Preparació d’exàmens

C1

Advanced

Preparació d’exàmens

C1 Advanced

Preparació d’exàmens

C1 Advanced

Informació per a candidats

Una guia d’examen amb consells pràctics de preparació, informació sobre què esperar el dia de l’examen i enllaços útils.

Format de l’examen

El C1 Advanced posa a prova de manera exhaustiva totes les competències lingüístiques. L’examen consta de quatre proves desenvolupades per a avaluar les teves destreses lingüístiques en anglès.

1 hora 30 minuts

La prova de comprensió de lectura i ús de la llengua del C1 Advanced consta de vuit parts que contenen una mescla de diferents tipus de text i preguntes. Aquesta prova suposa un 40 % de la nota final.

Part 1 (Espais en blanc amb opció múltiple):
 • Un text on hi ha alguns espais en blanc numerats, cadascun dels quals representa una paraula o frase. Després del text hi ha quatre possibles respostes per a cada espai en blanc i has de triar la resposta correcta (A, B, C o D).
 • 8 preguntes
 • 1 punt per cada resposta correcta
Part 2 (Espais en blanc amb resposta oberta):
 • Un text on hi ha alguns espais en blanc, dels quals, cadascun representa una paraula que falta. Has d’esbrinar la paraula correcta per a cada espai en blanc.
 • 8 preguntes
 • 1 punt per cada resposta correcta
Part 3 (Formació de paraules):
 • Un text que conté vuit espais en blanc. Cada espai en blanc representa una paraula. Al final de cada línia hi ha una paraula “guia” que has de canviar d’alguna forma per a completar la frase correctament.
 • 8 preguntes
 • 1 punt per cada resposta correcta
Part 4 (Transformacions amb paraules clau):
 • Cada pregunta conté una frase seguida d’una paraula clau i una segona frase amb un espai en blanc en el seu interior. Has d’utilitzar aquesta paraula clau per a completar la segona frase, de tres a sis paraules, de manera que signifiqui el mateix que la primera frase.
 • 6 preguntes
 • Fins a 2 punts per cada resposta correcta
Part 5: (Opció múltiple):
 • Un text amb algunes preguntes d’opció múltiple. Per a cada pregunta hi ha quatre opcions i has de triar A, B, C o D
 • 6 preguntes
 • 2 punts per cada resposta correcta
Part 6 (Aparellament múltiple amb referències creuades):
 • Quatre texts curts amb preguntes d’aparellament múltiple. Has de llegir tots els texts i després aparellar cada pregunta amb elements dels texts.
 • 6 preguntes
 • 2 punts per cada resposta correcta
Part 7 (Text amb espais en blanc):
 • Una pàgina única de text amb alguns espais en blanc numerats que representen els paràgrafs que falten. Després del text hi ha alguns paràgrafs que no estan en l’ordre correcte. Has de llegir el text i els paràgrafs i després decidir amb quin paràgraf es correspon cada espai en blanc.
 • 6 preguntes
 • 2 punts per cada resposta correcta
Part 8 (Aparellament múltiple):
 • Una sèrie de preguntes d’aparellament múltiple seguides d’un text o diversos texts curts. Has d’aparellar cada pregunta amb elements del text.
 • 10 preguntes
 • 1 punt per cada resposta correcta

1 hora 30 minuts

En les dues parts de la prova d’expressió escrita del C1 Advanced has de demostrar que pots escriure diversos tipus de texts en anglès. Aquesta prova suposa un 20 % de la nota final.

Part 1 (Pregunta obligatòria):
 • Has de llegir un text i després escriure un assaig basat en els punts inclosos en el text. Se’t demanarà que expliquis quin dels dos punts és més important i que fonamentis la teva opinió.
 • 1 pregunta obligatòria
 • L’escrit ha de tenir 220–260 paraules
Part 2 (Tasca de redacció basada en situacions):
 • Has d’escriure un text a triar entre diferents tipus (carta/correu electrònic, proposta, informe o ressenya). Per a guiar-te en la redacció se’t proporcionarà informació sobre el context, la finalitat del tema i els destinataris.
 • Una tasca a triar d’entre tres
 • L’escrit ha de tenir 220–260 paraules

Prop de 40 minuts

La prova de comprensió auditiva del C1 Advanced consta de quatre parts. En cada part has d’escoltar un o més texts enregistrats i respondre algunes preguntes. Els enregistraments es reprodueixen dues vegades. Aquesta prova suposa un 20 % de la nota final.

