Preparació d’exàmens

B1

Preliminary

for Schools

Preparació d’exàmens

B1 Preliminary

for Schools

Preparació d’exàmens

B1 Preliminary

for Schools

Informació per a candidats

Consells pràctics de preparació, informació sobre què esperar el dia de l’examen i enllaços útils.

Format de l'examen

El B1 Preliminary for Schools està integrat per quatre parts per tal de valorar les teves habilitats en anglès:

45 minuts

El B1 Preliminary for Schools Reading & Writing paper té sis parts. Hi ha diferents tipus de textos i preguntes. Aquesta prova suposa un 25 % de la nota final.

Part 1 (Texts curts amb opció múltiple)
 • Llegir cinc avisos, missatges o altres texts breus de situacions reals per esbrinar el missatge principal.
 • 5 preguntes
 • 1 punt per cada resposta correcta
Part 2 (Aparellar)
 • Aparellar cinc descripcions de persones amb vuit texts curts sobre un tema concret, demostrant així una comprensió minuciosa.
 • 5 preguntes
 • 1 punt per cada resposta correcta
Part 3 (Opció múltiple)
 • Llegir un text més llarg i assolir una comprensió minuciosa de l’essència, de les conclusions i del significat global, així com de l’actitud i de l’opinió de l’escriptor.
 • 5 preguntes
 • 1 punt per cada resposta correcta
Part 4 (Text amb espais en blanc)
 • Llegir un text més llarg on s’han suprimit cinc frases. Demostrar una comprensió de com es compon un text coherent i ben estructurat.
 • 5 preguntes
 • 1 punt per cada resposta correcta
Part 5: (Espais en blanc amb opció múltiple)
 • Llegir un text més curt i escollir els elements de vocabulari adequats per completar els espais en blanc.
 • 6 preguntes
 • 1 punt per cada resposta correcta
Part 6 (Espais en blanc amb resposta oberta)
 • legir un text més curt i completar els sis espais en blanc amb una paraula a cada un.
 • 6 preguntes
 • 1 punt per cada resposta correcta

45 minuts

El B1 Preliminary for Schools Writing paper es compon de dues parts. Demostra que pots escriure diferents tipus de textos en anglès. Aquesta prova suposa un 25 % de la nota final.

Part 1 (Escriure un correu electrònic)
 • Escriure al voltant de 100 paraules en resposta al correu i a les notes que es proporcionen.
 • 1 pregunta
 • La pregunta puntua un màxim de 20 punts
Part 2 (Escriure un article o una història)
 • Escriure 100 paraules en resposta a la pregunta de la seva elecció.
 • Triar una pregunta d’entre dues opcions
 • La pregunta puntua un màxim de 20 punts

30 minuts, inclòs 6 minuts per transferir les respostes

El B1 Preliminary for Schools Listening paper té quatre parts. En cadascuna de les parts, els candidats han d’escoltar un o diversos textos enregistrats i respondre a diverses preguntes. Cada part de l’enregistrament s’escolta dues vegades. Aquesta prova suposa un 25 % de la nota final.

Part 1 (Texts curts amb opció múltiple)

 • Identificar la informació principal en set monòlegs o diàlegs curts i escollir la imatge adequada.
 • 5 preguntes
 • 1 punt per cada resposta correcta
Part 2 (Texts curts amb opció múltiple)
 • Escoltar sis diàlegs curts i comprendre l’essència de cadascun.
 • 6 preguntes
 • 1 punt per cada resposta correcta
Part 3 (Emplenar espais en blanc)
 • Escoltar un monòleg i completar sis espais en blanc.
 • 6 preguntes
 • 1 punt per cada resposta correcta
Part 4 (Text llarg amb opció múltiple)
 • Escoltar una entrevista per assolir una comprensió minuciosa del significat i identificar actituds i opinions.
 • 6 preguntes
 • 1 punt per cada resposta correcta

12–17 minuts per cada parella de candidats

El B1 Preliminary for Schools Speaking Test té quatre parts i es desenvolupa cara a cara amb un o, excepcionalment, dos candidats més. Hi ha dos examinadors: un d’ells parla amb el candidat i l’altre només escolta. Tots dos examinadors decideixen la qualificació. L’Speaking Test suposa un 25 % de la nota final.

