Preparació d’exàmens

B2

First

Preparació d’exàmens

B2 First

Preparació d’exàmens

B2 First

Informació per a candidats

Una guia d’examen amb consells pràctics de preparació, informació sobre què esperar el dia de l’examen i enllaços útils.

Format de l'examen

El B2 First està integrat per quatre parts a fi de valorar les teves habilitats en anglès.

1 hora 15 minuts

La prova de comprensió de lectura i ús de la llengua del B2 First consta de set parts que contenen una mescla de diferents tipus de text i preguntes. En les parts 1 a 4, has de llegir diversos texts i fer tasques de gramàtica i vocabulari. En les parts 5 a 7, has de llegir una sèrie de texts i respondre preguntes que posen a prova la teva capacitat per a comprendre el que llegeixes i que demostren que pots abordar diversos tipus de text. Aquesta prova suposa un 40 % de la nota final.

Part 1 (Espais en blanc amb opció múltiple)
 • Un text amb algunes preguntes d’opció múltiple. Cada pregunta té quatre opcions (A, B, C o D); has de decidir quina és la resposta correcta.
 • 8 preguntes
 • 1 punt per cada resposta correcta
Part 2 (Espais en blanc amb resposta oberta)
 • Un text on hi ha alguns espais en blanc, dels quals, cadascun representa una paraula que falta. Has d’esbrinar la paraula correcta per a cada espai en blanc.
 • 8 preguntes
 • 1 punt per cada resposta correcta
Part 3 (Formació de paraules)
 • Un text que conté vuit espais en blanc. Cada espai en blanc representa una paraula. Al final de cada línia hi ha una paraula ‘guia’ que has de canviar d’alguna forma per a completar la frase correctament.
 • 8 preguntes
 • 1 punt per cada resposta correcta
Part 4 (Transformacions amb paraules clau)
 • Cada pregunta conté una frase seguida d’una paraula clau i una segona frase amb un espai en blanc en el seu interior. Has d’usar aquesta paraula clau per a completar la segona frase de manera que tingui un significat similar a la primera frase.
 • 6 preguntes
 • Fins a 2 punts per cada resposta correcta
Part 5: (Opció múltiple)
 • Un text amb algunes preguntes d’opció múltiple. Per cada pregunta hi ha quatre opcions i has de triar A, B, C o D
 • 6 preguntes
 • 2 punts per cada resposta correcta
Part 6 (Text amb espais en blanc)
 • Una pàgina única de text amb alguns espais en blanc numerats que representen els paràgrafs que falten. Després del text hi ha alguns paràgrafs que no estan en l’ordre correcte. Has de llegir el text i els paràgrafs i després decidir amb quin paràgraf es correspon cada espai en blanc.
 • 6 preguntes
 • 2 punts per cada resposta correcta
Part 7 (Aparellament múltiple)
 • Una sèrie de preguntes d’aparellament múltiple seguides d’un text o diversos texts curts. Has d’aparellar cada pregunta amb elements del text.
 • 10 preguntes
 • 1 punt per cada resposta correcta

1 hora 20 minuts

En les dues parts de la prova d’expressió escrita del B2 First has de demostrar que pots escriure diversos tipus de text en anglès. Aquesta prova suposa un 20 % de la nota final.

Part 1 (Pregunta obligatòria)
 • Se’t proporciona el títol d’un assaig i dues idees clarament vinculades amb aquest títol. Has d’escriure un assaig en el qual donis la teva opinió sobre el títol utilitzant les idees que t’han estat proporcionades. També has d’afegir una tercera idea, diferent de les esmentades i de la teva pròpia collita, que estigui vinculada amb el títol. El títol serà un assumpte d’interès general, per la qual cosa no necessites cap coneixement especialitzat.
 • 1 pregunta
 • L’escrit ha de tenir 140–190 paraules
Part 2 (Tasca de redacció basada en situacions)
 • Has d’escriure un text a triar entre diferents tipus (article, email/carta, informe, ressenya). Per a guiar-te en la redacció se’t proporcionarà informació sobre el context, la finalitat del tema i els destinataris.
 • Una tasca a triar d’entre tres
 • L’escrit ha de tenir 140–190 paraules

Prop de 40 minuts

La prova de comprensió auditiva del B2 First consta de quatre parts. En cada part has d’escoltar un o més texts enregistrats i respondre algunes preguntes. Els enregistraments es reprodueixen dues vegades. Aquesta prova suposa un 20 % de la nota final.

