Preparació d’exàmens

A2 Key

Preparació d’exàmens

A2 Key

Preparació d’exàmens

A2 Key

Informació per a candidats

Consells pràctics de preparació, informació sobre què esperar el dia de l’examen i enllaços útils.

Format de l'examen

L’A2 Key està integrat per tres parts per tal de valorar les teves habilitats en anglès.

1 hora

L’A2 Key Reading & Writing paper té set parts amb diferents tipus de textos i preguntes. Les parts 1-5 són relatives a la comprensió lectora i les parts 6 i 7 se centren en l’expressió escrita. Aquesta prova suposa un 50 % de la nota final.

Part 1 (Texts curts amb opció múltiple)
 • Llegir sis textos breus de situacions reals per esbrinar el missatge principal.
 • 6 preguntes
 • 1 punt per cada resposta correcta
Part 2 (Aparellar)
 • Llegir set preguntes i tres textos breus sobre la mateixa matèria i després aparellar les preguntes amb els textos.
 • 7 preguntes
 • 1 punt per cada resposta correcta
Part 3 (Text llarg amb opció múltiple)
 • Llegir un text llarg per comprendre’l en detall i esbrinar les idees principals.
 • 5 preguntes
 • 1 punt per cada resposta correcta
Part 4 (Espais en blanc amb opció múltiple)
 • Llegir un text objectiu i escollir els elements de vocabulari adequats per completar els espais en blanc.
 • 6 preguntes
 • 1 punt per cada resposta correcta
Part 5 (Llegir un text i omplir els espais en blanc)
 • Escriure un correu electrònic o nota breu de com a mínim 25 paraules.
 • 1 pregunta
 • La pregunta puntua un màxim de 15 punts
Part 6 (Escriure un missatge curt)
 • Escriure un correu electrònic o nota breu de com a mínim 25 paraules.
 • 1 pregunta
 • La pregunta puntua un màxim de 15 punts
Part 7 (Escriure una història breu)
 • Escriure una història breu, de com a mínim 35 paraules, basada en tres imatges.
 • 1 pregunta
 • La pregunta puntua un màxim de 15 punts

30 minuts, inclòs 6 minuts per transferir les respostes

L’A2 Key Listening paper té cinc parts. En cadascuna de les parts, els candidats han d’escoltar un o diversos textos enregistrats i respondre a diverses preguntes. Cada part de l’enregistrament s’escolta dues vegades. Aquesta prova suposa un 25 % de la nota final.

Part 1 (Texts curts amb opció múltiple)
 • Identificar la informació principal en cinc diàlegs curts i escollir la imatge adequada.
 • 5 preguntes
 • 1 punt per cada resposta correcta
Part 2 (Emplenar espais en blanc)
 • Escoltar un monòleg i completar els espais en blanc dins d’una pàgina de notes.
 • 5 preguntes
 • 1 punt per cada resposta correcta
Part 3 (Text llarg amb opció múltiple)
 • Escoltar un diàleg per esbrinar la informació principal i respondre cinc preguntes amb 3 opcions.
 • 5 preguntes
 • 1 punt per cada resposta correcta
Part 4 (Opció múltiple)
 • Identificar la idea, el missatge, la clau o el tema principal en cinc monòlegs o diàlegs curts i respondre cinc preguntes amb 3 opcions.
 • 5 preguntes
 • 1 punt per cada resposta correcta
Part 5 (Aparellar)
 • Escoltar un diàleg per esbrinar la informació principal i aparellar cinc elements.
 • 5 preguntes
 • 1 punt per cada resposta correcta

8–10 minuts per cada parella de candidats

L’A2 Key Speaking Test té dues parts i es desenvolupa cara a cara amb un candidat més. Hi ha dos examinadors: un d’ells parla amb el candidat i l’altre només escolta. Tots dos examinadors decideixen la qualificació. L’Speaking Test suposa un 25 % de la nota final.