Part 1 (Opció múltiple):
 • Tres extractes breus procedents de converses entre diversos interlocutors. Hi ha dues preguntes d’opció múltiple per cada extracte i has de triar A, B o C.
 • 6 preguntes
 • 1 punt per cada resposta correcta
Part 2 (Completar frases):
 • Un monòleg d’aproximadament 3 minuts. Has de completar les frases del full de preguntes amb la informació que has escoltat en l’enregistrament.
 • 8 preguntes
 • 1 punt per cada resposta correcta
Part 3 (Opció múltiple):
 • Una conversa entre dos o més interlocutors d’aproximadament 4 minuts. Has de respondre algunes preguntes d’opció múltiple triant la resposta correcta d’entre quatre opcions possibles (A, B, C o D).
 • 6 preguntes
 • 1 punt per cada resposta correcta
Part 4 (Aparellament múltiple):
 • Una sèrie de cinc monòlegs sobre algun tema en particular amb una durada d’aproximadament 30 segons cadascun. En el full de preguntes hi ha dues tasques i en ambdues has de relacionar cadascun dels cinc interlocutors amb una de les vuit possibles respostes.
 • 10 preguntes
 • 1 punt per cada resposta correcta

15 minuts per cada parella de candidats

La prova d’expressió oral del C1 Advanced consta de quatre parts a les quals et presentaràs juntament amb un altre candidat. Hi ha dos examinadors. Un dels examinadors dirigeix la prova (et formula preguntes, et lliura el full amb els temes dels quals has de parlar, etcètera). L’altre escolta el que dius i pren notes. Tots dos examinadors decideixen la qualificació. Aquesta prova suposa un 20 % de la nota final.

Part 1 (Entrevista):
 • Conversa entre els candidats i l’interlocutor. L’examinador et formularà preguntes i hauràs de proporcionar-li informació sobre els teus interessos, estudis, professió, etc.
 • 2 minuts
Part 2 (Torn llarg):
 • L’examinador et lliura tres fotografies i et demana que parlis sobre dues d’elles. Has de parlar durant un minut sense interrupcions i llavors l’interlocutor li demanarà a l’altre candidat que faci comentaris sobre les teves fotografies durant 30 segons. L’altre candidat rep un joc diferent de fotografies i has d’escoltar-lo i comentar-les una vegada que hagi acabat de parlar. Les preguntes a les quals has de respondre sobre les teves fotografies estan escrites en la part superior de la pàgina, per a recordar-te el tema del qual hauries de parlar.
 • 1 minut per candidat, més una resposta de 30 segons per part del segon candidat.
Part 3 (Tasca col·laborativa):
 • Conversa amb l’altre candidat. L’examinador et lliura instruccions per escrit amb preguntes que s’utilitzen en la discussió. Has de parlar amb l’altre candidat durant prop de 2 minuts (3 minuts en els grups de tres) sobre les preguntes que figuren per escrit. Després de la discussió, l’examinador et formularà una altra pregunta en la qual és necessari que prenguis una decisió. Teniu 1 minut per parlar entre vosaltres i prendre la decisió (2 minuts en els grups de tres).
 • 3 minuts (una discussió de 2 minuts seguida de la tasca d’adoptar una decisió en 1 minut)
Part 4 (Discussió):
 • Discussió addicional amb l’altre candidat sobre els temes o qüestions abordats en la tasca de la part 3. L’interlocutor et formula algunes preguntes i has de discutir-les amb l’altre candidat.
 • 5 minuts

Triar la teva parella per al ‘Speaking test’

Si vols realitzar el teu Speaking test amb un amic o company de classe pots sol·licitar-ho en el moment de realitzar la teva inscripció per a l’examen. De totes maneres, cal tenir en compte que les investigacions realitzades sobre l’experiència de milers d’exàmens han demostrat que existeixen tant avantatges com desavantatges a l’hora de realitzar la prova amb algú que coneixes, i que al final aquest factor no influeix en l’acompliment del candidat. És important entendre que el que es valora són les teves pròpies habilitats lingüístiques.

