Preparació d'exàmens

B2

Business

Vantage

Preparació d'exàmens

B2 Business

Vantage

Preparació d'exàmens

B2 Business

Vantage

Business English Certificates (BEC) retirats
Amb motiu d’una revisió del ‘Cambridge English Qualifications portfolio’, els Business English Certificates (BEC) deixaran d’estar disponibles des de finals de 2023. Els nostres centres ja s’estan preparant per a aquest canvi i hem estat en contacte amb molts de vosaltres. Els certificats recomanats per a reemplaçar BEC són: Linguaskill, B1 Preliminary, B2 First o C1 Advanced. Aquests exàmens proporcionen una avaluació més completa i actualitzada de les destreses del candidat en l’ús de l’anglès i són més accessibles i fàcils d’usar que els seus predecessors. Si tens més preguntes sobre els exàmens BEC, si us plau contacta amb nosaltres. Si ets un Centre Preparador estarem encantats d’organitzar reunions individuals on podrem discutir quina alternativa seria la més adequada per al teu centre i els teus alumnes.

Informació per a candidats

Consells pràctics de preparació, informació sobre què esperar el dia de l’examen i enllaços útils.

Format de l'examen

El B2 Business Vantage Reading test està integrat per quatre parts amb diferents tipus de text i preguntes.

1 hora

El B2 Business Vantage Reading paper té cinc parts. Hi ha diferents tipus de textos i preguntes. Aquesta prova suposa un 25 % de la nota final.

Part 1 (Aparellar):
 • Vuit texts curts sobre algun tema relacionat o un únic text dividit en quatre seccions més una sèrie d’afirmacions. Has d’aparellar cada afirmació amb el text o la secció on es pot trobar la informació.
 • 7 preguntes
 • 1 punt per cada resposta correcta
Part 2 (Aparellar):
 • Un text amb espais en blanc i algunes frases (A–G). Cada espai en blanc representa una frase que falta. Has de llegir el text i les frases i després decidir quina frase es correspon amb cada espai en blanc.
 • 5 preguntes
 • 1 punt per cada resposta correcta
Part 3 (Opció múltiple):
 • Un únic text amb sis preguntes que avaluen la comprensió. Has de llegir el text i triar la resposta correcta per a cada pregunta (A, B, C o D).
 • 6 preguntes
 • 1 punt per cada resposta correcta
Part 4 (Multiple-choice cloze):
 • Un text amb espais en blanc. Cada espai en blanc representa una paraula o frase. Has de llegir el text i triar la paraula o frase més adequada per a cada espai en blanc d’entre quatre opcions possibles (A, B, C o D).
 • 15 preguntes
 • 1 punt per cada resposta correcta
Part 5 (Corregir text):
 • Un text en el qual algunes línies són correctes i altres línies contenen una paraula innecessària que sobra. Si la línia és correcta, has d’escriure ‘CORRECTE’ en el teu full de respostes. Si la línia és incorrecta, has d’escriure la paraula que sobra.
 • 12 preguntes
 • 1 punt per cada resposta correcta

45 minuts

El B2 Business Vantage Writing paper consta de dues parts. Cal escriure dos textos diferents de correspondència comercial. Aquesta prova suposa un 25% de la nota final.

Part 1 (Writing Part 1):
 • Descripció d’una situació empresarial. Has d’escriure una comunicació interna de l’empresa utilitzant la informació que se t’ha proporcionat.
 • 1 pregunta obligatòria
 • 40-50 paraules
 • Aquesta pregunta comprèn un total de 10 punts
Part 2 (Writing Part 2):
 • Algun document (carta, fax, email, nota, notificació, avís, gràfic, quadre) que cal llegir. Has d’escriure un text de correspondència empresarial, un informe o una proposta basant-te en la informació.
 • 1 pregunta obligatòria
 • 120-140 paraules
 • Aquesta pregunta comprèn un total de 20 punts

40 minuts, inclòs 10 minuts per transferir les respostes

El B2 Business Vantage Listening paper té tres parts. En cadascuna de les parts, els candidats han d’escoltar un o diversos textos enregistrats i respondre a diverses preguntes. Cada part de l’enregistrament s’escolta dues vegades. Aquesta prova suposa un 25 % de la nota final.

