Preparació d’exàmens

A2

Flyers

Preparació d’exàmens

A2 Flyers

Preparació d’exàmens

A2 Flyers

Format de l'examen

L’A2 Flyers és el començament de l’aprenentatge de l’anglès per als més petits. Es compon de tres proves desenvolupades per a animar i motivar als nens.

Aproximadament 25 minuts

La prova de comprensió auditiva (Listening) per a l’examen A2 Flyers té cinc parts. Cada part comença amb un o dos exemples. Els nens escoltaran l’enregistrament dues vegades. Els nens poden obtenir un màxim de 5 escuts.

Part 1:
 • Una imatge gran que mostra a persones fent diferents coses. Damunt i sota la imatge hi ha alguns noms. Els nens han d’escoltar atentament una conversa entre un adult i un nen i a continuació dibuixar una línia des de cada nom fins a la persona correcta en la imatge gran.
 • 5 preguntes
Part 2:
 • Una conversa breu entre dues persones. Hi ha un formulari o una pàgina d’un quadern en la qual falten algunes paraules (espais en blanc). Els nens han d’escoltar l’enregistrament i escriure la paraula o el número que falta en cada espai en blanc.
 • 5 preguntes
Part 3:
 • Dos jocs d’imatges. A l’esquerra hi ha algunes imatges de persones amb els seus corresponents noms, o bé llocs o objectes amb nom. A la dreta hi ha un joc d’imatges amb lletres però no paraules. Els nens han d’escoltar una conversa entre dues persones i aparellar cada imatge de la dreta amb una de les imatges amb nom de l’esquerra.
 • 5 preguntes
Part 4:
 • Cinc converses breus. Hi ha una pregunta i tres imatges per cada conversa. Els nens han de decidir quina imatge mostra la resposta correcta a la pregunta i posar una marca d’aprovació (☑) en la casella que està sota.
 • 5 preguntes
Part 5:
 • Una imatge gran. Els nens han d’escoltar atentament una conversa entre un adult i un nen. Tres de les preguntes li demanaran al nen que acoloreixi diferents objectes i les dues restants li demanaran que escrigui en la imatge una paraula.
 • 5 preguntes

40 minuts

Les proves de comprensió de lectura i expressió escrita (Reading & Writing) per a l’examen A2 Flyers té set parts. Cada part comença amb un o dos exemples. Els nens han d’escriure correctament les seves respostes a totes les parts que componen la prova de comprensió de lectura i expressió escrita. Els nens poden obtenir un màxim de 5 escuts.

Part 1:
 • Quinze paraules i deu definicions (frases que descriuen o expliquen deu de les quinze paraules). Els nens han d’escriure la paraula correcta després de cada definició.
 • 10 preguntes
Part 2:
 • Una conversa breu entre dues persones. Tot el que diu el primer interlocutor està imprès en el full de preguntes, amb espais en blanc per a les respostes del segon interlocutor. Per cada espai en blanc, els nens han de triar la resposta correcta d’una llista (A–H).
 • 5 preguntes
Part 3:
 • Un text en el qual falten algunes paraules (espais en blanc), que poden ser noms, adjectius o verbs. Després del text hi ha un requadre amb paraules. Els nens han de triar la paraula correcta del requadre per a cada espai en blanc i copiar-la. En l’última pregunta els nens han de triar el títol més apropiat per al text d’entre tres títols possibles.
 • 6 preguntes
Part 4:
 • Un text amb algunes paraules que falten (espais en blanc). Després del número de línia on manca cada paraula hi ha tres possibles respostes. Els nens han de decidir quina resposta és la correcta i copiar-la en l’espai en blanc.
 • 10 preguntes
Part 5:
 • Una història completa i set frases sobre aquesta història. Cada frase té un espai en blanc que els nens han de completar utilitzant una, dues, tres o quatre paraules.
 • 7 preguntes
Part 6:
 • Un text d’una carta o diari amb cinc espais en blanc. Els nens han d’escriure la paraula que falta en cadascun dels cinc espais en blanc. No hi ha una llista de paraules per triar.
 • 5 preguntes
Part 7:
 • Els nens escriuen una història basada en tres imatges.
 • 1 pregunta

7–9 minuts

La prova d’expressió oral (Speaking) per a l’examen A2 Flyers té quatre parts. Els nens es presenten a la prova sols amb l’examinador, però algun conegut que parli la seva llengua (per exemple, el seu professor) els presentarà a l’examinador i els explicarà el que han de fer en la seva pròpia llengua. Els nens poden obtenir un màxim de 5 escuts.

