Preparació d’exàmens

C1

Business

Higher

Preparació d’exàmens

C1 Business

Higher

Preparació d’exàmens

C1 Business

Higher

Business English Certificates (BEC) retirats
Amb motiu d’una revisió del ‘Cambridge English Qualifications portfolio’, els Business English Certificates (BEC) deixaran d’estar disponibles des de finals de 2023. Els nostres centres ja s’estan preparant per a aquest canvi i hem estat en contacte amb molts de vosaltres. Els certificats recomanats per a reemplaçar BEC són: Linguaskill, B1 Preliminary, B2 First o C1 Advanced. Aquests exàmens proporcionen una avaluació més completa i actualitzada de les destreses del candidat en l’ús de l’anglès i són més accessibles i fàcils d’usar que els seus predecessors. Si tens més preguntes sobre els exàmens BEC, si us plau contacta amb nosaltres. Si ets un Centre Preparador estarem encantats d’organitzar reunions individuals on podrem discutir quina alternativa seria la més adequada per al teu centre i els teus alumnes.

Informació per a candidats

Consells pràctics de preparació, informació sobre què esperar el dia de l’examen i enllaços útils.

Format de l'examen

El C1 Business Higher Reading test està integrat per quatre parts amb diferents tipus de text i preguntes:

[/vc_column_inner][/vc_row_inner]

1 hora

El C1 Business Higher Reading paper té sis parts. Hi ha diferents tipus de textos i preguntes. Aquesta prova suposa un 25 % de la nota final.

Part 1 (Aparellar):
 • Un únic text dividit en seccions o cinc textos curts relacionats més una sèrie d’afirmacions. Has d’aparellar cada afirmació amb el text o secció on es pot trobar la informació.
 • 8 preguntes
 • 1 punt per cada resposta correcta
Part 2 (Aparellar):
 • Un text amb sis espais en blanc numerats, cadascun dels quals representa una frase que falta, i algunes frases (A–H). Has de llegir el text i les frases i després decidir quina frase es correspon amb cada espai en blanc.
 • 6 preguntes
 • 1 punt per cada resposta correcta
Part 3 (Opció múltiple):
 • Un text seguit d’algunes preguntes d’opció múltiple. Poden ser preguntes completes o frases incompletes. En cadascuna hi ha quatre opcions i has de triar A, B, C o D.
 • 6 preguntes
 • 1 punt per cada resposta correcta
Part 4 (Espais en blanc amb opció múltiple):
 • Un text amb alguns espais en blanc numerats, cadascun dels quals representa una paraula que falta. Has de triar la paraula adequada per a cada espai en blanc d’entre quatre opcions (A, B, C o D).
 • 10 preguntes
 • 1 punt per cada resposta correcta
Part 5 (Espais en blanc amb resposta oberta):
 • Un text amb alguns espais en blanc numerats, cadascun dels quals representa una paraula que falta. Has d’identificar la paraula adequada per a cada espai en blanc.
 • 10 preguntes
 • 1 punt per cada resposta correcta
Part 5 (Corregir text):
 • Un text en el qual algunes línies són correctes i altres línies contenen una paraula innecessària que sobra. Si la línia és correcta, has d’escriure ‘CORRECTE’ en la teva fulla de respostes. Si la línia és incorrecta, has d’escriure la paraula que sobra.
 • 12 preguntes
 • 1 punt per cada resposta correcta

1 hora 10 minuts

El C1 Business Higher Writing paper consta de dues parts. Cal demostrar que es pot escriure diversos tipus de text en anglès. Aquesta prova suposa un 25 % de la nota final.

Part 1 (Writing Part 1):
 • Una tasca de redacció guiada. Has d’escriure un informe breu (memoràndum o email) partint de la informació presentada en forma de gràfic, diagrama circular o de barres.
 • 1 pregunta obligatòria
 • 120-140 paraules
 • Aquesta pregunta comprèn un total de 10 punts
Part 2 (Writing Part 2):
 • Una pregunta triar entre tres: un text de correspondència empresarial (carta, fax o email), un informe (memoràndum o email), o una proposta (memoràndum o email). En la pregunta que triïs has de llegir algun document que descriu una situació i a partir d’ell redactar la resposta especificada.
 • 200-250 paraules
 • Aquesta pregunta comprèn un total de 20 punts

Listening – 40 minuts, inclòs 10 minuts per transferir les respostes

El C1 Business Higher Listening paper té tres parts. En cadascuna de les parts, el candidat ha d’escoltar un o diversos textos enregistrats i respondre a diverses preguntes. Cada part de l’enregistrament s’escolta dues vegades. Aquesta prova suposa un 25 % de la nota final.