Part 1 (Entrevista)
 • Respondre preguntes facilitant informació objectiva o personal.
 • 2 minuts
Part 2 (Torn ampliat)
 • Descriure una fotografia en color, parlant durant 1 minut aproximadament.
 • 3 minuts
Part 3 (Discussió)
 • Formular suggeriments i respondre’ls, discutir alternatives i negociar acords.
 • 4 minuts
Part 4 (Conversa general)
 • Discutir gustos, aversions, experiències, opinions, hàbits, etc.
 • 3 minuts

Triar la teva parella per a l’Speaking Test

Si vols realitzar l’Speaking Test amb un amic o company de classe, pots sol·licitar-ho en el moment de realitzar la teva inscripció per a l’examen. De totes maneres, cal tenir en compte que les investigacions realitzades sobre l’experiència de milers d’exàmens han demostrat que existeixen tant avantatges com desavantatges a l’hora de realitzar la prova amb algú que coneixes i que al final aquest factor no influeix en l’acompliment del candidat. És important entendre que el que es valora són les teves pròpies habilitats lingüístiques.

Grups de tres candidats

Gairebé tots els C1 Advanced Speaking Tests es realitzen en grups de dos candidats. No obstant això, en les sessions amb un nombre imparell de candidats hi haurà un test amb un grup de tres candidats, normalment al final del dia o just abans d’un descans llarg. El format del test és exactament el mateix però té una durada lleugerament superior. Si us plau, tingueu en compte que no pot sol·licitar-se realitzar el test en un grup de tres candidats.

Preguntes freqüents i consells per al dia de l'examen

Informació per a candidats:
El fullet ‘Information for Candidates’ està replet d’informació sobre l’examen, consells per a la preparació i preguntes freqüents. Una excel·lent manera d’ajudar els alumnes a sentir-se completament preparats per al seu examen.

PETs_candidates
Ajuda i informació per a pares

Els nens poden divertir-se aprenent anglès amb els jocs i activitats gratuïtes de Cambridge English accedint a la plataforma Cambridge para ti.

Pots veure informació i consells per a estimular als teus fills perquè aprenguin anglès al mateix temps que es diverteixen.

Proves d’examen

Ordinador

Aquests exàmens de prova únicament funcionen amb Firefox. Pots descarregar Firefox gratuïtament aquí.

Per a familiaritzar-te amb el format d’examen, mira aquest tutorial abans de començar.

Claus de resposta

No hi ha claus de resposta per a les parts 2 i 3 del Reading i Writing, però hi ha respostes d’exemple i comentaris d’examinadors en les pàgines rellevants del B1 Preliminary for Schools handbook.

Llista de vocabulari

Aquesta llista és una guia per a docents del vocabulari necessari per preparar els seus estudiants per a les proves B1 Preliminary i B1 Preliminary for Schools.

Activitats d'autoaprenentatge

Utilitza aquestes activitats per a preparar-te per a l’examen de B1 Preliminary for Schools.

Exemple de la prova de Speaking amb comentaris dels examinadors

Aquest vídeo ajuda a entendre com és una prova de Speaking de l’examen B1 Preliminary for Schools de Cambridge English.

Informació per a candidats

Una guia d’examen amb consells pràctics de preparació, informació sobre què esperar el dia de l’examen i enllaços útils.

Format de l'examen

El B1 Preliminary for Schools està integrat per quatre parts per tal de valorar les teves habilitats en anglès:

45 minuts

El B1 Preliminary for Schools Reading & Writing paper té sis parts. Hi ha diferents tipus de textos i preguntes. Aquesta prova suposa un 25 % de la nota final.

1 (Texts curts)
 • Llegir cinc avisos, missatges o altres texts breus de situacions reals per esbrinar el missatge principal.
 • 5 preguntes
 • 1 punt per cada resposta correcta
2 (Aparellar)
 • Aparellar cinc descripcions de persones amb vuit texts curts sobre un tema concret, demostrant així una comprensió minuciosa.
 • 5 preguntes
 • 1 punt per cada resposta correcta
3 (Opció múltiple)
 • Llegir un text més llarg i assolir una comprensió minuciosa de l’essència, de les conclusions i del significat global, així com de l’actitud i de l’opinió de l’escriptor.
 • 5 preguntes
 • 1 punt per cada resposta correcta
4 (Espais en blanc)
 • Llegir un text més llarg on s’han suprimit cinc frases. Demostrar una comprensió de com es compon un text coherent i ben estructurat.
 • 5 preguntes
 • 1 punt per cada resposta correcta
5 (Opció múltiple)
 • Llegir un text més curt i escollir els elements de vocabulari adequats per completar els espais en blanc.
 • 6 preguntes
 • 1 punt per cada resposta correcta
6 (Resposta oberta)
 • legir un text més curt i completar els sis espais en blanc amb una paraula a cada un.
 • 6 preguntes
 • 1 punt per cada resposta correcta

45 minuts

El B1 Preliminary for Schools Writing paper es compon de dues parts. Demostra que pots escriure diferents tipus de textos en anglès. Aquesta prova suposa un 25 % de la nota final.