Part 1:
 • L’examinador saludarà al nen i li preguntarà el seu nom, cognom i edat. Llavors, el nen observarà dues imatges. Les imatges són similars però tenen algunes diferències. L’examinador li demana al nen que descrigui quatre diferències en les imatges.
Part 2:
 • El nen i l’examinador tenen cadascun dues imatges similars (per exemple, imatges de dues aules diferents). L’examinador té informació sobre una imatge i el nen té informació sobre l’altra imatge. Primer, l’examinador li formula preguntes al nen sobre una imatge, i llavors el nen formula preguntes similars sobre l’altra imatge.
Part 3:
 • L’examinador mostra quatre imatges que contenen una història i li parla al nen sobre la primera imatge. El nen ha de continuar la història i descriure les tres imatges restants. Es proporcionen el títol de la història i el nom dels principals personatges.
Part 4:
 • L’examinador formula al nen algunes preguntes personals (per exemple, col·legi, aficions, aniversaris, família o vacances).
Resum de l’A2 Flyers
Especificacions “pot fer”

Vinculat al MCER, les especificacions “pot fer” demostren el que un alumne pot fer en cada nivell.

Monkey_300

Mostres d'examen

Mostres de l’examen A2 Flyers

Pots descarregar les mostres de la part de comprensió auditiva (Listening) en la introducció de totes dues mostres.

Llista de paraules i llibre il·lustrat
Exemples de la prova de l’Speaking

Aquests vídeos ajuden a entendre com és la prova de l’Speaking en un examen de Cambridge English. Pots descarregar també els comentaris dels examinadors (en anglès).

Format de l'examen

L’A2 Flyers és el començament de l’aprenentatge de l’anglès per als més petits. Es compon de tres proves desenvolupades per a animar i motivar als nens.

Aproximadament 25 minuts

La prova de comprensió auditiva (Listening) per a l’examen A2 Flyers té cinc parts. Cada part comença amb un o dos exemples. Els nens escoltaran l’enregistrament dues vegades. Els nens poden obtenir un màxim de 5 escuts.

Part 1:
 • Una imatge gran que mostra a persones fent diferents coses. Damunt i sota la imatge hi ha alguns noms. Els nens han d’escoltar atentament una conversa entre un adult i un nen i a continuació dibuixar una línia des de cada nom fins a la persona correcta en la imatge gran.
 • 5 preguntes
Part 2:
 • Una conversa breu entre dues persones. Hi ha un formulari o una pàgina d’un quadern en la qual falten algunes paraules (espais en blanc). Els nens han d’escoltar l’enregistrament i escriure la paraula o el número que falta en cada espai en blanc.
 • 5 preguntes
Part 3:
 • Dos jocs d’imatges. A l’esquerra hi ha algunes imatges de persones amb els seus corresponents noms, o bé llocs o objectes amb nom. A la dreta hi ha un joc d’imatges amb lletres però no paraules. Els nens han d’escoltar una conversa entre dues persones i aparellar cada imatge de la dreta amb una de les imatges amb nom de l’esquerra.
 • 5 preguntes
Part 4:
 • Cinc converses breus. Hi ha una pregunta i tres imatges per cada conversa. Els nens han de decidir quina imatge mostra la resposta correcta a la pregunta i posar una marca d’aprovació (☑) en la casella que està sota.
 • 5 preguntes
Part 5:
 • Una imatge gran. Els nens han d’escoltar atentament una conversa entre un adult i un nen. Tres de les preguntes li demanaran al nen que acoloreixi diferents objectes i les dues restants li demanaran que escrigui en la imatge una paraula.
 • 5 preguntes

40 minuts

Les proves de comprensió de lectura i expressió escrita (Reading & Writing) per a l’examen A2 Flyers té set parts. Cada part comença amb un o dos exemples. Els nens han d’escriure correctament les seves respostes a totes les parts que componen la prova de comprensió de lectura i expressió escrita. Els nens poden obtenir un màxim de 5 escuts.