Part 1 (Opció múltiple)
 • Vuit extractes breus procedents de monòlegs o converses entre diversos interlocutors. Hi ha una pregunta d’opció múltiple per cada extracte i has de triar A, B o C.
 • 8 preguntes
 • 1 punt per cada resposta correcta
Part 2 (Completar frases)
 • Un monòleg (que pot introduir un presentador) d’aproximadament 3 minuts. Has de completar les frases del full de preguntes amb la informació que has escoltat en l’enregistrament.
 • 10 preguntes
 • 1 punt per cada resposta correcta
Part 3 (Aparellament múltiple)
 • Una sèrie de cinc monòlegs sobre algun tema en particular amb una durada d’aproximadament 30 segons cadascun. En el full de preguntes has de seleccionar cinc opcions correctes d’una llista de vuit possibles respostes.
 • 5 preguntes
 • 1 punt per cada resposta correcta
Part 4 (Opció múltiple)
 • Una conversa entre dos o més interlocutors d’aproximadament 3–4 minuts. Has de respondre algunes preguntes d’opció múltiple triant la resposta correcta d’entre tres opcions possibles (A, B o C).
 • 7 preguntes
 • 1 punt per cada resposta correcta

14 minuts per cada parella de candidats

La prova d’expressió oral del B2 First consta de quatre parts a les quals et presentaràs juntament amb un altre candidat. Hi ha dos examinadors. Un d’ells et formula preguntes i et lliura un fullet amb temes dels quals tractar. L’altre examinador escolta el que dius i tots dos examinadors decideixen la qualificació. El Speaking test suposa un 20 % de la nota final.

Part 1 (Entrevista)
 • Conversa amb l’examinador. L’examinador et formularà preguntes i hauràs de proporcionar-li informació sobre els teus interessos, estudis, professió, etc.
 • 2 minuts
Part 2 (Torn llarg)
 • L’examinador et lliura dues fotografies i et demana que parlis sobre elles. Has de parlar durant un minut sense interrupcions i llavors l’interlocutor li demanarà a l’altre candidat que faci comentaris sobre les teves fotografies durant 30 segons. L’altre candidat rep un joc diferent de fotografies i has d’escoltar-lo i comentar-les una vegada que hagi acabat de parlar. La pregunta a la qual has de respondre sobre les teves fotografies està escrita en la part superior de la pàgina per a recordar-te el tema del qual hauries de parlar.
 • 1 minut per candidat
Part 3 (Tasca col·laborativa)
 • Conversa amb l’altre candidat. L’examinador et lliura alguns materials i t’encomana una tasca. Has de parlar amb l’altre candidat i prendre una decisió.
 • 3 minuts (una discussió de 2 minuts seguida de la tasca d’adoptar una decisió en 1 minut)
Part 4 (Discussió)
 • Discussió addicional amb l’altre candidat, guiada per preguntes de l’examinador, sobre els temes o qüestions abordats en la tasca de la part 3.

Triar la teva parella per a l’Speaking Test

Si vols realitzar l’Speaking Test amb un amic o company de classe, pots sol·licitar-ho en el moment de realitzar la teva inscripció per a l’examen. De totes maneres, cal tenir en compte que les investigacions realitzades sobre l’experiència de milers d’exàmens han demostrat que existeixen tant avantatges com desavantatges a l’hora de realitzar la prova amb algú que coneixes, i que al final aquest factor no influeix en l’acompliment del candidat. És important entendre que el que es valora són les teves pròpies habilitats lingüístiques.

Grups de tres candidats

Gairebé tots els B2 First Speaking Tests es realitzen en grups de dos candidats. No obstant això, en les sessions amb un nombre imparell de candidats hi haurà un test amb un grup de tres candidats, normalment al final del dia o just abans d’un descans llarg. El format del test és exactament el mateix però té una durada lleugerament superior. Si us plau, tingueu en compte que no pot sol·licitar-se realitzar el test en un grup de tres candidats.

Preguntes freqüents i consells per al dia de l'examen

Una guia de l’examen amb recomanacions per a la preparació, consells per al día de la prova i vincles útils.

B2 First FAQs

Consells per al dia de l’examen:

Informació per a candidats:
El fullet Informació per a Candidats està replet d’informació sobre l’examen, consells per a la preparació i preguntes freqüents. Una excel·lent manera d’ajudar els alumnes a sentir-se completament preparats per al seu examen.

FCE_candidates21

Proves d’examen

Ordinador

Per a familiaritzar-te amb el format d’examen, mira aquest tutorial abans de començar

El navegador òptim per realitzar aquests tests és Mozilla Firefox. Descarrega Firefox de manera gratuïta.

Claus de resposta

 

No hi ha clau de resposta per al Writing, però hi ha respostes mostra i comentaris d’examinador en les pàgines rellevants del B2 First handbook

Llista de comprovació del 'Writing'

Usa aquesta llista de comprovació amb la finalitat de millorar el teu anglès escrit i practicar per al teu examen.