Grups de tres candidats

Gairebé tots els C1 Advanced Speaking tests es realitzen en grups de dos candidats. No obstant això, en les sessions amb un nombre imparell de candidats hi haurà un test amb un grup de tres candidats, normalment al final del dia o just abans d’un descans llarg. El format del test és exactament el mateix però té una durada lleugerament superior. Si us plau, tingueu en compte que no pot sol·licitar-se realitzar el test en un grup de tres candidats.

Preguntes freqüents i consells per al dia de l'examen

FAQs C1 Advanced

Consells per al dia de l’examen:

Informació per a candidats:
El fullet ‘Information for Candidates’ està replet d’informació sobre l’examen, consells per a la preparació i preguntes freqüents. Una excel·lent manera d’ajudar els alumnes a sentir-se completament preparats per al seu examen.

CAE_candidates21

Proves d’examen

Ordinador

El navegador òptim per realitzar aquests tests és Mozilla Firefox. Descarrega Firefox de manera gratuïta.

Claus de resposta:

No hi ha claus de resposta per al Writing, però hi ha respostes d’exemple i comentaris d’examinadors en les pàgines rellevants del C1 Advanced handbook.

Llista de comprovació del 'Writing'

Usa aquesta llista de comprovació amb la finalitat de millorar el teu anglès escrit i practicar per al teu examen.

Descarrega la llista de comprovació per a la prova d’expressió escrita del nivell C1.

Activitats d'autoaprenentatge

Si estàs preparant-te per l’examen del C1 Advanced pel teu compte, aquests materials t’ajudaran a millorar a les parts del Reading and Use of English, Writing, Speaking i Listening.

Reading and Use of English Part 5

Reading and Use of English Part 6

Writing Part 1

Speaking Part 2

Listening Part 1

Exemple de la prova de 'Speaking'

Aquest vídeo ajuda a entendre com és una prova de Speaking de l’examen C1 Advanced de Cambridge English.

Informació per a candidats

Una guia d’examen amb consells pràctics de preparació, informació sobre què esperar el dia de l’examen i enllaços útils.

Format de l’examen

El C1 Advanced posa a prova de manera exhaustiva totes les competències lingüístiques. L’examen consta de quatre proves desenvolupades per a avaluar les teves destreses lingüístiques en anglès.

1 hora 30 minuts

La prova de comprensió de lectura i ús de la llengua del C1 Advanced consta de vuit parts que contenen una mescla de diferents tipus de text i preguntes. Aquesta prova suposa un 40 % de la nota final.

Parts:

1 (Espais en blanc)
 • Un text on hi ha alguns espais en blanc numerats, cadascun dels quals representa una paraula o frase. Després del text hi ha quatre possibles respostes per a cada espai en blanc i has de triar la resposta correcta (A, B, C o D).
 • 8 preguntes
 • 1 punt per cada resposta correcta
2 (Resposta oberta)
 • Un text on hi ha alguns espais en blanc, dels quals, cadascun representa una paraula que falta. Has d’esbrinar la paraula correcta per a cada espai en blanc.
 • 8 preguntes
 • 1 punt per cada resposta correcta
3 (Formació de paraules)
 • Un text que conté vuit espais en blanc. Cada espai en blanc representa una paraula. Al final de cada línia hi ha una paraula “guia” que has de canviar d’alguna forma per a completar la frase correctament.
 • 8 preguntes
 • 1 punt per cada resposta correcta
4 (Transformacions)
 • Cada pregunta conté una frase seguida d’una paraula clau i una segona frase amb un espai en blanc en el seu interior. Has d’utilitzar aquesta paraula clau per a completar la segona frase, de tres a sis paraules, de manera que signifiqui el mateix que la primera frase.
 • 6 preguntes
 • Fins a 2 punts per cada resposta correcta
5 (Opció múltiple)
 • Un text amb algunes preguntes d’opció múltiple. Per a cada pregunta hi ha quatre opcions i has de triar A, B, C o D
 • 6 preguntes
 • 2 punts per cada resposta correcta
6 (Aparellament)
 • Quatre texts curts amb preguntes d’aparellament múltiple. Has de llegir tots els texts i després aparellar cada pregunta amb elements dels texts.
 • 6 preguntes
 • 2 punts per cada resposta correcta
7 (Espais en blanc)
 • Una pàgina única de text amb alguns espais en blanc numerats que representen els paràgrafs que falten. Després del text hi ha alguns paràgrafs que no estan en l’ordre correcte. Has de llegir el text i els paràgrafs i després decidir amb quin paràgraf es correspon cada espai en blanc.
 • 6 preguntes
 • 2 punts per cada resposta correcta
8 (Aparellament)
 • Una sèrie de preguntes d’aparellament múltiple seguides d’un text o diversos texts curts. Has d’aparellar cada pregunta amb elements del text.
 • 10 preguntes
 • 1 punt per cada resposta correcta