Part 1 (Completar nota):
 • Tres monòlegs o diàlegs. En cada enregistrament has d’escoltar i completar quatre espais en blanc d’un text curt, per exemple, un formulari.
 • 12 preguntes
 • 1 punt per cada resposta correcta
Part 2 (Aparellar):
 • Dos conjunts de cinc monòlegs curts, enregistraments en cadascun dels quals parla una persona. Cada conjunt està vinculat per alguna temàtica comuna i presenta una llista de vuit opcions (A–H). Has d’aparellar cada parlant amb una de les opcions.
 • 10 preguntes
 • 1 punt per cada resposta correcta
Part 3 (Completar nota):
 • Una conversa o monòleg més llarg (entrevista, discussió, presentació, etc.) i algunes preguntes que avaluen la comprensió. Has d’escoltar l’enregistrament i triar la resposta correcta (A, B o C) per a cada pregunta.
 • 8 preguntes
 • 1 punt per cada resposta correcta

14 minuts per cada parella de candidats

El B2 Business Vantage Speaking Test té tres parts i es desenvolupa cara a cara amb un o, excepcionalment, dos candidats més. Hi ha dos examinadors: un d’ells parla amb el candidat i l’altre només escolta. Tots dos examinadors decideixen la qualificació. El Speaking test suposa un 25 % de la nota final.

Part 1 (Entrevista):
 • Una conversa amb l’examinador. Primer l’examinador formula preguntes generals i després més relacionades amb l’àmbit empresarial. Has de parlar breument sobre tu mateix, la teva llar, interessos, estudis i treball.
 • Al voltant de 3 minuts
Part 2 (Torn llarg):
 • Una mini presentació sobre algun tema relacionat amb l’empresa. L’examinador et permet triar entre tres temes (A, B o C). Tens 1 minut per a preparar-te i donar una xerrada d’aproximadament 1 minut. Escolta atentament quan el teu company parli perquè has de formular una pregunta quan hagi acabat.
 • Al voltant de 6 minuts
Part 3 (Tasca col·laborativa):
 • Una discussió amb l’altre candidat sobre un assumpte relacionat amb l’empresa. L’examinador et proporciona un tema per a discutir; has de parlar amb l’altre candidat sobre la situació i decidir el que cal fer juntament amb ell. Llavors l’examinador et formularà algunes preguntes sobre el tema que se t’ha proporcionat.
 • Has de parlar amb el teu company durant aproximadament 3 minuts i amb l’examinador durant un minut addicional.

Triar la teva parella per a l’Speaking Test

Si vols realitzar l’Speaking Test amb un amic o company de classe, pots sol·licitar-ho en el moment de realitzar la teva inscripció per a l’examen. De totes maneres, cal tenir en compte que les investigacions realitzades sobre l’experiència de milers d’exàmens han demostrat que existeixen tant avantatges com desavantatges a l’hora de realitzar la prova amb algú que coneixes i que al final aquest factor no influeix en l’acompliment del candidat. És important entendre que el que es valora són les teves pròpies habilitats lingüístiques.

Preguntes freqüents i consells per al dia de l'examen

Informació per a candidats:
El fullet ‘Information for Candidates’ està replet d’informació sobre l’examen, consells per a la preparació i preguntes freqüents. Una excel·lent manera d’ajudar els alumnes a sentir-se completament preparats per al seu examen.

BECv_candidates

Proves d’examen

Ordinador

Aquests exàmens de prova únicament funcionen amb Firefox. Pots descarregar Firefox gratuïtament aquí.

Per a familiaritzar-te amb el format d’examen mira aquest tutorial abans de començar.