Exemple de la prova de Speaking

Aquest vídeo ajuda a entendre com és una prova de Speaking de l’examen B2 First de Cambridge English.

Informació per a candidats

Una guia d’examen amb consells pràctics de preparació, informació sobre què esperar el dia de l’examen i enllaços útils.

Format de l'examen

El B2 First està integrat per quatre parts a fi de valorar les teves habilitats en anglès.

1 hora 15 minuts

La prova de comprensió de lectura i ús de la llengua del B2 First consta de set parts que contenen una mescla de diferents tipus de text i preguntes. En les parts 1 a 4, has de llegir diversos texts i fer tasques de gramàtica i vocabulari. En les parts 5 a 7, has de llegir una sèrie de texts i respondre preguntes que posen a prova la teva capacitat per a comprendre el que llegeixes i que demostren que pots abordar diversos tipus de text. Aquesta prova suposa un 40 % de la nota final.

Parts:

1 (Opció múltiple)
 • Un text amb algunes preguntes d’opció múltiple. Cada pregunta té quatre opcions (A, B, C o D); has de decidir quina és la resposta correcta.
 • 8 preguntes
 • 1 punt per cada resposta correcta
2 (Resposta oberta)
 • Un text on hi ha alguns espais en blanc, dels quals, cadascun representa una paraula que falta. Has d’esbrinar la paraula correcta per a cada espai en blanc.
 • 8 preguntes
 • 1 punt per cada resposta correcta
3 (Formació de paraules)
 • Un text que conté vuit espais en blanc. Cada espai en blanc representa una paraula. Al final de cada línia hi ha una paraula ‘guia’ que has de canviar d’alguna forma per a completar la frase correctament.
 • 8 preguntes
 • 1 punt per cada resposta correcta
4 (Transformacions)
 • Cada pregunta conté una frase seguida d’una paraula clau i una segona frase amb un espai en blanc en el seu interior. Has d’usar aquesta paraula clau per a completar la segona frase de manera que tingui un significat similar a la primera frase.
 • 6 preguntes
 • Fins a 2 punts per cada resposta correcta
5 (Opció múltiple)
 • Un text amb algunes preguntes d’opció múltiple. Per cada pregunta hi ha quatre opcions i has de triar A, B, C o D
 • 6 preguntes
 • 2 punts per cada resposta correcta
6 (Espais en blanc)
 • Una pàgina única de text amb alguns espais en blanc numerats que representen els paràgrafs que falten. Després del text hi ha alguns paràgrafs que no estan en l’ordre correcte. Has de llegir el text i els paràgrafs i després decidir amb quin paràgraf es correspon cada espai en blanc.
 • 6 preguntes
 • 2 punts per cada resposta correcta
7 (Aparellament)
 • Una sèrie de preguntes d’aparellament múltiple seguides d’un text o diversos texts curts. Has d’aparellar cada pregunta amb elements del text.
 • 10 preguntes
 • 1 punt per cada resposta correcta

1 hora 20 minuts

En les dues parts de la prova d’expressió escrita del B2 First has de demostrar que pots escriure diversos tipus de text en anglès. Aquesta prova suposa un 20 % de la nota final.

Parts:

1 (Pregunta obligatòria)
 • Se’t proporciona el títol d’un assaig i dues idees clarament vinculades amb aquest títol. Has d’escriure un assaig en el qual donis la teva opinió sobre el títol utilitzant les idees que t’han estat proporcionades. També has d’afegir una tercera idea, diferent de les esmentades i de la teva pròpia collita, que estigui vinculada amb el títol. El títol serà un assumpte d’interès general, per la qual cosa no necessites cap coneixement especialitzat.
 • 1 pregunta
 • L’escrit ha de tenir 140–190 paraules
2 (Redacció)
 • Has d’escriure un text a triar entre diferents tipus (article, email/carta, informe, ressenya). Per a guiar-te en la redacció se’t proporcionarà informació sobre el context, la finalitat del tema i els destinataris.
 • Una tasca a triar d’entre tres
 • L’escrit ha de tenir 140–190 paraules

Prop de 40 minuts

La prova de comprensió auditiva del B2 First consta de quatre parts. En cada part has d’escoltar un o més texts enregistrats i respondre algunes preguntes. Els enregistraments es reprodueixen dues vegades. Aquesta prova suposa un 20 % de la nota final.

