefox de manera gratuïta.

Per a familiaritzar-te amb el format d’examen, mira aquest tutorial abans de començar.

Claus de resposta

No hi ha claus de resposta per al Writing, però hi ha respostes d’exemple i comentaris d’examinadors en les pàgines rellevants del C2 Proficiency handbook.

Llista de comprovació del Writing

Utilitza aquesta llista de comprovació del Writing per tal de millorar el teu anglès escrit i practicar per al teu examen.

Descarregar la llista de comprovació per a la prova d’expressió escrita del nivell C2.

Exemple de la prova de Speaking

Aquest vídeo ajuda a entendre com és una prova de Speaking de l’examen C2 Proficiency de Cambridge English. Pots descarregar un document amb comentaris detallats sobre l’acompliment mostrat pels candidats, incloent informació relativa al format del Speaking test i als criteris d’avaluació.

Llegeix els comentaris dels examinadors per al Speaking test de Rodrigo i Ollin

Informació per a candidats

Una guia de l’examen amb consells pràctics de preparació, informació sobre què esperar el dia de l’examen i enllaços útils.

Format de l'examen

El C2 Proficiency correspon al nivell més alt que pots assolir, i demostra que domines l’anglès de manera excepcional. L’examen consta de quatre proves desenvolupades per a avaluar les teves destreses lingüístiques en anglès.

1 hora 30 minuts

La prova de comprensió de lectura i ús de la llengua del C2 Proficiency consta de diferents tipus de text i preguntes. En una part serà necessari que llegeixis un text llarg o bé tres o més textos curts i relacionats entre si. Aquesta prova suposa un 40 % de la nota final.

Part 1 (Espais en blanc amb opció múltiple):
 • Un text únic amb vuit espais en blanc. Els candidats han d’escollir una paraula o frase d’un grup de quatre per completar cada espai en blanc.
 • 8 preguntes
 • 1 punt per cada resposta correcta
Part 2 (Espais en blanc amb resposta oberta):
 • Una prova d’espais en blanc modificada, que inclou un text amb vuit espais en blanc. Els candidats han de pensar en la paraula més adequada per cada espai en blanc.
 • 8 preguntes
 • 1 punt per cada resposta correcta
Part 3 (Formació de paraules)
 • Un text que conté vuit espais en blanc. Cada espai en blanc representa una paraula. Al final de cada línia hi ha una paraula ‘guia’ que has de canviar d’alguna forma per a completar la frase correctament.
 • 8 preguntes
 • 1 punt per cada resposta correcta
Part 4 (Transformacions amb paraules clau)
 • Sis elements diferents amb una frase que els introdueix i una resposta amb espais en blanca que cal completar amb 3-8 paraules, utilitzant una paraula clau.
 • 6 preguntes
 • Fins a 2 punts per cada resposta correcta
Part 5: (Opció múltiple)
 • Un text amb algunes preguntes d’opció múltiple. Per a cada pregunta hi ha quatre opcions i has de triar A, B, C o D
 • 6 preguntes
 • 2 punts per cada resposta correcta
Part 6 (Text amb espais en blanc)
 • Un text del qual s’han suprimit alguns paràgrafs que s’han col·locat de manera aleatòria després del text. Els candidats han de decidir a quina part del text s’han suprimit aquests paràgrafs.
 • 7 preguntes
 • 2 punts per cada resposta correcta
Part 7 (Aparellament múltiple)
 • Una sèrie de preguntes d’aparellament múltiple seguides d’un text o diversos texts curts. Has d’aparellar cada pregunta amb elements del text.
 • 10 preguntes
 • 1 punt per cada resposta correcta

1 hora 30 minuts

En les dues parts de la prova d’expressió escrita de C2 Proficiency has de demostrar que pots escriure diversos tipus de text en anglès. Aquesta prova suposa un 20 % de la nota final.

Textos prefixats per a C2 Proficiency:

de gener de 2022 – desembre de 2023

Jane Austen: Northanger Abbey (qualsevol edició)
Els professors poden preparar als candidats per a les preguntes sobre aquest text prefixat estudiant la pel·lícula dirigida per Jon Jones (2007), la novel·la, o ambdues.

David Nicholls: Us (qualselvol edició)
Els professors poden preparar els candidats per les preguntes sobre aquest text prefixat estudiant la mini sèrie de la BBC per a la televisió dirigida per Geoffrey Sax (2020), la novel·la, o ambdues.

Els alumnes no han d’abordar la pregunta opcional sobre el text prefixat de la part 2 a menys que entenguin el text sobre el qual han de respondre les preguntes.

Els professors són els que millor poden jutjar si el text i/o versió cinematogràfica són apropiats i estimulants en el context docent.

Part 1 (Pregunta obligatòria)
 • Has de llegir dos textos d’aproximadament 100 paraules cadascun. Se’t demanarà que escriguis un assaig utilitzant la informació continguda a aquests textos.
 • 1 pregunta obligatòria
 • L’escrit ha de tenir 240–280 paraules
Part 2
 • Una pregunta a escollir entre quatre (2-5). A les preguntes 2-4, hauràs d’escriure un article, carta, informe o ressenya. Si has llegit un dels llibres prefixats i vols escriure sobre ell, pots abordar la pregunta 5. Podràs escollir entre dues tasques, 5(a) o 5(b) a aquesta pregunta. Hauràs d’escriure un article, assaig, carta, informe o ressenya.
 • Una tasca a triar d’entre quatre
 • L’escrit ha de tenir 280–320 paraules

Prop de 40 minuts

La prova de comprensió auditiva del C2 Proficiency consta de quatre parts. En cada part has d’escoltar un o més texts enregistrats i respondre algunes preguntes. Els enregistraments es reprodueixen dues vegades. Aquesta prova suposa un 20 % de la nota final.