1 (Correu electrònic)
 • Escriure al voltant de 100 paraules en resposta al correu i a les notes que es proporcionen.
 • 1 pregunta
 • La pregunta puntua un màxim de 20 punts
2 (Article o una història)
 • Escriure 100 paraules en resposta a la pregunta de la seva elecció.
 • Triar una pregunta d’entre dues opcions
 • La pregunta puntua un màxim de 20 punts

30 minuts, inclòs 6 minuts per transferir les respostes

El B1 Preliminary for Schools Listening paper té quatre parts. En cadascuna de les parts, els candidats han d’escoltar un o diversos textos enregistrats i respondre a diverses preguntes. Cada part de l’enregistrament s’escolta dues vegades. Aquesta prova suposa un 25 % de la nota final.

1 (Opció múltiple)

 • Identificar la informació principal en set monòlegs o diàlegs curts i escollir la imatge adequada.
 • 5 preguntes
 • 1 punt per cada resposta correcta
2 (Opció múltiple)
 • Escoltar sis diàlegs curts i comprendre l’essència de cadascun.
 • 6 preguntes
 • 1 punt per cada resposta correcta
3 (Espais en blanc)
 • Escoltar un monòleg i completar sis espais en blanc.
 • 6 preguntes
 • 1 punt per cada resposta correcta
4 (Text llarg)
 • Escoltar una entrevista per assolir una comprensió minuciosa del significat i identificar actituds i opinions.
 • 6 preguntes
 • 1 punt per cada resposta correcta

12–17 minuts per cada parella de candidats

El B1 Preliminary for Schools Speaking Test té quatre parts i es desenvolupa cara a cara amb un o, excepcionalment, dos candidats més. Hi ha dos examinadors: un d’ells parla amb el candidat i l’altre només escolta. Tots dos examinadors decideixen la qualificació. L’Speaking Test suposa un 25 % de la nota final.

1 (Entrevista)
 • Respondre preguntes facilitant informació objectiva o personal.
 • 2 minuts
2 (Torn ampliat)
 • Descriure una fotografia en color, parlant durant 1 minut aproximadament.
 • 3 minuts
3 (Discussió)
 • Formular suggeriments i respondre’ls, discutir alternatives i negociar acords.
 • 4 minuts
4 (Conversa general)
 • Discutir gustos, aversions, experiències, opinions, hàbits, etc.
 • 3 minuts

Triar la teva parella per a l’Speaking Test

Si vols realitzar l’Speaking Test amb un amic o company de classe, pots sol·licitar-ho en el moment de realitzar la teva inscripció per a l’examen. De totes maneres, cal tenir en compte que les investigacions realitzades sobre l’experiència de milers d’exàmens han demostrat que existeixen tant avantatges com desavantatges a l’hora de realitzar la prova amb algú que coneixes i que al final aquest factor no influeix en l’acompliment del candidat. És important entendre que el que es valora són les teves pròpies habilitats lingüístiques.

Grups de tres candidats

Gairebé tots els C1 Advanced Speaking Tests es realitzen en grups de dos candidats. No obstant això, en les sessions amb un nombre imparell de candidats hi haurà un test amb un grup de tres candidats, normalment al final del dia o just abans d’un descans llarg. El format del test és exactament el mateix però té una durada lleugerament superior. Si us plau, tingueu en compte que no pot sol·licitar-se realitzar el test en un grup de tres candidats.

Preguntes freqüents i consells per al dia de l'examen

Informació per a candidats:
El fullet ‘Information for Candidates’ està replet d’informació sobre l’examen, consells per a la preparació i preguntes freqüents. Una excel·lent manera d’ajudar els alumnes a sentir-se completament preparats per al seu examen.

PETs_candidates
Ajuda i informació per a pares

Els nens poden divertir-se aprenent anglès amb els jocs i activitats gratuïtes de Cambridge English accedint a la plataforma Cambridge para ti.

Pots veure informació i consells per a estimular als teus fills perquè aprenguin anglès al mateix temps que es diverteixen.

Proves d’examen

Ordinador

Aquests exàmens de prova únicament funcionen amb Firefox. Pots descarregar Firefox gratuïtament aquí.

Per a familiaritzar-te amb el format d’examen, mira aquest tutorial abans de començar.

Claus de resposta

No hi ha claus de resposta per a les parts 2 i 3 del Reading i Writing, però hi ha respostes d’exemple i comentaris d’examinadors en les pàgines rellevants del B1 Preliminary for Schools handbook.

Llista de vocabulari

Aquesta llista és una guia per a docents del vocabulari necessari per preparar els seus estudiants per a les proves B1 Preliminary i B1 Preliminary for Schools.

Activitats d'autoaprenentatge

Utilitza aquestes activitats per a preparar-te per a l’examen de B1 Preliminary for Schools.

Exemple de la prova de Speaking amb comentaris dels examinadors

Aquest vídeo ajuda a entendre com és una prova de Speaking de l’examen B1 Preliminary for Schools de Cambridge English.