Part 1 (Entrevista)
 • Respondre preguntes facilitant informació objectiva o personal.
 • 3 – 4 minuts
Part 2 (Discussió)
 • Els candidats discuteixen les seves preferències i aporten arguments.
 • 5 – 6 minuts

Triar la teva parella per a l’Speaking Test

Si vols realitzar l’Speaking Test amb un amic o company de classe, pots sol·licitar-ho en el moment de realitzar la teva inscripció per a l’examen. De totes maneres, cal tenir en compte que les investigacions realitzades sobre l’experiència de milers d’exàmens han demostrat que existeixen tant avantatges com desavantatges a l’hora de realitzar la prova amb algú que coneixes i que al final aquest factor no influeix en l’acompliment del candidat. És important entendre que el que es valora són les teves pròpies habilitats lingüístiques.

Grups de tres candidats

Gairebé tots els A2 Key Speaking Tests es realitzen en grups de dos candidats. No obstant això, en les sessions amb un nombre imparell de candidats hi haurà un test amb un grup de tres candidats, normalment al final del dia o just abans d’un descans llarg. El format del test és exactament el mateix, però té una durada lleugerament superior. Si us plau, tingueu en compte que no pot sol·licitar-se realitzar el test en un grup de tres candidats.

Preguntes freqüents i consells per al dia de l'examen

A2 Key FAQs

Consells per al dia de l’examen:

Informació per a candidats:
El fullet Informació per a Candidats està replet d’informació sobre l’examen, consells per a la preparació i preguntes freqüents. Una excel·lent manera d’ajudar els alumnes a sentir-se completament preparats per al seu examen.

KET1_candidates

Proves d’examen

Prova en ordinador

Per a familiaritzar-te amb el format d’examen, mira aquest tutorial abans de començar.

El navegador òptim per realitzar aquests tests és Mozilla Firefox. Descarrega Firefox de manera gratuïta.
Claus de resposta:

No hi ha clau de resposta per a la part 9 del Reading & Writing, però hi ha respostes d’exemple i comentaris d’examinadors en les pàgines rellevants del A2 Key handbook.

Llista de vocabulari

Aquesta llista és una guia per a docents del vocabulari necessari per preparar els seus estudiants per a les proves A2 Key i A2 Key for Schools.

Descarrega la llista de vocabulari del A2 Key

Exemple de la prova de Speaking

Aquest vídeo ajuda a entendre com és una prova de Speaking dels exàmens A2 Key i A2 Key for Schools de Cambridge English.

Informació per a candidats

Una guia d’examen amb consells pràctics de preparació, informació sobre què esperar el dia de l’examen i enllaços útils.

Format de l'examen

L’A2 Key està integrat per tres parts per tal de valorar les teves habilitats en anglès.

1 hora

L’A2 Key Reading & Writing paper té set parts amb diferents tipus de textos i preguntes. Les parts 1-5 són relatives a la comprensió lectora i les parts 6 i 7 se centren en l’expressió escrita. Aquesta prova suposa un 50 % de la nota final.

Part 1 (Opció múltiple)
 • Llegir sis textos breus de situacions reals per esbrinar el missatge principal.
 • 6 preguntes
 • 1 punt per cada resposta correcta
Part 2 (Aparellar)
 • Llegir set preguntes i tres textos breus sobre la mateixa matèria i després aparellar les preguntes amb els textos.
 • 7 preguntes
 • 1 punt per cada resposta correcta
Part 3 (Opció múltiple)
 • Llegir un text llarg per comprendre’l en detall i esbrinar les idees principals.
 • 5 preguntes
 • 1 punt per cada resposta correcta
Part 4 (Opció múltiple)
 • Llegir un text objectiu i escollir els elements de vocabulari adequats per completar els espais en blanc.
 • 6 preguntes
 • 1 punt per cada resposta correcta
Part 5 (Espais en blanc)
 • Escriure un correu electrònic o nota breu de com a mínim 25 paraules.
 • 1 pregunta
 • La pregunta puntua un màxim de 15 punts
Part 6 (Missatge curt)
 • Escriure un correu electrònic o nota breu de com a mínim 25 paraules.
 • 1 pregunta
 • La pregunta puntua un màxim de 15 punts
Part 7 (Història breu)
 • Escriure una història breu, de com a mínim 35 paraules, basada en tres imatges.
 • 1 pregunta
 • La pregunta puntua un màxim de 15 punts

30 minuts, inclòs 6 minuts per transferir les respostes

L’A2 Key Listening paper té cinc parts. En cadascuna de les parts, els candidats han d’escoltar un o diversos textos enregistrats i respondre a diverses preguntes. Cada part de l’enregistrament s’escolta dues vegades. Aquesta prova suposa un 25 % de la nota final.