Part 1:
 • Quinze paraules i deu definicions (frases que descriuen o expliquen deu de les quinze paraules). Els nens han d’escriure la paraula correcta després de cada definició.
 • 10 preguntes
Part 2:
 • Una conversa breu entre dues persones. Tot el que diu el primer interlocutor està imprès en el full de preguntes, amb espais en blanc per a les respostes del segon interlocutor. Per cada espai en blanc, els nens han de triar la resposta correcta d’una llista (A–H).
 • 5 preguntes
Part 3:
 • Un text en el qual falten algunes paraules (espais en blanc), que poden ser noms, adjectius o verbs. Després del text hi ha un requadre amb paraules. Els nens han de triar la paraula correcta del requadre per a cada espai en blanc i copiar-la. En l’última pregunta els nens han de triar el títol més apropiat per al text d’entre tres títols possibles.
 • 6 preguntes
Part 4:
 • Un text amb algunes paraules que falten (espais en blanc). Després del número de línia on manca cada paraula hi ha tres possibles respostes. Els nens han de decidir quina resposta és la correcta i copiar-la en l’espai en blanc.
 • 10 preguntes
Part 5:
 • Una història completa i set frases sobre aquesta història. Cada frase té un espai en blanc que els nens han de completar utilitzant una, dues, tres o quatre paraules.
 • 7 preguntes
Part 6:
 • Un text d’una carta o diari amb cinc espais en blanc. Els nens han d’escriure la paraula que falta en cadascun dels cinc espais en blanc. No hi ha una llista de paraules per triar.
 • 5 preguntes
Part 7:
 • Els nens escriuen una història basada en tres imatges.
 • 1 pregunta

7–9 minuts

La prova d’expressió oral (Speaking) per a l’examen A2 Flyers té quatre parts. Els nens es presenten a la prova sols amb l’examinador, però algun conegut que parli la seva llengua (per exemple, el seu professor) els presentarà a l’examinador i els explicarà el que han de fer en la seva pròpia llengua. Els nens poden obtenir un màxim de 5 escuts.

Part 1:
 • L’examinador saludarà al nen i li preguntarà el seu nom, cognom i edat. Llavors, el nen observarà dues imatges. Les imatges són similars però tenen algunes diferències. L’examinador li demana al nen que descrigui quatre diferències en les imatges.
Part 2:
 • El nen i l’examinador tenen cadascun dues imatges similars (per exemple, imatges de dues aules diferents). L’examinador té informació sobre una imatge i el nen té informació sobre l’altra imatge. Primer, l’examinador li formula preguntes al nen sobre una imatge, i llavors el nen formula preguntes similars sobre l’altra imatge.
Part 3:
 • L’examinador mostra quatre imatges que contenen una història i li parla al nen sobre la primera imatge. El nen ha de continuar la història i descriure les tres imatges restants. Es proporcionen el títol de la història i el nom dels principals personatges.
Part 4:
 • L’examinador formula al nen algunes preguntes personals (per exemple, col·legi, aficions, aniversaris, família o vacances).
Resum de l’A2 Flyers
Especificacions “pot fer”

Vinculat al MCER, les especificacions “pot fer” demostren el que un alumne pot fer en cada nivell.

Monkey_300

Mostres d'examen

Mostres de l’examen A2 Flyers

Pots descarregar les mostres de la part de comprensió auditiva (Listening) en la introducció de totes dues mostres.

Llista de paraules i llibre il·lustrat
Exemples de la prova de l’Speaking

Aquests vídeos ajuden a entendre com és la prova de l’Speaking en un examen de Cambridge English. Pots descarregar també els comentaris dels examinadors (en anglès).