Part 1 (Completar nota):
 • Un monòleg de 2–3 minuts que conté alguna informació. Per a respondre les preguntes, has de prendre notes o completar frases usant una paraula o frase curta (fins a tres paraules).
 • 12 preguntes
 • 1 punt per cada resposta correcta
Part 2 (Aparellar):
 • Cinc monòlegs curts, vinculats per la mateixa temàtica, de cinc parlants diferents, i dues tasques relacionades amb el contingut i finalitat dels monòlegs. Després d’escoltar els enregistraments, has d’aparellar cada parlant amb un dels elements (A–H) de la Tasca 1 i un dels elements (A–H) de la Tasca 2.
 • 10 preguntes
 • 1 punt per cada resposta correcta
Part 3 (Completar nota):
 • Una conversa/entrevista/discussió entre dues o més persones i algunes preguntes d’opció múltiple. Després d’escoltar l’enregistrament, has de triar r la resposta correcta d’entre tres opcions possibles (A, B o C).
 • 8 preguntes
 • 1 punt per cada resposta correcta

Speaking – 16 minuts per cada parella de candidats

El C1 Business Higher Speaking Test té tres parts i es desenvolupa cara a cara amb un o, excepcionalment, dos candidats més. Hi ha dos examinadors: un d’ells parla amb el candidat i l’altre només escolta. Tots dos examinadors decideixen la qualificació. El Speaking test suposa un 25 % de la nota final.

Part 1 (Entrevista):
 • Conversa amb l’interlocutor. L’interlocutor et formula preguntes sobre diversos assumptes personals o relacionats amb el treball.
 • Al voltant de 3 minuts
Part 2 (Torn llarg):
 • Una mini presentació sobre algun tema relacionat amb l’empresa. L’examinador et permet triar entre tres temes (A, B o C). Tens 1 minut per a preparar-te i donar una xerrada d’aproximadament 1 minut. Escolta atentament quan el teu company parli perquè has de formular una pregunta quan hagi acabat.
 • Al voltant de 6 minuts
Part 3 (Tasca col·laborativa):
 • Una discussió amb l’altre candidat. L’examinador et presenta una situació relacionada amb l’empresa i et dona dos punts de discussió sobre els quals s’ha de parlar. Has de parlar amb l’altre candidat sobre la situació i decidir el que fer juntament amb ell. Llavors l’examinador prolongarà la discussió.
 • Al voltant de 7 minuts

Triar la teva parella per a l’Speaking Test

Si vols realitzar l’Speaking Test amb un amic o company de classe, pots sol·licitar-ho en el moment de realitzar la teva inscripció per a l’examen. De totes maneres, cal tenir en compte que les investigacions realitzades sobre l’experiència de milers d’exàmens han demostrat que existeixen tant avantatges com desavantatges a l’hora de realitzar la prova amb algú que coneixes i que al final aquest factor no influeix en l’acompliment del candidat. És important entendre que el que es valora són les teves pròpies habilitats lingüístiques.

Preguntes frequents i consells per al dia de l'examen

Informació per a candidats:

El fullet ‘Information for Candidates’ està replet d’informació sobre l’examen, consells per a la preparació i preguntes freqüents. Una excel·lent manera d’ajudar els alumnes a sentir-se completament preparats per al seu examen.

BECh_candidates

Proves d’examen

Ordinador

Aquests exàmens de prova únicament funcionen amb Firefox. Pots descarregar Firefox gratuïtament aquí.

Per a familiaritzar-te amb el format d’examen, mira aquest tutorial abans de començar.

Claus de resposta

No hi ha claus de resposta per al Writing, però hi ha respostes d’exemple i comentaris d’examinadors en les pàgines rellevants del Business handbook.