Claus de resposta

No hi ha claus de resposta per al Writing, però hi ha respostes d’exemple i comentaris d’examinadors en les pàgines rellevants del Business handbook.

Llista de vocabulari

To access vocabulary at B2 level that could be used in B2 Business Vantage, please refer to the English vocabulary profile

Full d’exercicis per a la prova d’expressió oral (Speaking)

Una mostra dels fulls d’exercicis per als candidats amb el paquet de preparació per a la prova d’expressió oral (Speaking) de B2 Business Vantage.

També pots veure una prova completa del B2 Business Vantage speaking test.

Informació per a candidats

Una guia d’examen amb consells pràctics de preparació, informació sobre què esperar el dia de l’examen i enllaços útils.

Format de l'examen

El B2 Business Vantage Reading test està integrat per quatre parts amb diferents tipus de text i preguntes.

1 hora

El B2 Business Vantage Reading paper té cinc parts. Hi ha diferents tipus de textos i preguntes. Aquesta prova suposa un 25 % de la nota final.

1 (Aparellar)
 • Vuit texts curts sobre algun tema relacionat o un únic text dividit en quatre seccions més una sèrie d’afirmacions. Has d’aparellar cada afirmació amb el text o la secció on es pot trobar la informació.
 • 7 preguntes
 • 1 punt per cada resposta correcta
2 (Aparellar)
 • Un text amb espais en blanc i algunes frases (A–G). Cada espai en blanc representa una frase que falta. Has de llegir el text i les frases i després decidir quina frase es correspon amb cada espai en blanc.
 • 5 preguntes
 • 1 punt per cada resposta correcta
3 (Opció múltiple)
 • Un únic text amb sis preguntes que avaluen la comprensió. Has de llegir el text i triar la resposta correcta per a cada pregunta (A, B, C o D).
 • 6 preguntes
 • 1 punt per cada resposta correcta
4 (Multiple-choice cloze)
 • Un text amb espais en blanc. Cada espai en blanc representa una paraula o frase. Has de llegir el text i triar la paraula o frase més adequada per a cada espai en blanc d’entre quatre opcions possibles (A, B, C o D).
 • 15 preguntes
 • 1 punt per cada resposta correcta
5 (Corregir text)
 • Un text en el qual algunes línies són correctes i altres línies contenen una paraula innecessària que sobra. Si la línia és correcta, has d’escriure ‘CORRECTE’ en el teu full de respostes. Si la línia és incorrecta, has d’escriure la paraula que sobra.
 • 12 preguntes
 • 1 punt per cada resposta correcta

45 minuts

El B2 Business Vantage Writing paper consta de dues parts. Cal escriure dos textos diferents de correspondència comercial. Aquesta prova suposa un 25% de la nota final.

1 (Writing Part 1)
 • Descripció d’una situació empresarial. Has d’escriure una comunicació interna de l’empresa utilitzant la informació que se t’ha proporcionat.
 • 1 pregunta obligatòria
 • 40-50 paraules
 • Aquesta pregunta comprèn un total de 10 punts
2 (Writing Part 2)
 • Algun document (carta, fax, email, nota, notificació, avís, gràfic, quadre) que cal llegir. Has d’escriure un text de correspondència empresarial, un informe o una proposta basant-te en la informació.
 • 1 pregunta obligatòria
 • 120-140 paraules
 • Aquesta pregunta comprèn un total de 20 punts

40 minuts, inclòs 10 minuts per transferir les respostes

El B2 Business Vantage Listening paper té tres parts. En cadascuna de les parts, els candidats han d’escoltar un o diversos textos enregistrats i respondre a diverses preguntes. Cada part de l’enregistrament s’escolta dues vegades. Aquesta prova suposa un 25 % de la nota final.

