Award ceremonies

You are here:

Award ceremonies

Award ceremonies

Els nostres Preparation Centre Logos
Exams Catalunya, Exams Madrid, Exams Balears

Els centres que presenten estudiants als exàmens Cambridge English a través de Exams Catalunya, Exams Madrid i Exams Balears poden utilitzar els logos corresponent en les seves pàgines web, fullets o qualsevol altre material publicitari propi.

Els nostres Preparation Centre Logos
Exams Catalunya, Exams Madrid, Exams Balears

Els centres que presenten estudiants als exàmens Cambridge English a través de Exams Catalunya, Exams Madrid i Exams Balears poden utilitzar els logos corresponent en les seves pàgines web, fullets o qualsevol altre material publicitari propi.

logos_preparation_V

Descarregui els gràfics dels nostres centre d’examen

Els gràfics poden descarregar-se a alta i baixa resolució des de les pàgines web corresponents.
Faci clic en els següents vincles per a accedir als portals:

Exams Catalunya

Pot accedir als logos des del portal Exams Catalunya Online clicant al botó «Related sites & links» del menú.

Exams Madrid

Pot accedir als logos des del portal Exams Madrid Online clicant al botó «Related sites & links» del menú.

Exams Balears

Pot accedir als logos des del portal Exams Catalunya Online clicant al botó «Related sites & links» del menú.

Un reconeixement als Centres Preparadors de Cambridge English
Ús del logo de Cambridge English pels Centres Preparadors

Cambridge Assessment English es complau a proporcionar a les escoles o acadèmies que de manera activa preparen candidats per als exàmens Cambridge English el gràfic que apareix més a baix. És important tenir en compte que l’autorització per a l’ús d’aquests gràfics és facilitada per Cambridge English, no pels nostres centres d’examen. Els gràfics constitueixen marques registrades de Cambridge English i no poden ser utilitzats per a promoure els propis cursos de preparació si no s’ha acceptat de manera expressa la normativa establerta per Cambridge English per al seu ús. Si desitja ampliar la informació sobre l’ús dels gràfics per a Centres Preparadors de Cambridge English pot posar-se en contacte amb el seu centre d’examen.

Un cop autoritzat de forma expressa el seu ús per Cambridge English els gràfics podran utilitzar-se en publicacions o webs (en la forma especificada més a baix). Aquesta utilització comporta l’acceptació que el permís pot ser anul·lat en qualsevol moment, en aquest cas l’escola haurà de cessar en l’ús dels gràfics (i retirar-los de qualsevol publicació on figurin impresos) si és requerit per Cambridge English.

Per evitar qualsevol dubte NO està permés cap tipus d’ús del logotip amb l’escut de Cambridge English que apareix en la part superior del certificat de Preparation Centre (a part de l’exhibició del certificat original).

Està permés l'ús dels gràfics Cambridge English:
 • En documents publicitaris o un altre material promocional relacionat amb la preparació de cursos per als exàmens Cambridge English.

 • En anuncis de premsa referits específicament a cursos de preparació per als exàmens Cambridge English.

 • En pàgines web relacionades amb cursos de preparació per als exàmens Cambridge English.

 • En cartells, posters, etc, que promocionin cursos de preparació per als exàmens Cambridge English.
 • En articles promocionals (llapis, bolígrafs, samarretes, gorres, gots o altres objectes usats per promocionar els exàmens), sempre que es tracti d’obsequis no destinats a la venda.
No està permés l'ús dels gràfics Cambridge English:
 • En cap tipus de certificat, factura o un altre document financer.

 • Com a part d’una plantilla de correu electrònic o de qualsevol altre tipus de formulari electrònic diferent de les pàgines web en la forma descrita en l’apartat anterior.

 • En relació amb qualsevol examen, test o certificat proporcionats per l’escola diferents dels exàmens Cambridge English.
Ús dels gràfics

Cambridge English no imposa restriccions a la grandària o posicionament dels gràfics sempre que el logo i/o el nom de l’escola figurin de manera prominent.
Els gràfics han d’usar-se sempre en el format i proporcions exactes que es proporcionen. Sota cap circumstància podran ser alterats o retocats els gràfics o reescrita cap part de la tipografia. Serà necessari assegurar que qualsevol dissenyador o impressor que treballi en o per a l’escola compleix amb aquests requisits.

 • Serà necessari assegurar-se que els colors són reproduïts de manera fidedigna.
 • Queda terminantment prohibit l’ús de qualsevol còpia d’aquests gràfics obtinguda per qualsevol altra via.
 • Si la vostra escola o acadèmia inscriu un mínim anual de 50 candidats podeu sol·licitar l’ús dels Preparation Centre Logos contactant amb el vostre centre d’examen.