Llista de vocabulari

Per accedir al vocabulari del nivell B2 que es pot usar en el examen C1 Business Higher, consulta el English vocabulary profile.

Llista de verificació del Writing – Nivell C1

Utilitza aquesta llista de verificació per millorar el teu anglès escrit i practicar per al teu examen.

Full d’exercicis per a la prova d’expressió oral (Speaking)

Una mostra dels fulls d’exercicis per als candidats amb el paquet de preparació per a la prova d’expressió oral (Speaking) de C1 Business Higher.
Descarrega els fulls d’exercicis del C1 Business Higher speaking test.

You can also watch a 360⁰ of a full C1 Business Higher speaking test.

Informació per a candidats

Consells pràctics de preparació, informació sobre què esperar el dia de l’examen i enllaços útils.

Format de l'examen

El C1 Business Higher Reading test està integrat per quatre parts amb diferents tipus de text i preguntes:

1 hora

El C1 Business Higher Reading paper té sis parts. Hi ha diferents tipus de textos i preguntes. Aquesta prova suposa un 25 % de la nota final.

Part 1 (Aparellar):
 • Un únic text dividit en seccions o cinc textos curts relacionats més una sèrie d’afirmacions. Has d’aparellar cada afirmació amb el text o secció on es pot trobar la informació.
 • 8 preguntes
 • 1 punt per cada resposta correcta
Part 2 (Aparellar):
 • Un text amb sis espais en blanc numerats, cadascun dels quals representa una frase que falta, i algunes frases (A–H). Has de llegir el text i les frases i després decidir quina frase es correspon amb cada espai en blanc.
 • 6 preguntes
 • 1 punt per cada resposta correcta
Part 3 (Opció múltiple):
 • Un text seguit d’algunes preguntes d’opció múltiple. Poden ser preguntes completes o frases incompletes. En cadascuna hi ha quatre opcions i has de triar A, B, C o D.
 • 6 preguntes
 • 1 punt per cada resposta correcta
Part 4 (Espais en blanc amb opció múltiple):
 • Un text amb alguns espais en blanc numerats, cadascun dels quals representa una paraula que falta. Has de triar la paraula adequada per a cada espai en blanc d’entre quatre opcions (A, B, C o D).
 • 10 preguntes
 • 1 punt per cada resposta correcta
Part 5 (Espais en blanc amb resposta oberta):
 • Un text amb alguns espais en blanc numerats, cadascun dels quals representa una paraula que falta. Has d’identificar la paraula adequada per a cada espai en blanc.
 • 10 preguntes
 • 1 punt per cada resposta correcta
Part 5 (Corregir text):
 • Un text en el qual algunes línies són correctes i altres línies contenen una paraula innecessària que sobra. Si la línia és correcta, has d’escriure ‘CORRECTE’ en la teva fulla de respostes. Si la línia és incorrecta, has d’escriure la paraula que sobra.
 • 12 preguntes
 • 1 punt per cada resposta correcta

1 hora 10 minuts

El C1 Business Higher Writing paper consta de dues parts. Cal demostrar que es pot escriure diversos tipus de text en anglès. Aquesta prova suposa un 25 % de la nota final.

Part 1 (Writing Part 1):
 • Una tasca de redacció guiada. Has d’escriure un informe breu (memoràndum o email) partint de la informació presentada en forma de gràfic, diagrama circular o de barres.
 • 1 pregunta obligatòria
 • 120-140 paraules
 • Aquesta pregunta comprèn un total de 10 punts
Part 2 (Writing Part 2):
 • Una pregunta triar entre tres: un text de correspondència empresarial (carta, fax o email), un informe (memoràndum o email), o una proposta (memoràndum o email). En la pregunta que triïs has de llegir algun document que descriu una situació i a partir d’ell redactar la resposta especificada.
 • 200-250 paraules
 • Aquesta pregunta comprèn un total de 20 punts

Listening – 40 minuts, inclòs 10 minuts per transferir les respostes

El C1 Business Higher Listening paper té tres parts. En cadascuna de les parts, el candidat ha d’escoltar un o diversos textos enregistrats i respondre a diverses preguntes. Cada part de l’enregistrament s’escolta dues vegades. Aquesta prova suposa un 25 % de la nota final.