Parts:

1 (Opció múltiple)
 • Vuit extractes breus procedents de monòlegs o converses entre diversos interlocutors. Hi ha una pregunta d’opció múltiple per cada extracte i has de triar A, B o C.
 • 8 preguntes
 • 1 punt per cada resposta correcta
2 (Completar frases)
 • Un monòleg (que pot introduir un presentador) d’aproximadament 3 minuts. Has de completar les frases del full de preguntes amb la informació que has escoltat en l’enregistrament.
 • 10 preguntes
 • 1 punt per cada resposta correcta
3 (Aparellament)
 • Una sèrie de cinc monòlegs sobre algun tema en particular amb una durada d’aproximadament 30 segons cadascun. En el full de preguntes has de seleccionar cinc opcions correctes d’una llista de vuit possibles respostes.
 • 5 preguntes
 • 1 punt per cada resposta correcta
4 (Opció múltiple)
 • Una conversa entre dos o més interlocutors d’aproximadament 3–4 minuts. Has de respondre algunes preguntes d’opció múltiple triant la resposta correcta d’entre tres opcions possibles (A, B o C).
 • 7 preguntes
 • 1 punt per cada resposta correcta

14 minuts per cada parella de candidats

La prova d’expressió oral del B2 First consta de quatre parts a les quals et presentaràs juntament amb un altre candidat. Hi ha dos examinadors. Un d’ells et formula preguntes i et lliura un fullet amb temes dels quals tractar. L’altre examinador escolta el que dius i tots dos examinadors decideixen la qualificació. El Speaking test suposa un 20 % de la nota final.

Parts:

1 (Entrevista)
 • Conversa amb l’examinador. L’examinador et formularà preguntes i hauràs de proporcionar-li informació sobre els teus interessos, estudis, professió, etc.
 • 2 minuts
2 (Torn llarg)
 • L’examinador et lliura dues fotografies i et demana que parlis sobre elles. Has de parlar durant un minut sense interrupcions i llavors l’interlocutor li demanarà a l’altre candidat que faci comentaris sobre les teves fotografies durant 30 segons. L’altre candidat rep un joc diferent de fotografies i has d’escoltar-lo i comentar-les una vegada que hagi acabat de parlar. La pregunta a la qual has de respondre sobre les teves fotografies està escrita en la part superior de la pàgina per a recordar-te el tema del qual hauries de parlar.
 • 1 minut per candidat
3 (Tasca col·laborativa)
 • Conversa amb l’altre candidat. L’examinador et lliura alguns materials i t’encomana una tasca. Has de parlar amb l’altre candidat i prendre una decisió.
 • 3 minuts (una discussió de 2 minuts seguida de la tasca d’adoptar una decisió en 1 minut)
4 (Discussió)
 • Discussió addicional amb l’altre candidat, guiada per preguntes de l’examinador, sobre els temes o qüestions abordats en la tasca de la part 3.

Triar la teva parella per a l’Speaking Test

Si vols realitzar l’Speaking Test amb un amic o company de classe, pots sol·licitar-ho en el moment de realitzar la teva inscripció per a l’examen. De totes maneres, cal tenir en compte que les investigacions realitzades sobre l’experiència de milers d’exàmens han demostrat que existeixen tant avantatges com desavantatges a l’hora de realitzar la prova amb algú que coneixes, i que al final aquest factor no influeix en l’acompliment del candidat. És important entendre que el que es valora són les teves pròpies habilitats lingüístiques.

Grups de tres candidats

Gairebé tots els B2 First Speaking Tests es realitzen en grups de dos candidats. No obstant això, en les sessions amb un nombre imparell de candidats hi haurà un test amb un grup de tres candidats, normalment al final del dia o just abans d’un descans llarg. El format del test és exactament el mateix però té una durada lleugerament superior. Si us plau, tingueu en compte que no pot sol·licitar-se realitzar el test en un grup de tres candidats.

Preguntes freqüents i consells per al dia de l'examen

B2 First FAQs  

Consells per al dia de l’examen:

Informació per a candidats:
El fullet Informació per a Candidats està replet d’informació sobre l’examen, consells per a la preparació i preguntes freqüents. Una excel·lent manera d’ajudar els alumnes a sentir-se completament preparats per al seu examen.

FCE_candidates21

Proves d’examen

Ordinador

Per a familiaritzar-te amb el format d’examen, mira aquest tutorial abans de començar

El navegador òptim per realitzar aquests tests és Mozilla Firefox. Descarrega Firefox de manera gratuïta.

Claus de resposta

 

No hi ha clau de resposta per al Writing, però hi ha respostes mostra i comentaris d’examinador en les pàgines rellevants del B2 First handbook

Llista de comprovació del 'Writing'

Usa aquesta llista de comprovació amb la finalitat de millorar el teu anglès escrit i practicar per al teu examen.

Exemple de la prova de Speaking

Aquest vídeo ajuda a entendre com és una prova de Speaking de l’examen B2 First de Cambridge English.