1 hora 30 minuts

En les dues parts de la prova d’expressió escrita del C1 Advanced has de demostrar que pots escriure diversos tipus de texts en anglès. Aquesta prova suposa un 20 % de la nota final.

Parts:

1 (Pregunta obligatòria)
 • Has de llegir un text i després escriure un assaig basat en els punts inclosos en el text. Se’t demanarà que expliquis quin dels dos punts és més important i que fonamentis la teva opinió.
 • 1 pregunta obligatòria
 • L’escrit ha de tenir 220–260 paraules
2 (Redacció)
 • Has d’escriure un text a triar entre diferents tipus (carta/email, proposta, informe o ressenya). Per a guiar-te en la redacció se’t proporcionarà informació sobre el context, la finalitat del tema i els destinataris.
 • Una tasca a triar d’entre tres
 • L’escrit ha de tenir 220–260 paraules

Prop de 40 minuts

La prova de comprensió auditiva del C1 Advanced consta de quatre parts. En cada part has d’escoltar un o més texts enregistrats i respondre algunes preguntes. Els enregistraments es reprodueixen dues vegades. Aquesta prova suposa un 20 % de la nota final.

Parts:

1 (Opció múltiple)
 • Tres extractes breus procedents de converses entre diversos interlocutors. Hi ha dues preguntes d’opció múltiple per cada extracte i has de triar A, B o C.
 • 6 preguntes
 • 1 punt per cada resposta correcta
2 (Completar frases)
 • Un monòleg d’aproximadament 3 minuts. Has de completar les frases del full de preguntes amb la informació que has escoltat en l’enregistrament.
 • 8 preguntes
 • 1 punt per cada resposta correcta
3 (Opció múltiple)
 • Una conversa entre dos o més interlocutors d’aproximadament 4 minuts. Has de respondre algunes preguntes d’opció múltiple triant la resposta correcta d’entre quatre opcions possibles (A, B, C o D).
 • 6 preguntes
 • 1 punt per cada resposta correcta
4 (Aparellament)
 • Una sèrie de cinc monòlegs sobre algun tema en particular amb una durada d’aproximadament 30 segons cadascun. En el full de preguntes hi ha dues tasques i en ambdues has de relacionar cadascun dels cinc interlocutors amb una de les vuit possibles respostes.
 • 10 preguntes
 • 1 punt per cada resposta correcta

15 minuts per cada parella de candidats

La prova d’expressió oral del C1 Advanced consta de quatre parts a les quals et presentaràs juntament amb un altre candidat. Hi ha dos examinadors. Un dels examinadors dirigeix la prova (et formula preguntes, et lliura el full amb els temes dels quals has de parlar, etcètera). L’altre escolta el que dius i pren notes. Tots dos examinadors decideixen la qualificació. L’Speaking test suposa un 20 % de la nota final.