Part 1 (Completar nota):
 • Un monòleg de 2–3 minuts que conté alguna informació. Per a respondre les preguntes, has de prendre notes o completar frases usant una paraula o frase curta (fins a tres paraules).
 • 12 preguntes
 • 1 punt per cada resposta correcta
Part 2 (Aparellar):
 • Cinc monòlegs curts, vinculats per la mateixa temàtica, de cinc parlants diferents, i dues tasques relacionades amb el contingut i finalitat dels monòlegs. Després d’escoltar els enregistraments, has d’aparellar cada parlant amb un dels elements (A–H) de la Tasca 1 i un dels elements (A–H) de la Tasca 2.
 • 10 preguntes
 • 1 punt per cada resposta correcta
Part 3 (Completar nota):
 • Una conversa/entrevista/discussió entre dues o més persones i algunes preguntes d’opció múltiple. Després d’escoltar l’enregistrament, has de triar r la resposta correcta d’entre tres opcions possibles (A, B o C).
 • 8 preguntes
 • 1 punt per cada resposta correcta

Speaking – 16 minuts per cada parella de candidats

El C1 Business Higher Speaking Test té tres parts i es desenvolupa cara a cara amb un o, excepcionalment, dos candidats més. Hi ha dos examinadors: un d’ells parla amb el candidat i l’altre només escolta. Tots dos examinadors decideixen la qualificació. El Speaking test suposa un 25 % de la nota final.

Part 1 (Entrevista):
 • Conversa amb l’interlocutor. L’interlocutor et formula preguntes sobre diversos assumptes personals o relacionats amb el treball.
 • Al voltant de 3 minuts
Part 2 (Torn llarg):
 • Una mini presentació sobre algun tema relacionat amb l’empresa. L’examinador et permet triar entre tres temes (A, B o C). Tens 1 minut per a preparar-te i donar una xerrada d’aproximadament 1 minut. Escolta atentament quan el teu company parli perquè has de formular una pregunta quan hagi acabat.
 • Al voltant de 6 minuts
Part 3 (Tasca col·laborativa):
 • Una discussió amb l’altre candidat. L’examinador et presenta una situació relacionada amb l’empresa i et dona dos punts de discussió sobre els quals s’ha de parlar. Has de parlar amb l’altre candidat sobre la situació i decidir el que fer juntament amb ell. Llavors l’examinador prolongarà la discussió.
 • Al voltant de 7 minuts

Triar la teva parella per a l’Speaking Test

Si vols realitzar l’Speaking Test amb un amic o company de classe, pots sol·licitar-ho en el moment de realitzar la teva inscripció per a l’examen. De totes maneres, cal tenir en compte que les investigacions realitzades sobre l’experiència de milers d’exàmens han demostrat que existeixen tant avantatges com desavantatges a l’hora de realitzar la prova amb algú que coneixes i que al final aquest factor no influeix en l’acompliment del candidat. És important entendre que el que es valora són les teves pròpies habilitats lingüístiques.

Preguntes frequents i consells per al dia de l'examen

Information for candidates:
El fullet ‘Information for Candidates’ està replet d’informació sobre l’examen, consells per a la preparació i preguntes freqüents. Una excel·lent manera d’ajudar els alumnes a sentir-se completament preparats per al seu examen.

BECh_candidates

Proves d’examen

Ordinador

Aquests exàmens de prova únicament funcionen amb Firefox. Pots descarregar Firefox gratuïtament aquí.

Per a familiaritzar-te amb el format d’examen, mira aquest tutorial abans de començar.

Claus de resposta

No hi ha claus de resposta per al Writing, però hi ha respostes d’exemple i comentaris d’examinadors en les pàgines rellevants del Business handbook.

Llista de vocabulari

Per accedir al vocabulari del nivell B2 que es pot usar en el examen C1 Business Higher, consulta el English vocabulary profile.

Llista de verificació del Writing – Nivell C1

Utilitza aquesta llista de verificació per millorar el teu anglès escrit i practicar per al teu examen.

Full d’exercicis per a la prova d’expressió oral (Speaking)

Una mostra dels fulls d’exercicis per als candidats amb el paquet de preparació per a la prova d’expressió oral (Speaking) de C1 Business Higher.

També pots veure una prova completa del B2 Business Vantage speaking test.