Part 1 (Opció múltiple)
 • Identificar la informació principal en cinc diàlegs curts i escollir la imatge adequada.
 • 5 preguntes
 • 1 punt per cada resposta correcta
Part 2 (Espais en blanc)
 • Escoltar un monòleg i completar els espais en blanc dins d’una pàgina de notes.
 • 5 preguntes
 • 1 punt per cada resposta correcta
Part 3 (Opció múltiple)
 • Escoltar un diàleg per esbrinar la informació principal i respondre cinc preguntes amb 3 opcions.
 • 5 preguntes
 • 1 punt per cada resposta correcta
Part 4 (Opció múltiple)
 • Identificar la idea, el missatge, la clau o el tema principal en cinc monòlegs o diàlegs curts i respondre cinc preguntes amb 3 opcions.
 • 5 preguntes
 • 1 punt per cada resposta correcta
Part 5 (Aparellar)
 • Escoltar un diàleg per esbrinar la informació principal i aparellar cinc elements.
 • 5 preguntes
 • 1 punt per cada resposta correcta

8–10 minuts per cada parella de candidats

L’A2 Key Speaking Test té dues parts i es desenvolupa cara a cara amb un candidat més. Hi ha dos examinadors: un d’ells parla amb el candidat i l’altre només escolta. Tots dos examinadors decideixen la qualificació. L’Speaking Test suposa un 25 % de la nota final.

Part 1 (Entrevista)
 • Respondre preguntes facilitant informació objectiva o personal.
 • 3 – 4 minuts
Part 2 (Discussió)
 • Els candidats discuteixen les seves preferències i aporten arguments.
 • 5 – 6 minuts

Triar la teva parella per a l’Speaking Test

Si vols realitzar l’Speaking Test amb un amic o company de classe, pots sol·licitar-ho en el moment de realitzar la teva inscripció per a l’examen. De totes maneres, cal tenir en compte que les investigacions realitzades sobre l’experiència de milers d’exàmens han demostrat que existeixen tant avantatges com desavantatges a l’hora de realitzar la prova amb algú que coneixes i que al final aquest factor no influeix en l’acompliment del candidat. És important entendre que el que es valora són les teves pròpies habilitats lingüístiques.

Grups de tres candidats

Gairebé tots els A2 Key Speaking Tests es realitzen en grups de dos candidats. No obstant això, en les sessions amb un nombre imparell de candidats hi haurà un test amb un grup de tres candidats, normalment al final del dia o just abans d’un descans llarg. El format del test és exactament el mateix, però té una durada lleugerament superior. Si us plau, tingueu en compte que no pot sol·licitar-se realitzar el test en un grup de tres candidats.

Preguntes freqüents i consells per al dia de l'examen

A2 Key FAQs

Consells per al dia de l’examen:

Informació per a candidats:
El fullet Informació per a Candidats està replet d’informació sobre l’examen, consells per a la preparació i preguntes freqüents. Una excel·lent manera d’ajudar els alumnes a sentir-se completament preparats per al seu examen.

KET1_candidates

Proves d’examen

Ordinador

Per a familiaritzar-te amb el format d’examen, mira aquest tutorial abans de començar.

El navegador òptim per realitzar aquests tests és Mozilla Firefox. Descarrega Firefox de manera gratuïta.
Claus de resposta:

No hi ha clau de resposta per a la part 9 del Reading & Writing, però hi ha respostes d’exemple i comentaris d’examinadors en les pàgines rellevants del A2 Key handbook.

Llista de vocabulari

Aquesta llista és una guia per a docents del vocabulari necessari per preparar els seus estudiants per a les proves A2 Key i A2 Key for Schools.

Descarrega la llista de vocabulari del A2 Key

Exemple de la prova de Speaking

Aquest vídeo ajuda a entendre com és una prova de Speaking dels exàmens A2 Key i A2 Key for Schools de Cambridge English.