1 (Completar nota)
 • Tres monòlegs o diàlegs. En cada enregistrament has d’escoltar i completar quatre espais en blanc d’un text curt, per exemple, un formulari.
 • 12 preguntes
 • 1 punt per cada resposta correcta
2 (Aparellar)
 • Dos conjunts de cinc monòlegs curts, enregistraments en cadascun dels quals parla una persona. Cada conjunt està vinculat per alguna temàtica comuna i presenta una llista de vuit opcions (A–H). Has d’aparellar cada parlant amb una de les opcions.
 • 10 preguntes
 • 1 punt per cada resposta correcta
3 (Completar nota)
 • Una conversa o monòleg més llarg (entrevista, discussió, presentació, etc.) i algunes preguntes que avaluen la comprensió. Has d’escoltar l’enregistrament i triar la resposta correcta (A, B o C) per a cada pregunta.
 • 8 preguntes
 • 1 punt per cada resposta correcta

14 minuts per cada parella de candidats

El B2 Business Vantage Speaking Test té tres parts i es desenvolupa cara a cara amb un o, excepcionalment, dos candidats més. Hi ha dos examinadors: un d’ells parla amb el candidat i l’altre només escolta. Tots dos examinadors decideixen la qualificació. El Speaking test suposa un 25 % de la nota final.

1 (Entrevista)
 • Una conversa amb l’examinador. Primer l’examinador formula preguntes generals i després més relacionades amb l’àmbit empresarial. Has de parlar breument sobre tu mateix, la teva llar, interessos, estudis i treball.
 • Al voltant de 3 minuts
2 (Torn llarg)
 • Una mini presentació sobre algun tema relacionat amb l’empresa. L’examinador et permet triar entre tres temes (A, B o C). Tens 1 minut per a preparar-te i donar una xerrada d’aproximadament 1 minut. Escolta atentament quan el teu company parli perquè has de formular una pregunta quan hagi acabat.
 • Al voltant de 6 minuts
3 (Tasca col·laborativa)
 • Una discussió amb l’altre candidat sobre un assumpte relacionat amb l’empresa. L’examinador et proporciona un tema per a discutir; has de parlar amb l’altre candidat sobre la situació i decidir el que cal fer juntament amb ell. Llavors l’examinador et formularà algunes preguntes sobre el tema que se t’ha proporcionat.
 • Has de parlar amb el teu company durant aproximadament 3 minuts i amb l’examinador durant un minut addicional.

Triar la teva parella per a l’Speaking Test

Si vols realitzar l’Speaking Test amb un amic o company de classe, pots sol·licitar-ho en el moment de realitzar la teva inscripció per a l’examen. De totes maneres, cal tenir en compte que les investigacions realitzades sobre l’experiència de milers d’exàmens han demostrat que existeixen tant avantatges com desavantatges a l’hora de realitzar la prova amb algú que coneixes i que al final aquest factor no influeix en l’acompliment del candidat. És important entendre que el que es valora són les teves pròpies habilitats lingüístiques.

Preguntes freqüents i consells per al dia de l'examen

Informació per a candidats:
El fullet ‘Information for Candidates’ està replet d’informació sobre l’examen, consells per a la preparació i preguntes freqüents. Una excel·lent manera d’ajudar els alumnes a sentir-se completament preparats per al seu examen.

BECv_candidates

Proves d’examen

Ordinador

Aquests exàmens de prova únicament funcionen amb Firefox. Pots descarregar Firefox gratuïtament aquí.

Per a familiaritzar-te amb el format d’examen mira aquest tutorial abans de començar.

Claus de resposta

No hi ha claus de resposta per al Writing, però hi ha respostes d’exemple i comentaris d’examinadors en les pàgines rellevants del Business handbook.

Llista de vocabulari

To access vocabulary at B2 level that could be used in B2 Business Vantage, please refer to the English vocabulary profile

Full d’exercicis per a la prova d’expressió oral (Speaking)

Una mostra dels fulls d’exercicis per als candidats amb el paquet de preparació per a la prova d’expressió oral (Speaking) de B2 Business Vantage.

També pots veure una prova completa del B2 Business Vantage speaking test.