Parts:

1 (Entrevista)
 • Conversa entre els candidats i l’interlocutor. L’examinador et formularà preguntes i hauràs de proporcionar-li informació sobre els teus interessos, estudis, professió, etc.
 • 2 minuts
2 (Torn llarg)
 • L’examinador et lliura tres fotografies i et demana que parlis sobre dues d’elles. Has de parlar durant un minut sense interrupcions i llavors l’interlocutor li demanarà a l’altre candidat que faci comentaris sobre les teves fotografies durant 30 segons. L’altre candidat rep un joc diferent de fotografies i has d’escoltar-lo i comentar-les una vegada que hagi acabat de parlar. Les preguntes a les quals has de respondre sobre les teves fotografies estan escrites en la part superior de la pàgina, per a recordar-te el tema del qual hauries de parlar.
 • 1 minut per candidat, més una resposta de 30 segons per part del segon candidat.
3 (Tasca col·laborativa)
 • Conversa amb l’altre candidat. L’examinador et lliura instruccions per escrit amb preguntes que s’utilitzen en la discussió. Has de parlar amb l’altre candidat durant prop de 2 minuts (3 minuts en els grups de tres) sobre les preguntes que figuren per escrit. Després de la discussió, l’examinador et formularà una altra pregunta en la qual és necessari que prenguis una decisió. Teniu 1 minut per parlar entre vosaltres i prendre la decisió (2 minuts en els grups de tres).
 • 3 minuts (una discussió de 2 minuts seguida de la tasca d’adoptar una decisió en 1 minut)
4 (Discussió)
 • Discussió addicional amb l’altre candidat sobre els temes o qüestions abordats en la tasca de la part 3. L’interlocutor et formula algunes preguntes i has de discutir-les amb l’altre candidat.
 • 5 minuts

Triar la teva parella per a l’Speaking Test

Si vols realitzar l’Speaking Test amb un amic o company de classe pots sol·licitar-ho en el moment de realitzar la teva inscripció per a l’examen. De totes maneres, cal tenir en compte que les investigacions realitzades sobre l’experiència de milers d’exàmens han demostrat que existeixen tant avantatges com desavantatges a l’hora de realitzar la prova amb algú que coneixes, i que al final aquest factor no influeix en l’acompliment del candidat. És important entendre que el que es valora són les teves pròpies habilitats lingüístiques.

Grups de tres candidats

Gairebé tots els C1 Advanced Speaking Tests es realitzen en grups de dos candidats. No obstant això, en les sessions amb un nombre imparell de candidats hi haurà un test amb un grup de tres candidats, normalment al final del dia o just abans d’un descans llarg. El format del test és exactament el mateix però té una durada lleugerament superior. Si us plau, tingueu en compte que no pot sol·licitar-se realitzar el test en un grup de tres candidats.

Preguntes freqüents
i consells per al dia
de l'examen

C1 Advanced FAQs

Consells per al dia de l’examen:

Informació per a candidats:
El fullet ‘Information for Candidates’ està replet d’informació sobre l’examen, consells per a la preparació i preguntes freqüents. Una excel·lent manera d’ajudar els alumnes a sentir-se completament preparats per al seu examen.

CAE_candidates21

Proves d’examen

Ordinador

El navegador òptim per realitzar aquests tests és Mozilla Firefox. Descarrega Firefox de manera gratuïta.

Claus de resposta

No hi ha claus de resposta per a la prova del Writing, però hi ha respostes d’exemple i comentaris d’examinadors en les pàgines rellevants del
C1 Advanced handbook.

Llista de comprovació

Usa aquesta llista de comprovació amb la finalitat de millorar el teu anglès escrit i practicar per al teu examen.

Descarrega la llista de comprovació per a la prova d’expressió escrita
del nivell C1
.

Activitats d'autoaprenentatge

Si estàs preparant-te per l’examen del C1 Advanced pel teu compte, aquests materials t’ajudaran a millorar a les parts del Reading and Use of English, Writing, Speaking i Listening.

Reading and Use of English Part 5

Reading and Use of English Part 6

Writing Part 1

Speaking Part 2

Listening Part 1

Exemple de la prova de Speaking

Aquest vídeo ajuda a entendre com és una prova de Speaking de l’examen C1 Advanced de Cambridge English.