Part 1 (Opció múltiple)
 • Quatre gravacions breus i no relacionades entre si d’aproximadament 1 minut cadascuna. Has d’escoltar les gravacions i respondre dues preguntes d’opció múltiple per cada gravació. Cada pregunta té tres opcions (A, B o C).
 • 6 preguntes
 • 1 punt per cada resposta correcta
Part 2 (Completar frases)
 • Un monòleg o un monòleg guiat d’aproximadament 3-4 minuts. Les preguntes són una sèrie de frases incompletes. Has d’escoltar la gravació i identificar la informació que necessites (d’una a tres paraules) per completar cada espai en blanc.
 • 9 preguntes
 • 1 punt per cada resposta correcta
Part 3 (Opció múltiple)
 • Una conversa entre dos o més interlocutors d’aproximadament 4 minuts. Has de respondre algunes preguntes d’opció múltiple triant la resposta correcta d’entre quatre opcions possibles (A, B, C o D).
 • 6 preguntes
 • 1 punt per cada resposta correcta
Part 4 (Aparellament múltiple):
 • Una sèrie de cinc monòlegs breus sobre un tema en particular amb una durada d’aproximadament 35 segons cadascun. Hi ha dues tasques d’aparellament múltiple. En el full de preguntes hi ha dues tasques i en ambdues has d’aparellar cadascun dels cinc interlocutors amb una de les vuit possibles respostes.
 • 10 preguntes
 • 1 punt per cada resposta correcta

16 minuts per cada parella de candidats

La prova d’expressió oral del C2 Proficiency consta de tres parts a les quals et presentaràs juntament amb un altre candidat. Hi ha dos examinadors: un dels examinadors (l’interlocutor) dirigeix la prova, i l’altre (l’avaluador) escolta el que dius i pren notes. Tots dos examinadors decideixen la qualificació. L’Speaking Test suposa un 20 % de la nota final.

Part 1 (Entrevista)
 • Conversa de l’interlocutor amb cada candidat. L’examinador us formula una sèrie de preguntes, dirigint-se a cada un de vosaltres de manera successiva, per donar-vos l’oportunitat de parlar sobre vosaltres mateixos.
 • 2 minuts
Part 2 (Tasca col·laborativa)
 • L’examinador et proporciona algunes instruccions per escrit i una o més fotografies que has d’observar. En primer lloc, has de respondre una pregunta que se centra en la teva reacció a les característiques d’una o més fotografies (1 minut). La segona part és una tasca de prendre decisions que hauràs de dur a terme amb l’altre candidat.
 • 4 minuts
Part 3 (Torn llarg i debat)
 • L’interlocutor t’entrega una targeta amb una pregunta i diverses idees sobre aquesta; has de parlar tu sol durant dos minuts. Quan acabis, el teu company ha de fer comentaris al respecte i aleshores l’interlocutor us formularà als dos una pregunta sobre el mateix tema. L’interlocutor seguirà el mateix procediment amb el teu company i aleshores dirigirà un debat amb els dos alumnes.
 • 10 minuts (torn llarg de 2 minuts per candidat i després prop de 6 minuts pel debat)

Triar la teva parella per l’Speaking Test

Si vols realitzar l’Speaking Test amb un amic o company de classe, pots sol·licitar-ho en el moment de realitzar la teva inscripció per a l’examen. De totes maneres, cal tenir en compte que les investigacions realitzades sobre l’experiència de milers d’exàmens han demostrat que existeixen tant avantatges com desavantatges a l’hora de realitzar la prova amb algú que coneixes i que al final aquest factor no influeix en l’acompliment del candidat. És important entendre que el que es valora són les teves pròpies habilitats lingüístiques.

Grups de tres candidats

Gairebé tots els C2 Proficiency Speaking Tests es realitzen en grups de dos candidats. No obstant això, en les sessions amb un nombre imparell de candidats hi haurà un test amb un grup de tres candidats, normalment al final del dia o just abans d’un descans llarg. El format del test és exactament el mateix però té una durada lleugerament superior. Si us plau, tingueu en compte que no pot sol·licitar-se realitzar el test en un grup de tres candidats.

Preguntes freqüents i consells per al dia de l'examen

C2 Proficiency FAQs

Consells per al dia de l’examen:

Informació per a candidats:
El fullet ‘Information for Candidates’ està replet d’informació sobre l’examen, consells per a la preparació i preguntes freqüents. Una excel·lent manera d’ajudar els alumnes a sentir-se completament preparats per al seu examen.

CPE_candidates21

Exàmens de prova

Ordinador

El navegador òptim per realitzar aquests tests és Mozilla Firefox. Descarrega Firefox de manera gratuïta.

Per a familiaritzar-te amb el format d’examen, mira aquest tutorial abans de començar.

Claus de resposta

No hi ha claus de resposta per al Writing, però hi ha respostes d’exemple i comentaris d’examinadors en les pàgines rellevants del C2 Proficiency handbook.

Llista de comprovació del Writing

Utilitza aquesta llista de comprovació del Writing per tal de millorar el teu anglès escrit i practicar per al teu examen.

Descarregar la llista de comprovació per a la prova d’expressió escrita del nivell C2.

Exemple de la prova de Speaking

Aquest vídeo ajuda a entendre com és una prova de Speaking de l’examen C2 Proficiency de Cambridge English. Pots descarregar un document amb comentaris detallats sobre l’acompliment mostrat pels candidats, incloent informació relativa al format del Speaking test i als criteris d’avaluació.

Llegeix els comentaris dels examinadors per al Speaking test de Rodrigo i Ollin